(9.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já zkusím najít několik logických chyb v tom návrhu i v té argumentaci, kterou používají zejména levicoví kolegové.

Když vystupoval předseda klubu sociální demokracie, tak on smíchal veřejné služby a privátní služby. A bavíme se o tom, jestli stát např. zajišťuje provoz integrovaného záchranného systému, to je bezesporu veřejná služba, veřejná doprava. Ale teď mají ambice naši levicoví kolegové vstupovat i do soukromého sektoru. Už tady někdo říkal, že si vybrali... Řekněme si, jak to je. Z těch sedmi dnů, které jsou navrženy, reálně tři dny jsou dneska zavřené z rozhodnutí vlastníků. Zhruba tři dny. Stejně tak ten Štědrý den je velmi podobný tomu, ta ustálená praxe bez zákona, co je navrženo. Takže ze všech ostatních svátků si senátoři vybrali tři. Podle mě proto, aby nás trošku ošálili a říkají - jenom tři. A když to projde, přijde novela a přijdou další. Někteří kolegové z KDU to už navrhují dneska, rozšířit ty počty. A když si vezmete např. velikonoční svátky, tak je zvláštní, že pokud bychom už chtěli některý den obchody zavřít, tak by to měl být podle mě Velký pátek, a ne Velikonoční pondělí, když už chceme do toho vstupovat.

Další logická nebo nelogická věc je těch 200 metrů čtverečních. Já teď - pan kancléř tady není - mě by zajímalo odhadem, kolik metrů čtverečních má tato jednací síň. Bezesporu více než 200. Tak takhle vypadá ten obrovský hypermarket. Ne, ten obrovský hypermarket vypadá ještě menší než tato jednací místnost, podle senátorů. Takže říkat "my tím zavřeme velké hypermarkety" a současně tam mít 200 metrů čtverečních prostě neodpovídá realitě. Nebo kolik má průměrný hypermarket? Nic jsme se nedověděli.

Já jsem tady kladl panu senátorovi několik otázek, on mi v zásadě neodpověděl. Já jsem se ho ptal, proč 200 metrů čtverečních. A odpověď zástupce navrhovatelů je - protože je to tak ve Francii. To je skutečně neuvěřitelná logika! Protože ve Francii je 200, tak my jsme navrhli 200. Možná než skončí debata - ještě je dost poslanců přihlášeno, budou faktické - by nám mohl někdo přesně říct, kolik metrů čtverečních má tato jednací síň, abychom měli představu, o jak velké prodejní ploše hovoříme. (Posl. Zavadil z lavice: 800 metrů.) 800 metrů. Tak jeden z podporovatelů tohoto zákona, pan kolega Zavadil, odhaduje, že tato jednací síň má 800 metrů čtverečních. Takže společně sedíme ve čtyřech velkých hypermarketech, které necháme zavřené v okamžiku, kdy tento návrh zákona projde. Sami si srovnejte ta dvě slova - hypermarket s tou předponou hyper- a těch 200 metrů čtverečních.

Někdo z předřečníků už dneska říkal, když už se tak chcete starat o blaho našich občanů, kdyby někdo porovnal, kolik zaměstnanců - a mluvme o zaměstnancích - je v těch hypermarketech a kolik v ten samý státní svátek je v restauracích a hospodách. Já to nevím, ale odhadl bych, že v tom druhém případě je těch zaměstnanců mnohem více než v tom prvním. A já se prostě obávám, že navrhovatelé a podporovatelé z řad levice zvolili oblíbenou bruselskou taktiku: nejdřív dáme jenom dva prstíčky a budeme říkat, že víc nechceme. Ale v okamžiku, kdy jim to utrhne ty dva prstíčky, tak tam vloží celou ruku, budou to příští svátky, pak přijde nápad, aby to byla každá neděle, pak se řekne, že možná 200 metrů je už velký hypermarket, že ve skutečnosti hypermarket má už 100 metrů, a takhle budeme pokračovat. K ničemu to nepotřebujeme. Je to jasný příklad zbytečného zákona. Pokud se naši občané rozhodnou, že ve státním svátku nebudou nakupovat, tak ti soukromí vlastníci obchody nebudou provozovat. Takhle je to jednoduché.

A pak se chci zeptat na další věc. Kdo bude proměřovat 200 metrů čtverečních prodejní plochy. Ne provozovny, prodejní plochy. A co se stane v okamžiku, kdy mnozí zcela logicky v reakci na tento zákon si koupí mobilní zábrany a v ten státní svátek je tam posunou a řeknou - a dneska to máme 200. Tak vyrazí co? Úředníci živnostenských úřadů s metry, aby počítali. Nedoporučoval bych z vnitra, to ne, tam neumějí počítat, že jo. Vzpomeňte si, když v jednom vzorku je 5 % chybovost a ve druhém vzorku je také 5 % chybovost, tak podle úředníků Ministerstva vnitra je průměrná chybovost 10 %, protože pět a pět je deset. Tak ty bych tam nepouštěl. Podotýkám, že to asi nebylo za této vlády, aby to pan ministr vnitra nebral jako kritiku. Věřím, že on by to spočítal dobře.

Je to opravdu absurdní. A mnozí z vás se tváří, že je to velký problém, a úplně vážně ho řešíte. Tak mi řekněte, pane senátore, kdo bude kontrolovat 200 metrů, proč 200 metrů. A skutečně 200 metrů je hypermarket? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, ono to vypadá, že vždycky chci reagovat na svého kolegu z Opavy, ale tentokrát se chci vyjádřit k těm 200 metrům. Ono se o tom hovořilo v minulých čteních, ale já bych chtěl upozornit na zákon 477/2001, to je zákon o obalech. A tam poprvé byla stanovena hranice 200 metrů. Já bych přečetl jenom § 9. Hovoří o povinnosti obalu u provozoven s rozlohou větší než 200 metrů, aby měly povinnost prodávat nápoje jak ve vratných, tak nevratných obalech. Čili jestli hledáme vždycky nějaký odkaz, jestli už určitý termín, v tomto případě tedy stanovení rozlohy, v nějakém zákoně je, tak bych řekl, že jsem ho našel. Neříkám, že to musí být samozřejmě automaticky převedeno, ale chtěl bych říci, že s touto hranicí 200 metrů se už tedy potýkal od roku 2001 zákon o obalech a zřejmě se s tím nějak vyrovnal, takže by to neměl být problém ani u toho nového zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec... Omlouvám se. Pan poslanec Petrů, omlouvám se. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Já opravdu rychlou odpověď na pana kolegu Stanjuru. Je potřeba se seznámit s vyhláškou o podrobnější úpravě stavebního řádu, kde je jasně vymezena podlahová plocha. Pak se dozví odpověď na svou otázku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat, jen nemohu odolat, aby se ve stenozáznamu neobjevilo upozornění, že poslanec za KSČM nalezl v právním řádu paralelu mezi zaměstnancem a vratným obalem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak to byly faktické poznámky a nyní prosím... Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Opálky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pan kolega Kalousek byl velice vtipný jako vždycky, ale chci říci, že jsem hovořil jen o 200 metrech, o zaměstnancích nepadl ani jediný můj výrok. Ale pokud bych chtěl hovořit o zaměstnancích, tak bych hovořil především o tom, jak způsobily nezaměstnanost v České republice tyto velké obchodní řetězce, které jsme sem vpustili na rozdíl od Polska, které zlikvidovaly dovozem cizího zboží naše výrobce, naše dopravce, naše malé obchodníky, kteří jsou podle vašich slov vaši voliči, ale vy hájíte vždycky zájem toho velkého, takže jdete proti vlastním voličům. Toť vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru.

 

Poslanec Michal Kučera: Já bych velice poděkoval za ta slova, která tady řekl můj předřečník, protože konečně víme, o co jde. Jde o boj proti velkým hypermarketům, jde o boj proti velkým provozovatelům. Myslím si, že je dobře, že tady tato věc zazněla, protože tím se mnohé vysvětlilo. A jsem rád, že to taky zaznělo z úst povolaných, to znamená poslance za KSČM.***
Přihlásit/registrovat se do ISP