(10.00 hodin)

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: A nyní, pane předsedající, bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu označeném pod písmenem E, který má dvě alternativy. Připomínám, že pokud bychom schválili alternativu 1, potom už bychom nehlasovali alternativu 2. Je to pozměňující návrh pana poslance kolegy Marka Bendy a obsahově se jedná v jeho alternativě číslo 1 o vypuštění z kontrolní působnosti NKÚ České televize a Českého rozhlasu. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Rovněž negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem E, alternativa 1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 385, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Protože nebyla přijata alternativa 1, můžeme hlasovat o alternativě označené číslem 2. Obsahově se tato alternativa týká toho, že věcná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k České televizi a Českému rozhlasu by byla omezena toliko na pořizování výdajů v oblasti nemovitého majetku. Tedy zúžení. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu E, alternativa 2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 386, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se podle mého názoru vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Ano, je to tak, pane předsedající. Nyní tedy bychom měli hlasovat, jestli jsem tomu dobře porozuměl, o procedurálním návrhu pana kolegy poslance Bendy, o přerušení projednávání tohoto zákona s tím, že máme kompletní přehled o tom, jaké pozměňovací návrhy byly přijaty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dám tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Bendy, který před závěrečným hlasováním chce přerušení do doby schválení změny Ústavy - jestli to čtu správně. Prosím o upřesnění. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ta formulace byla: do doby ukončení projednávání změny Ústavy v Senátu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za upřesnění. Do ukončení projednávání změny Ústavy v Senátu.

O tomto procedurálním návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 387, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 101. Procedurální návrh na přerušení nebyl přijat.

 

Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já si dovoluji požádat o 15minutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu před závěrečným hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové do 10.19 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP