(14.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A nemůžeme vůbec odhadnout, jestli to zpoždění bude dva, tři nebo pět let, ale bude bezesporu velké. Nebude asi na všech stavbách stejné, s tím souhlasím, ale nemůžeme postupovat jako v otázce evropských fondů. A máme tu zkušenost z toho minulého volebního období. Velmi často se dělaly projekty, a teď budu mluvit o samosprávě, na které šlo získat peníze, ne ty, které by byly podle té obce nejdůležitější pro tu obec. A takhle se přece nemůžeme postavit úplně stejně k dopravní infrastruktuře a říkat: No tak my ty peníze využijeme na něco. To jsou přece klíčové stavby. Já rozumím tomu, že se to dá možná utratit nebo investovat někde jinde, ale bez D3, bez D8, bez R35 a to je špatně. Mnohem raději bychom ty peníze mohli dát... A pokud mám dobré informace, tak nejenom že nám hrozí to, že na to nedostaneme evropské peníze, ale to fundamentální DG Environment podle mne tvrdí, že i kdybychom to stavěli za české peníze, tak budou říkat, že to je v rozporu s evropským právem, a budou nám vyhrožovat, že nám zastaví všechny ostatní dotační programy.

To znamená, není to tak, že dáme prioritu v rozpočtu, řekneme si: Dobře, třeba se shodneme, stát si na to půjčí, budeme stavět. Ani to není možné. To přece musíme změnit v tom Bruselu, jinak tu infrastrukturu nedobudujeme nikdy. A většinou nám to říkají státy, které si tu infrastrukturu už dobudovaly v čase, kdy takové podmínky třeba ani nebyly. A teď nám kážou o tom, jak to máme dělat my. A pokud je na tom shoda, a já předpokládám a jsem si jist, že ta shoda je, tak to usnesení přijměme a pokusme se to ještě zvrátit, jinak skutečně, to, co vy máte v programovém prohlášení vlády, které komunikace chcete dokončit, tak může i přespříští vláda dát do svého programovacího období, protože pořád nebudou hotové.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě přednostní právo pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já budu krátký, protože nechci zdržovat schválení programu a další důležité body. Především chci poprosit svého milého kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím, aby nelhal. Nelhal proto, resp. nelhal v tom smyslu, kdo jezdí do Bruselu a kdo tam nejezdí. Já jsem byl v Bruselu několikrát v této věci, můžu vám i říct konkrétní data, jednal jsem se všemi dotčenými, stejně jako pan ministr Ťok, nejenom tedy naši náměstci, jednal tam i premiér. A ano, je to pravda, že ten chlív - pardon, odpusťte mi to slovo -, který jsme zdědili po těch minulých vládách v otázce transpozice legislativy evropské, prostě tu Evropskou komisi, už jim došla trpělivost. A ano, my bohužel na toto reagujeme a musíme reagovat.

A není pravda, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že se nedá nic dělat. Dá se dělat, protože my jsme tou transpozicí konečně, kterou jsme po deseti letech byli schopni, co vy jste odkládali dlouho, byli schopni udělat minulý rok, tak jsme zachránili 120 miliard korun, včetně dopravních projektů podle zákona 100, které by jinak nebylo možno čerpat. A na to máme celou řadu důkazů, včetně písemných. Takže ty staré EIA, 20 let staré, jsou opravdu problém, ale kdybychom bývali neměli možnost stavět a také vyčerpat peníze za ty EIA podle zákona 100, které jsou deset let staré, a to jsme dokázali díky té transpozici, tím jsme zachránili stovky projektů, dopravních i jiných, s touto starou, ale ne tak ještě starou EIA. Tam Evropská komise původně říkala, že si zopakujeme jako Česká republika všechny ty EIA. Takže prosím nelžete, ta situace je jiná, není jednoduchá. My děláme všechno pro to, abychom uspěli, včetně všech krizových režimů projednávání, ale vy tímto skutečně matete naprosto veřejnost. Chápu z pohledu opozice, že se to hodí, ale je opravdu věrolomné říkat to z některých pozic, od lidí, kteří toto sami měli v kompetenci, neudělali s tím nic, předali to dál, vykašlali se na to a teď skutečně systémem zloděj křičí Chyťte zloděje!, kritizují nás. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přednostní právo pan předseda Laudát, potom pan předseda Stanjura.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, pokud si vzpomenete, tak já jsem tady neúspěšně dvakrát nebo třikrát navrhoval zařazení tohoto bodu. Abychom si to kvantifikovali nebo finančně vyčíslili, tak v oficiálních materiálech Ministerstva dopravy, které jsem měl naposledy, protože ta částka se průběžně zvyšovala, bylo to 90 miliard korun, to jsou napadené stavby, v projektovaných cenách, pak už mluvily o 131. Já jsem si udělal vlastní analýzu z vlastních dat a dospěl jsem při kursu, protože jsem měl eurové podklady 25 Kč za euro, k 245 miliardám. V materiálech se teď operuje s částkou 261 miliard, protože tam přibyla ještě voda. Stavby na vodě.

Já jenom chci upozornit, že my jsme ten zákon EIA, kde byla novela pana ministra Brabce, podpořili, protože TOP 09 jako problém nevidí ten vlastní zákon, který dneska platí, ale způsob projednávání. Já jsem si před časem vyžádal, a za to děkuji všem třem dotčeným ministerstvům, což je pro místní rozvoj, doprava a životní prostředí, že odpověděla v zákonných lhůtách a poslala materiály k té problematice. Pan ministr také udělal třístránkový výčet, co v minulosti až do nedávné minulosti Ministerstvo životního prostředí v dané věci se snažilo podnikat. Bohužel tam byly také nějaké velmi nešťastné maily, mailová komunikace mezi některými činovníky Ministerstva životního prostředí a lidmi z Bruselu, což velmi ztížilo situaci. Myslím si, že jde o tak fatální průšvih, který v historii nejenom českého, ale i československého dopravního stavitelství prostě nemá obdoby. A pan premiér v téhle věci žádným způsobem se nepokusil v Bruselu vyjednat výjimku. Ministerstvo životního prostředí teď, za současné vlády, nepostupovalo šťastně, dokonce si myslím, že velmi nešťastně, a nikde neslyším, že by padla jedna jediná hlava nebo bylo na někoho poukázáno, že také za to nese osobní odpovědnost. Já nevím, co ještě dalšího se musí stát, aby se tím někdo začal zabývat jako naprosto kritickou situací. Ne dnes, ale říkám rovnou, že ve variabilním týdnu navrhnu, abychom zařadili bod ve Sněmovně, a budeme na něm hodně trvat, Situace v resortu životního prostředí.

Tady pan předseda klubu ANO Faltýnek navrhl opětovný odklad bodu 17, sněmovní tisk 501. Já nevím, jak dlouho se ještě bude schovávat. Dobře víte, že se jedná o zákon o ochraně životního prostředí. Prostě jak dlouho se to bude odkládat. Bylo avizováno, že tam bude řada připomínek, a tak v každém případě to nebude jednoduchý zákon. Když tady minulý týden byl přednesen návrh na pevné zařazení na dnešek, tak přece pan ministr životního prostředí musel vědět, že zítra mizí do Spojených států na oficiální návštěvu, jestli se nemýlím, takže tu nebude, nepadlo tady ani slovo. Takže se opětovně z programu stává trhací kalendář.

My samozřejmě podpoříme návrh ODS už jenom proto, že jsem to tady zkoušel dvakrát. Mě fascinuje v téhle souvislosti, fascinuje mě skutečně, že ani média pořádně i s ukázáním na konkrétní resort a konkrétní lidi nezajímá tento fatální problém.

K tomu bych přibalil třetí fatální problém. Jenom kvůli tomu, že pan prezident Zeman přistoupil k jakési analogii, jistě si vzpomínáte na Bémovu olympiádu v České republice v Praze. Novináři chodili na tiskové konference, on jim povykládal místo skutečných problémů Prahy, a co je potřeba řešit, tak jim povykládal o olympiádě, všichni napsali o olympiádě a takhle s prominutím vodil lidi za nos asi dva tři roky. S tím, že ještě to stálo spoustu peněz. Každý přece ví, že kanál Dunaj-Odra-Labe je nesmysl, že to je jakási obdoba této pražské olympiády, ale pořád se tomu budeme věnovat. A vláda včera znovu přerušila ten bod, aby unikátní přírodu, kterou bezesporu je minimálně ta Natura, když již ne Slavičí ostrovy, tak prostě kvůli tomu ohrožuje čerpání z celého operačního programu Životní prostředí. Nemusí to být o sedmi miliardách. Jste prostě hazardéři. Tolik jenom. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP