(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si nebudu ani stěžovat ani fňukat. Opoziční okénko si vymysleli vládní politici, aby ukázali údajně vlídnou tvář k návrhům opozice.

Ale k tomu konkrétnímu návrhu. Já jsem si ten tisk otevřel, podíval jsem se na navrhovatele toho zákona a to je opozičních politiků! Pavel Bělobrádek, Daniel Herman, Helena Válková, Jiří Koskuba, Jiří Mihola, Jan Bartošek a tak bych mohl pokračovat. Takže takhle si pan předseda Sklenák představuje opoziční návrh zákona, když tam jsou zástupci všech vládních stran. Já bych to hodnotil jako poslanecký návrh napříč politickým spektrem. Jediné dva kluby, které to nepodepsaly, jsou komunisté, protože netušili, že tam bude 17. listopad, jinak by to sami napsali a podpořili, to myslím, že je pravda. (Potlesk části poslanců.) A my, protože jsme to považovali a považujeme za zbytečný návrh zákona. A to, že v rozpravě upozorňuji na to, že to je zbytečný návrh zákona, to nám vyčítat nemůžete. To, že vy mlčíte a pak hlasujete, na to máte plné právo, ale od nás to očekávat nemůžete.

Mimochodem, vy jste propustili z našich všech legislativních návrhů, projednali jsme pouze tři, jeden jste nám zamítli, dva jste nám propustili a nakonec jsme je schválili, takže byly dobře. Stavební spoření a kontrolní orgán pro FAÚ. Na to jste vy zapomněli. My jsme vám pomohli a takové dobré návrhy zákona jsme společně prosadili. A kdybyste občas pustili i jiné návrhy zákona... Ale vy se obáváte toho, já bych řekl že oprávněně, že vaši poslanci by mohli podpořit naše výborné opoziční návrhy a vy byste pak měli problém v koalici, jak to, že jste hlasovali s opozicí. Tomu já rozumím, já se žádného koaličního okénka nedovolávám. Já jsem dneska navrhl zařadit vládní návrh zákona o střetu zájmů, abyste mohli dostát svým silným slovům, jak v tom dubnu tomu Babišovi ukážete, jak se ho nebojíte. No v dubnu to nebude, těším se na květen, navrhnu to znova.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se připojuji k názoru, který jsem tady vyjádřil. Ten zákon je zbytečný, ztrácíme nad ním čas a pokus o přejmenování 17. listopadu tady už byl a už jsme ho jednou zamítli. Takže je to opravdu zbytečná ztráta času. Měli bychom zachovat nějaké všední dny a nechat to být tak, jak to je, a věnovat se zákonům, které jsou daleko důležitější. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já se domnívám, že z nějakého návrhu, na který každý má právo, tady paní kolegyně Válková udělala to, co udělala svým návrhem. Nezlobte se na mě, prostřednictvím pana předsedajícího, vám se těžce nepovedl výrok směrem k obětem druhé světové války z řad českých a slovenských občanů a v tom pokračujete. Vy zřejmě zjevně nemáte asi cit pro míru toho, co je a co není v naší společnosti tolerovatelné. To, že se k tomu přidali tady další soudruzi zleva, to už je další věc.

Ale chci se spíš vyjádřit k vystoupení pana předsedy klubu sociální demokracie. Čím více vám věci nefungují, tím více tady cítím, že narůstá arogance. Je vás tady většina, preference máte skvělé, ale dálnice se nestaví, zavedením druhé snížené sazby DPH jste nic pro občany neudělali, akorát je díra 3,6 miliardy za loňský rok ve státní kase, jak vyplývá z analýzy Ministerstva financí, důchody jste vyřešili tak, že jste něco zrušili a nemáte řešení, tak řeknete, že je ufinancovatelný systém, i když každý, kdo se tím zabývá, ví, že je to nesmysl. Já se domnívám, že pan předseda Sklenák by měl vzít svá slova zpět. Nebo my budeme prosazovat skutečně, aby naše návrhy, které tady leží někdy i přes dva roky, už dneska, byly projednány. My na to máme právo. Tohle tady nepamatuji za minulé období, že by takto arogantně bylo s opozičními návrhy nakládáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Laudátovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, já tady nebudu zdržovat, jenom předpokládám, že pokud jde o 17. listopad, tak mě jako spoluorganizátora nikdo nebude podezírat, že jsem tady hlasoval pro návrat k mezinárodnímu studentskému dni ve prospěch kolegů z komunistické strany. Máme každý právo na interpretaci. Mně se líbí si neustále připomínat to, že komunistická strana a vláda v této zemi padla díky tomu, že nechala na Mezinárodní den studentstva zmlátit studentskou demonstraci policisty. A to si myslím, že je ten point. Můžete tleskat. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Novotný, všechno faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já mezitím v našich lavicích jsem slyšel to polohlasné rozhořčení, které vyvolalo vaše vystoupení, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Sklenáku. Vy budete milostivě zvažovat, které návrhy zákonů, které plynou z ústavního práva a zákonodárné iniciativy, připustíte nebo nepřipustíte. Tak já bych si dovolil vám ještě přeložit do češtiny, pro ty méně chápavé, to, co řekl pan předseda Laudát. My pečlivě zvážíme, jestli vás necháme ještě něco projednat předtím, než budou projednány opoziční zákony. Jestli vy volíte tenhle tón, tak se nedivte, že ho opozice zvolí taky. A nemá to žádný význam. Začněte se chovat slušně, nebo neprojednáte nic. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan poslanec Grospič, ten ruší svoji přihlášku. Pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Následuje pan poslanec Fiedler a pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkný den i ode mě, kolegyně a kolegové. Já, ač se cítím docela mlád, tak již jsem pamětník. Byl jsem místopředsedou jedné takové mládežnické organizace v naší zemi a už zhruba před patnácti dvaceti lety jsme diskutovali s jinými, zejména výrazně levicovými organizacemi o tom, zda vrátit ten název Mezinárodní den studenstva, či ne. Organizace, kterou jsem tehdy zastupoval já, byla vždycky výrazně proti.

Já vám chci připomenout ještě jeden aspekt, proč jsme byli proti. K paradoxům, které tady zmínil pan kolega Gabal, patří to, že ten člověk, který byl léta v čele Mezinárodního svazu studenstva, tj. Miroslav Štěpán, byl tehdy zároveň onou osobou, která v čele krajského výboru KSČ pražského zároveň organizovala a řídila ten zásah proti studentům na pražské Národní třídě. Tyhle reminiscence my tam nechceme vracet. Státní svátek 17. listopadu mj. je připomenutím toho ustavujícího dne, na kterém vznikly hodnoty té moderní české demokratické státnosti po listopadu 1989. Já bych ho dalším přídomkem nekomplikoval.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Už to tady zaznělo od předřečníků. Zanechme politických přestřelek, vyzývám vás k tomu jedinému rozumnému - pojďme hlasovat a pojďme k dalšímu pořadu schůze. Děkuji, že už se nebudete hlásit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Další faktická poznámka pan poslanec Martin Komárek, po něm paní poslankyně Semelová. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP