(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier K tomu, co tady teď říkal pan předseda Stanjura. Já jsem za pohrdání tady všemi zúčastněnými označil tu úplně zbytečnou pauzu, kterou klub ODS vůbec nevyužil k tomu, aby věcně kritizoval návrh zákona.

Co se týče veta k účastníkům odboje na žádost konfederace, tak je škoda, že důvody nezazněly ani na gesčním výboru ani ve druhém čtení. Obešlo se to s mlčením ODS o jakýchkoliv výhradách. To znamená, já nevím, jakým způsobem respektujete nějaký postoj konfederace, když jste si ho neobtěžovali ani sdělit. Je to tady čistá obstrukce a úplně zbytečně řadu věcí neprojednáme. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. A nyní už otvírám rozpravu, do které se jako první hlásil pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po něm pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, páni ministři, dámy a pánové, já ještě nebudu mluvit k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ale k tomu, co tady předvedl pan ministr, což pokládám opravdu za jako - nevím, jak to říci slušně, abych tady někoho neurazil. Ale odpovídající věku mnohem mladší osoby, než je pan ministr a senátor.

Za prvé přestaňte školit opozici, kdy si má právo vzít pauzu, když tady dopoledne tři hodiny se předvádí neuvěřitelný zmatek v řadách vládní koalice. Opakované zpochybňování hlasování, braní si pauz, revokace na to, aby se přijal naprosto nesmyslný zákon, který stanoví tři dny, které stejně všichni dodržují, že se v nich neprodává, jako dny, kdy se nesmí prodávat. Tak to je opravdu efektivita, nad kterou žasnu!

A druhá věc, která... Říct o zákonu účastnících odboje tom, který jste předložil, že zrychlí nějaké jednání, no to snad nemyslíte vážně! To je přece ta hlavní výhrada, kterou konfederace uplatňuje. (Hovoří důrazně.) Že působení vašich kamarádů, které jste nasadil do vedení Ústavu pro studium totalitních režimů a kteří naprosto zneprůchodnili fungování, způsobilo to, že se čeká rok, rok a půl na stanovisko Archivu bezpečnostních složek. Že se čeká rok, dva roky na stanovisko ÚSTR, a díky tomu nemůže Ministerstvo obrany vydávat osvědčení účastníkům odboje! Takže je to vaše levicové běsnění v tomto úřadu, které znemožnilo, aby byly vydávány ocenění účastníkům třetího odboje! A ne tento zákon, který neřeší z hlediska lhůt a z hlediska toho, kdo umře, nebo neumře a pro koho se to stihne, nebo nestihne, neřeší vůbec nic. A víte dobře, že konfederace právě toto namítala.

Prosím vás, pojďte to zrychlit, a ne vymýšlet věci, které neřeší problematiku zrychlení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Pardon, ještě s přednostním právem před panem poslancem Klučkou pan poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Tak jak se říká tady, už jsem nechtěl vystupovat, ale pane kolego Bendo prostřednictvím předsedajícího, ne že vystoupení pana ministra Dienstbiera bylo neuvěřitelné, ale vaše vystoupení bylo neuvěřitelné. Jestli mluvíte o vládní koalici, tak prosím rozlišujte. Za stranu, jejímž pan ministr je členem, Českou stranu sociálně demokratickou, můžu říct, že my jsme tady téměř v plném počtu. Svůj názor jsme na zákon o otvírací době jasně deklarovali. Ve všech hlasováních jsme postupovali tak, jak jsme deklarovali. A pozměňovací návrh, který zavádí tři dny, jak říkáte správně, zcela nesmyslný, tak jste podporovali vy. Ne, my. Podívejte se na sjetinu. Vy jste pro návrh hlasovali.

A využil bych, když mluvím, rád bych vás požádal, kdybyste nám sdělili výsledek porady vašeho klubu - padesátiminutové. A jestli bylo nutné ji dělat v tuto chvíli, když víte, že k hlasování nedojde. (Slabý potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní nejprve pan předseda Kováčik. Po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já vím, že je pokročilá hodina i pokročilý den v týdnu. Ale přece jenom bych rád věděl, v kterém jsme bodě, protože slyším, že se tady bavíme o zákoně, který teprve bude na pořadu. Teď zrovna jsme se bavili o zákoně, který už byl na pořadu. Jsem zvědavý, kdy se budeme bavit o zákoně, který je na pořadu. A nebo toho nechme a pojďme až příští týden. Děkuji. (Slabý potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdříve krátká reakce na předsedu poslaneckého klubu KSČM. Pane předsedo, prostřednictvím, zdali jste si všiml, že debatu o budoucím bodu rozvinul člen koaliční strany, České strany sociálně demokratické? Stejně tak jste si zajisté všiml, že v debatě o bodu, který jsme už schválili, tady v ní pokračuje také člen ČSSD. Ale dozvěděli jsme se my všichni ostatní ze všech politických frakcí, že jediný, kdo tady plní dohody a který plní své postupy, jsou sociální demokraté. To si musí vyhodnotit jejich koaliční partneři. Nám je to skoro jedno.

Jenom říkám, když pan ministr nebo pan předseda Sklenák se tak domáhá našeho stanoviska, tak se mu dostane podrobného stanoviska. Ale co nám bude říkat "co zase zdržujete, pojďte už hlasovat, nezdržujte"? Jestli chcete podané stanovisko, tak někdy, některou příští středu nebo pátek ho dostanete. To je přece úplně jednoduché. A my to děláme velmi často, že podrobně zdůvodňujeme své negativní stanovisko, případně své pozměňující návrhy. A to se vám většinou vůbec nelíbí, protože pořád říkáte "rychle, rychle, rychle, nezdržujte". Ale když vy máte problém s hlasováním a něco nedopadne, jak jste si představovali, např. dnes dopoledne, tak to se může vzít pauza, to se může přesvědčovat, to se může revokovat. Protože to dělají sociální demokraté a to je dobře. Když to dělají jiní, tak je to špatně. Takovému přístupu sice rozumím, ale odmítám ho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Možná se mýlím, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Je-li tomu tak, odpusťte mi to. Je přece jenom pokročilý den v týdnu a pokročilá hodina toho dne, ale tak jsem si spíše možná zafixoval, že o zákoně, který teprve bude, nezačal mluvit nikdo ze sociální demokracie. A myslím, že to byl zrovna váš kolega, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, Marek Benda. Ne? Ne? Mám pocit, že ano.

Promiňte, pojďte je docela dost času. Pane předsedající, co kdybychom to přesunuli doopravdy na příští týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan ministr Dienstbier. Po něm pan předseda Sklenák. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Tady se pan předseda Kováčik doopravdy zmýlil. Otevřel jsem to já při vědomí, že už stejně dnes o ničem hlasovat nebudeme, čímž se ODS ani netají, protože by tady zbylou čtvrt hodinu stejně jenom mluvila proto, aby se zákon o NKÚ neprojednal. A proto jsem zmínil i ten další zákon. Nejenom ten, ale jsou tam i další. Prostě dnes už neodhlasujeme vůbec nic kvůli obstrukci Občanské demokratické strany.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem ještě pan předseda Sklenák. Stahuje svoji přihlášku. Pan předseda Stanjura. Tak v tom případě se omlouvám. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP