(16.20 hodin)

 

Poslanec Martin Komárek: Pane předsedající, děkuji za slovo. Jak to někteří z milých kolegyň a kolegů občas činí, i já vás chci seznámit s mailem, který jsem obdržel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velký dík. Pekelně jsem se v nebi nudila. Kvůli vám už přes hodinu slzím smíchy. Vaše vděčná Eliška P. (Šum zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou zatím poslední poznámkou paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci prostřednictvím pana předsedajícího z pravicového spektra, já si myslím, že to, co tady dneska předvádíte, je naprostá nehoráznost a naprostá neúcta k těm, kteří tady položili život v roce 1939. Mezinárodní svátek studentstva byl uznávaný skutečně mezinárodně. Uznávají ho studenti a uznává ho např. Český svaz bojovníků za svobodu a slušní lidé, kteří pamatují, co se tady tehdy dělo, a co to znají. To, co vy tady předvádíte dneska, to jsou ideologické klapky na očích a slaboduché urážky všech těchto lidí, kteří padli v boji proti fašismu. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla zatím poslední faktická přihláška i zatím poslední přihláška do rozpravy. Poslední do rozpravy se přihlásil pan senátor Čunek. Prosím, pane senátore, máte zájem.

 

Senátor Jiří Čunek: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím jenom nesouhlasit s jednou věcí, která tady byla několikrát opakována. Senát vzal tento názor vážně, tzn. nevyjádřil se nezabývat, nerozhodl svým usnesením nezabývat se jím, a to proto, že si uvědomujeme, že právě v dnešní době, kdy se snaží každý stát v Evropě uchopit Karla IV. jako toho svého, každý se snaží ukázat, že má svou historii, která je pevně zakotvena, snaží se to dělat nejenom vůči těm ostatním, ale také vůči svým mladým lidem, tak my jsme ho vzali vážně i s tou Eliškou proto, že je to naše státnost a je to něco, co s jinými hodnotami, které, věřím, mnozí uznáváme, tvoří Evropu Evropou. To znamená, že to není věc, kterou můžeme hodit za hlavu, protože jenom ta ekonomická témata určitě nezpůsobí, že se naší zemi vrátí národní hrdost a že si jí budeme vážit všichni jako vlasti. A tento návrh zákona Senát vzal vážně. Doporučil vám tedy tuto novelu právě proto, že si myslíme, že by to mohlo být jednou kapkou k tomu, abychom mohli na svůj národ být oprávněně hrdi.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. To byl poslední příspěvek do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dámy a pánové, je mi docela těžko po vyslechnutí všech těch projevů. Jenom chci říci jednu věc. Uvědomte si, že Karel IV. se stal Čechem, protože si vybral Prahu, vybral si Čechy za svůj domov. A důvod byl, že jeho matka byla Přemyslovna, dá se říct Češka. Velice vás prosím, podpořte tento zákon, protože někdy se může stát, že i mládež si to přečte a bude hrdá na to, že máme i tu Elišku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Pan zpravodaj se svým závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale po té smršti příspěvků jsem se rozhodl, že vystoupím a připomenu vám, o čem vlastně hlasujeme. Původně návrh zákona byl jenom o té Elišce Přemyslovně. Potom se to změnilo jenom na Karla IV. a do Senátu odcházel návrh, tzn. my budeme o sněmovním návrhu hlasovat jako o návrhu, kde je pouze Karel IV., je tam Den seniorů na 1. října, pozměňovací návrh pana kolegy Sklenáka, a Mezinárodní den studentstva před ten Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu. A pokud vás to nezajímá, tak... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Poprosím ve sněmovně o klid. Pane poslanče, prosím pokračujte, až bude ve sněmovně klid.

 

Poslanec František Vácha: Až uznám, že bude ve sněmovně klid... Tak, děkuji. Takže to je ten sněmovní návrh. A senátní návrh se od sněmovního liší pouze tím, že se k tomu Karlovi přidává Eliška Přemyslovna. To znamená, budete hlasovat o Dni seniorů, budete hlasovat o Mezinárodním dnu studentstva předřazeném před Den boje za svobodu a demokracii a dvou variantách - Karel IV., nebo Karel IV. s Eliškou Přemyslovnou ze Senátu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Nyní s přednostním právem se přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, odpusťte. Možná to není nejvhodnější, ale nemohu odolat, protože ten vtip je sice starý, vousatý, řada z vás ho asi zná, ale tak dokonale se hodí na tento návrh zákona, že bych rád, aby byl zaznamenán v protokolech. A sice odpověď na otázku, co to je dvouhrbý velbloud. Dvouhrbý velbloud je kůň, který prošel procedurou hlasování v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A my přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 450/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 450/6.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 214, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 69, proti 62. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Už je nastaveno kvorum na 101 poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 450/5."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 215, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 34. (Zamítnuto. Potlesk zprava.) Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. (Nesouhlasný hluk v sále.) Pardon. Že jsme návrh zákona zamítli. Děkuji a omlouvám se. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP