(Jednání pokračovalo ve 13.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Je 13.44, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Jsme před otevřením rozpravy u bodu č. 161. Tázal jsem se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit při otevření rozpravy. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem původně chtěl velmi stručně vystoupit s úvodním slovem k navrhovanému zákonu, ale musím se vyjádřit i k tomu, co se tady odehrálo.

Já si myslím, že ta padesátiminutová pauza, kterou si zcela obstrukčně vzal předseda klubu ODS pan Stanjura, je vlastně sprosťárnou vůči všem lidem, kteří tady jsou, kteří čekají na to, že budou věcně projednávat zákony, které jsou tady předloženy. Samozřejmě bylo právem ODS využít těch padesát minut, aby ty vážné výhrady k zákonu o NKÚ řekla. Nepochybuji, že bezezbytku této příležitosti využijí až do 14. hodiny, abychom tedy opět nic neprojednali.

Ale chtěl bych také říci, že touto obstrukcí se nezabrání dnes pouze projednání tohoto návrhu zákona, ale i dalších návrhů, např. hned dalšího, o účastnících odboje, jak je tady zkráceně nazván. To je zákon, který prosadila původně pravice včetně ODS, bohužel v dost nefunkčním stavu, a ta novela, která je tu předkládána, tak je proto, aby se ten proces zrychlil, zefektivnil a aby se ti staří lidé, kteří čekají na to, že jim bude vydáno osvědčení, že se jim třeba dorovná důchod na průměrný, tak ono každým dnem ti lidé umírají a spousta z nich se toho nedožije. ODS už tady s TOP 09 zavetovala návrh na schválení v prvním čtení, aniž by pak vůbec kdokoli z ODS na garančním výboru k tomu vystoupil, nebo tady ve druhém čtení, a dnes jste tedy opět zablokovali projednání tohoto návrhu zákona. Čili nejenom NKÚ. Jak říkám, zase pár těch stařečků a stařenek zemře, aniž by se tohoto dočkali. Říkám, je to bezohledné po všech stránkách, to, co se tady stalo. Ale nakonec ono je to tady už dost zvykem v poslední době.

A nyní velmi stručně k tomu samotnému návrhu. Tato novela zákona o NKÚ je prováděcím návrhem k novele Ústavy, kterou už Poslanecká sněmovna schválila. Jak jsem tady říkal, pohybujeme se tedy v naprosto jasně daných mantinelech, protože to musí zůstat na úrovni prováděcího zákona. K pozměňovacím návrhům se tady podrobně teď vyjadřovat nebudu, neb si myslím, že pokud dá Sněmovna na doporučení gesčního výboru, tak ten zákon bude upraven do podoby, která je přijatelná, je tak projednatelná a schvalitelná a o to bych vás chtěl požádat. Třeba to, pokud ta obstrukce nebude pokračovat, ještě stihneme i s tím následujícím návrhem zákona, protože ta procedura je velmi jednoduchá. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, proč je pan ministr tak rozčilený, ale dobře, asi spěchá. Kdyby byla pravdivá jeho slova o tom příštím tisku - a já bych o něm nemluvil - tak na rozdíl od pana ministra Dienstbiera, na rozdíl od sociální demokracie je naším dlouholetým partnerem Konfederace politických vězňů a ta má k tomu návrhu zákona vážné výhrady. Požádali nás, abychom to neumožnili schválit v režimu devadesátky. Protože s nimi spolupracujeme roky, my jsme prosazovali zákon o protikomunistickém odboji atd., tak jsme jim samozřejmě vyhověli. Není v tom žádná sprosťárna, ale naopak, stanovisko a požadavek těch, kteří reprezentují oběti minulého režimu. To jenom na vysvětlenou. Takže to, že pan ministr je nervózní kvůli NKÚ, tak ať se rozčiluje kvůli NKÚ, to já mu neupírám, to je naprosto v pořádku, ale ať tady nepoužívá účastníky protikomunistického odboje. My jsme postupovali ve shodě s Konfederací politických vězňů a budeme tak postupovat i nadále u tohoto bodu. Nic víc, nic míň. Takhle jednoduché to je.

A to, že k tomu návrhu zákona, který je předkládán, máme výhrady, to je pravda, budou je moji kolegové podrobně formulovat v debatě, která proběhne. Přece máme právo na svůj politický názor a máme právo nesouhlasit s vládním návrhem. Vy jste tady dvě a půl hodiny projednávali zcela zbytečný zákon o omezení prodejní doby, a pak máte tu drzost říct, že umírají členové protikomunistického odboje. Kdyby vám na nich tak záleželo, tak jsme tím bodem dneska začali a neplnili jsme vaše sociální inženýrství, abyste nám říkali, kdo a co může dělat o státních svátcích.

Takže to, že jste rozčilený, to mi fakt nevadí, jenom když tak směřujte kritiku na nás a podporujte stanovisko Konfederace politických vězňů. Pokud budete podporovat to stanovisko, tak se v tomhle bodě určitě shodneme. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP