(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Chtěl bych vás informovat, že já hlasuji s kartou číslo 3 a pan poslanec Okleštěk s kartou číslo 13.

O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Adamová - osobní důvody, paní poslankyně Balaštíková - pracovní důvody, pan místopředseda Bartošek - zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová - zahraniční cesta, pan poslanec Černoch - pracovní důvody, pan poslanec Havíř do 16. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Holík - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík do 18. hodiny - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - zahraniční cesta, pan poslanec Karamazov - zahraniční cesta, pan poslanec Novotný Josef - pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin - rodinné důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Opálka - zdravotní důvody, paní poslankyně Semelová - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg do 19. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Vácha - osobní důvody a pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek do 19. hodiny - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Ťok - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Ještě pan poslanec Tejc - náhradní karta číslo 15.

Chtěl bych vás informovat o návrzích na změny pořadu, tak jak byly dohodnuty na dnešním grémiu. 21. dubna vrátil Poslanecké sněmovně Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549, o soudních poplatcích, sněmovní tisk 497/4, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992, o ochraně zemědělského půdního fondu, tisk 543/9. Lhůta k jejich projednání uplynula 2. května, a proto je grémium navrhuje zařadit do pořadu této schůze. U tisku 497/4, soudní poplatky, navrhujeme zároveň jeho pevné zařazení na středu 4. května za již pevně zařazený bod 61. Tolik k těmto návrhům zákonů.

Ještě se grémium shodlo na tom, že bod 226, což je tisk 761, zpráva o vyslání Leteckého poradního týmu do Iráku, který byl původně zařazen na čtvrtek 5. května, bychom zařadili na středu 4. května, a to pevně ve 12.40 hodin. To je z mojí strany vše k návrhu změny pořadu.

Paní poslankyně Kovářová - karta číslo 16.

Omlouvá se pan poslanec Fiala mezi 14. a 18. hodinou z důvodu jednání.

Nyní tedy je možné vystoupit k pořadu schůze. Přednostní právo pana předsedy klubu KSČM, prosím.

Kolegyně, kolegové, prosím o klid a prosím, abyste se usadili. I levou část sálu prosím, aby se usadila.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, všechny vás zdravím. Na levé straně sálu to byli dva lidovci, jenom pro pořádek, kteří tam vyrušovali.

Rád bych po pevně zařazených bodech, což jsou - nemýlím-li se - body 70 a 68, navrhnout do programu schůze v rámci - dostane-li se tedy na opoziční skulinku, protože jako okénko to nevypadá podle těch dvou bodů, ale dopadne-li to a bude-li opoziční alespoň skulinka, tak bych rád navrhl zařazení bodu číslo 40, což je návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 393, druhé čtení.

Dále bych navrhl do onoho opozičního okénka jako druhý bod za klub KSČM zařazení bodu 95, je to tisk 390, návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci.

A jsem obrovským optimistou, nicméně jsem optimistou, a proto si dovolím v případě, že v pořadí dojde ještě na další body, tak aby pokud dojde řada na klub KSČM, třetím bodem, který bude zařazen do opoziční štěrbinky byl bod 83, tisk 226. Je to bod s velmi nízkým číslem tisku. Je to bod, který je tady snad nejdéle, nebo jeden z bodů, které jsou tady nejdéle, a je to návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Jak jsem řekl - sněmovní tisk 226.

Věřím, že dnešní den proběhne v pořádku a že se tak dostane na všechny návrhy v opozičním okénku. Přeji všem hezký den. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přednostní právo - pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, ctěný pane předsedo. Dámy a pánové, v rámci opozičního okénka si dovoluji navrhnout za klub TOP 09, aby byl v tom příslušném pořadí podle dohod zařazen bod číslo 197, jedná se o novelu zákona o regulaci reklamy. A pro druhé kolo by to byl bod 91, jedná se o novelu zákona odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Mimo opoziční okénko mi dovolte, abych navrhl, aby zítra jako třetí bod v pořadí, tzn. za bodem číslo 166, byl zařazen bod - vratka ze Senátu - zemědělský půdní fond. V případě, že by to neprošlo, tak bych poprosil, aby vůbec bylo hlasováno o tom jako druhé hlasování, že bude zařazen na pořad této schůze, protože se jedná o vratku ze Senátu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To by ale znamenalo, že to druhé hlasování by šlo proti dohodě z grémia, protože na grémiu jsme se dohodli, že ten bod zařadíme.

 

Poslanec František Laudát: Dobře. Jestli je to tak, bude jenom to jedno hlasování - zařazení této vratky ze Senátu jako třetí bod zítra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přednostní právo - protože pan předseda klubu Úsvitu je omluven, tak pan poslanec Lank. Prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád vás zase po nějaké delší době vidím. Věřím, že to je vzájemné.

Navrhujeme v rámci opozičního okénka projednat sněmovní tisk číslo 620. Je to náš návrh zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie. Navrhujeme ho zařadit podle dohody za návrhy ostatních stran.

Dneska jsme se dočetli, že Evropská komise bude prosazovat zavedení bezvízového styku s Tureckem i přesto, že Turecko neplní dohody, které byly dříve uzavřeny. My dlouhodobě říkáme, že není možné mít bezvízový styk s 75milionovou muslimskou zemí, která spolupracuje s Islámským státem. Mít bezvízový styk s Tureckem je jako mít bezvízový styk s teroristy z Islámského státu. To je naprosto zásadní ohrožení bezpečnosti nejenom Evropské unie, ale i bezpečnosti naší.

Druhým bodem, který nám Brusel diktuje, jsou povinné kvóty na přerozdělování imigrantů. Součástí je i návrh, že každý členský stát Evropské unie by se mohl vykoupit a za každého nepřijatého imigranta zaplatit Evropské unii v přepočtu skoro 7 milionů korun. Pokud tedy máme jenom v tomto roce přijmout 3 tisíce imigrantů, můžeme jenom za první várku imigrantů zaplatit 21 miliard korun, což je například přibližně polovina našeho ročního rozpočtu na obranu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP