(10.00 hodin)
(pokračuje Kudela)

To, že zaměstnanci rádi chodí na sváteční šichty, protože mají příplatky, může být pravda, nicméně mám zprávu od brigádníků, kteří o těchto svátcích, nedělích do marketů chodí, protože jim nemusí dávat příplatky, oni prostě mají sjednanou odměnu. Takže zase takové terno pro ty zaměstnance to není. A mám také zprávu, že se zaměstnanci těmto dnům vyhýbají.

Já jsem si dovolil k tomuto návrhu zákona předložit rozšiřující pozměňující návrh. Tak jako je v zákoně navrženo, aby se prodejní doba omezila na první a druhý svátek vánoční, tak jsem si dovolil předložit návrh, aby se prodejní doba omezila také na první a druhý svátek velikonoční. Na Velikonoční neděli a na Velikonoční pondělí.

U nás v Ostravě jsou velké markety běžně na Velikonoční pondělí zavřené. Mají zavřeno i na první svátek vánoční a druhý svátek vánoční. Mají zavřeno na Nový rok a některé zavírají také v ostatní svátky. Prodejnička, která je u nás v obci, dodržuje všechny sváteční dny včetně Vánoc, Velikonoc, Nového roku a podobně. Takže u nás v obci, byť je prodejna menší než 200 metrů, tak u nás se to absolutně ničeho nedotkne. Velikonoční neděle není státním svátkem ani není ostatním svátkem, protože principiálně vždycky padne na neděli. Je to jednoduché. Ale tak jak jsem řekl, jako patří k sobě první a druhý svátek vánoční, stejně tak patří k sobě první a druhý svátek velikonoční.

Velice vás prosím, abyste tento návrh zákona podpořili. A pokud uznáte, tak podpořte i můj pozměňovací návrh pod písmenem B, který hovoří, že by se prodejní doba měla omezit také na Velikonoční neděli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Vondráčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abych reagoval na ta tvrzení jak připravenosti a tržbách. Chtěl bych říct, že na každém návrhu se dá najít něco pozitivního, něco dobrého. Já jsem právě nalezl i na tomto návrhu něco dobrého a pozitivního. Určitě jste jako pozorní čtenáři zaregistrovali výrazný nárůst tržeb on-line obchodů s potravinami. Myslím, že tento návrh bude velkým impulsem pro tyto provozovatele, že můžeme očekávat další nárůst tohoto typu obchodování. Je důležité zákazníky naučit, aby se naučili nakupovat přes internet a v ty státní svátky budou mít teď, jestli přijmeme tento zákon, mnoho příležitostí si to vyzkoušet a následně přejdou k tomuto typu obchodování. Obávám se ale, že potom budou možná smutní ti, kteří prosazovali tento zákon, protože internetový obchod rozhodně nepotřebuje tolik zaměstnanců jako klasický hypermarket. Takže děkuji za tyto provozovatele on-line obchodu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Stupčuka.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem spolupředkládal pozměňovací návrh, který určitým způsobem oproti původní předloze redukoval dopady návrhu zákona tak, aby se skutečně regulace týkala těch největších řetězců. Chtěl bych na tomto místě říci, že již netrvám na podpoře pozměňujícího návrhu, který jsem spolupředkládal. Naopak bych zde chtěl vyjádřit přesvědčení a podporu původnímu návrhu zákona tak, jak byl předložen v té senátní podobě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Šrámka.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych i já se vyjádřil k tomuto zákonu a snažil se tento zákon odpolitizovat. Pracuji v obchodě asi 25 let a dovolte mi pár poznámek k tomuto zákonu.

Tento zákon není ani o střetu socialistů a liberálů. Není ani o státních svátcích, bohužel. Aby měli zaměstnanci volno. Není ani o boji proti hypermarketům, jak pan poslanec Kučera správně podotkl. Není ani o záměně zaměstnanců s nějakými obaly, jak tady jeden poslanec vtipně řekl. Tento zákon, troufnu si tvrdit, je odborně primitivní a staromódní. Patří do doby začátku 90. let minulého století. Obchod za posledních 20 let prošel obrovským vývojem a rozvojem. Jeho navrhovatelé však myšlenkově zamrzli v minulém století. Tento vývoj sleduji a dovolte mi pár příkladů.

Už název zákona omezení doby v maloobchodě a velkoobchodě je samozřejmě nesmysl. Definujte dnes, co je maloobchod a co je velkoobchod. Tento rozdíl panoval na začátku 90. let a dnes už to neplatí. Dnes máme obchody kamenné, máme pojízdné prodejny, máme tržnice, máme internetové obchody, máme farmářské trhy. Máme internetové obchody, které mají plochu větší než 3000 metrů, kde také máme pokladní, a tyto pokladní také vydávají zboží jako v normálním hypermarketu, ale nejsou vidět. A i tyto pokladní by vlastně tímto pádem měly do tohoto zákona spadat, ale nebudou. Tento zákon je diskriminační z hlediska hospodářské soutěže. Myslím si, že my poslanci bychom tady neměli omezovat hospodářskou soutěž, ale měli bychom podnikatele motivovat k tomu, aby samozřejmě jejich podnikání fungovalo. A hlavně bychom neměli stavět jedny podnikatele proti druhým, kteří dělají tu samou věc.

Představte si město, kde máte dva obchody, kde jeden má plochu 190 metrů čtverečních a vedle něho 200 metrů má 220 metrů čtverečních. Tak ten jeden obchod bude znevýhodněn proti tomu druhému. Proč? V obou obchodech jsou zaměstnanci, v obou obchodech jsou pokladní. V obou obchodech budou samozřejmě i státní svátky, pokud to nebude za hranicemi tohoto státu. Pokud by tento zákon měl projít nebo bychom ho měli schválit, tak ho schvalme buď pro všechny, anebo pro nikoho. Ale nestavme jedny podnikatele proti druhým. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Miholu, připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také několik slov v tomto závěrečném hlasování k návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Dlouhodobě tento návrh já i celý klub KDU-ČSL podporujeme, vnímáme ho jako kultivující zákon. Odmítám řeči o zákazech či rozhodování o tom, co kdy kdo má dělat, jak mi některými bylo i podsouváno. A dokonce na některých výborech zněly nepravdy, když to řeknu hodně kulantně, lži, když to řeknu natvrdo, kterým jsem se nemohl bránit protože na těch výborech nejsem členem.

Na toto téma jenom doplňuji, že pokud mě někdo osočil ze sociálního inženýrství, tak potom bychom se museli dívat i na Baťu jako na sociálního inženýra. A byla by to pro mě velká lichotka, takové srovnání. A taktéž když někdo mluví o socialismu, tak já se velmi často hlásím k příkladu sousedního Německa, což je pro mě příklad nejen v této záležitosti, a tak říkám, takový socialismus jako v Německu by mě velmi v naší zemi potěšil, s veškerou tou úrovní, která se k tomu váže. Ve většině zemí západní Evropy mají jasno. Jsou dny, kdy ekonomika, práce a nakupování nejsou na prvním místě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP