(11.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Pokud v té době, co tady proběhla při hlasování o pozměňovacích návrzích, jsme někteří z nás čistě náhodou podpořili návrh, který znamenal to okleštění, nebylo to naším úmyslem. A všem, kteří od nás očekávali něco jiného, vzkazuji, že příště to bude jinak.

Jsem ovšem rád, že zvítězil zdravý rozum, co se týká dodržování procedur a dodržování jednacího řádu, a pokud všichni, kdo tady poukazujeme na tuto záležitost, tedy záležitost dodržování zákona o jednacím řádu, se tak budeme chovat i příště podobně, věřte, že to bude možná znamenat nejen čistější legislativní proces, ale také rychlejší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. S přednostním právem pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení kolegové, já za prvé souhlasím s tím, co tady poznamenal pan kolega místopředseda Gazdík, že takovéhle věci by se nám opravdu neměly stávat, nedělají dobré jméno Poslanecké sněmovně. To za prvé. A doufám, že už si to teď uvědomujeme. Nebo i podle slov předřečníka. My dlouhodobě principiálně tento návrh podporujeme. Já už jsem zmínil své výhrady i vůči té senátní předloze. My návrh podpoříme, aby prošel do Senátu, a tady po komunikaci s dalšími kolegy pevně věřím, že dostojí svého slibu, že se v senátní verzi, která se nám vrátí zpátky do Sněmovny, dostane to, co jsme chtěli, ne to, co jsme nechtěli, ale protože mi jde o princip, chci tomu dát šanci nejkratší možnou cestou, a to je tak poslat to do Senátu, opravit to v Senátu a tady to odhlasovat. Takže to je postoj KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně fakt vadí, když se věci nenazývají pravými jmény.

Za prvé, podívejte se na to číslo tisku - 275. To tady ještě rok mohlo ležet, už to tady leží dlouho. To za prvé.

Za druhé. My říkáme, že víme, jak rozhodne Senát. Máme tady jediného senátora, 80 kolegů tu není, ale my už víme, jak rozhodne Senát.

A teď k tomu, že se neříkají věci tak, jak jsou. My jsme o tom pozměňovacím návrhu pod písmenem A hlasovali dvakrát. Dvakrát! Dvakrát většina klubu KSČM hlasovala pro, to si pamatuji dobře. Po druhém hlasování se pan místopředseda zeptal: Má někdo námitku proti výsledku hlasování? Nemá. A šli jsme dál. Pak si ovšem podporovatelé toho návrhu uvědomili, v čem je problém, přesvědčili klub KSČM a snaží se chaoticky a zcela nezvykle zvrátit stanovisko Poslanecké sněmovny. To je celé. Kdyby to byl omyl jednoho jediného poslance, který se např. nestačil včas bezprostředně přihlásit, tak bychom se mohli tvářit, že jsme zbytečně kolegu nějakým způsobem zkrátili na jeho právech. Ale to nebyl omyl. Hlasovali jsme o tom dvakrát. A ještě jsme si říkali: Chcete znovu zopakovat, o čem hlasujeme? Ne. Nikdo nechtěl. Můžete se podívat do stenozáznamu. Po tom druhém hlasování se ptal pan místopředseda: Chcete někdo zpochybnit hlasování? Ne, nechci. A potom, pravděpodobně účelným politickým vyjednáním pánů předsedů Sklenáka a Miholy, se to celé mění. A teď si ještě děkujeme za to, že dodržujeme pravidla. Mně to připadá fakt pokrytecké. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Směrem k panu předsedovi klubu ODS jenom. Víte, ono je někdy o něco později než vůbec. A zejména tento návrh má několik možností výkladu. Ne vždycky je na první pohled patrné, co vlastně ten, kdo návrh podává nebo píše, tím skutečně myslel. A znovu říkám, někdy je lepší o něco později než vůbec. Já nepředjímám, jak dopadne jednání v Senátu. Já říkám, že i klub KSČM, pokud se rozhodne podpořit tento návrh, tak dává prostor Senátu pro to, aby se věci napravily. Odmítám nějaké účelové verze výkladu jednacího řádu nebo nějaké účelové jednání klubu KSČM nebo směrem ke klubu KSČM. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí do rozpravy, přistoupíme k proceduře hlasování. Eviduji žádost o odhlášení, já vás všechny odhlásím, požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami a opakuji, že o všech návrzích bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě podle sněmovního tisku 275, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Táži se na stanovisko pana zpravodaje. (Hospodářský výbor doporučuje, navrhovatel souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 167, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 90, proti 72. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Současně předávám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP