Neautorizováno !


(11.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Všechny tyto otázky, všechny tyto pochybnosti musí být zodpovězeny. Zaslouží si to nejenom občané, zaslouží si to i příslušníci policie, kteří každodenně odvádějí poctivou práci, a najednou v důsledku této akce tady vznikají určité pochybnosti. A kdybychom chtěli postupovat tak, jak to vláda udělala tím, že nám to tady neumožnila zařadit jako řádný bod jednání a chtěla to nějak zamést pod koberec, tak to samozřejmě bude dál podkopávat pověst policie, může to otřást důvěrou v její nestrannost a nezávislost a to by bylo to nejhorší, co by se nám mohlo stát.

Myslím, v této Sněmovně většina z nás si pamatuje dobu před 25 lety, kdy nebyla žádná důvěra v policii, kdy policie často byla nástrojem politické šikany. A my jsme byli všichni rádi, že se situace změnila, že dnes existuje ve veřejnosti důvěra v policii, že policie slouží právnímu demokratickému státu, a tak to má taky zůstat. Mně je velmi líto, že v důsledku postupu policie, ať už jednala z jakéhokoli zadání, došlo k porušení důvěry v nestrannost a dobrou práci policejních složek. Myslím si, že tento bod, tato mimořádná schůze je i příležitostí pro vládu, aby nám vysvětlila, jak to bylo, aby nám vysvětlila, jaká opatření přijala, abychom všichni společně důvěru v Policii České republiky obnovili. Protože důvěra v policii je jedním z klíčových prvků demokratického právního státu a nám všem napříč politickým spektrem musí jít o to, aby ta důvěra v policii ve veřejnosti existovala.

Takže vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra, já jsem vám položil řadu konkrétních otázek, které se týkají postupu policie při návštěvě čínského prezidenta, a žádám vás nebo vám vytvářím prostor pro to, abyste nám na ně mohli odpovědět a abyste přesvědčivě vysvětlili, co se vlastně ve dnech té návštěvy stalo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Dalším k návrhu pořadu s přednostním právem je předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, co bylo motivem iniciování svolání této schůze, řekl již pan předseda Fiala. Já bych si dovolil jenom zhustit to do dvou základních bodů, které trápí nejenom nás, ale trápí i velkou část české veřejnosti. Tím prvním bodem je odpověď na otázku, proč máme všichni takový pocit, že policie nepostupovala tak, že před zákonem si byli všichni rovni. Že před zákonem si nebyli rovni takzvaní čínští turisté - nechci teď spekulovat o jejich vojenské či diplomatické hodnosti - a proč před zákonem si nebyli vůči nim rovni čeští občané na území České republiky. To je jeden základní problém. Ten druhý základní problém je, proč bylo omezeno na území České republiky ústavní shromažďovací právo občanů České republiky a proč se někdo domnívá, že ústavní shromažďovací právo lze omezit dopravně inženýrským opatřením, a kdo o tom rozhodl. To jsou dva bloky otázek, které nás opravdu trápí, a myslím si, že skutečně zajímají českou veřejnost. A že v zájmu důvěryhodnosti Policie České republiky a její prestiže je potřeba, aby na ně vláda uměla věrohodně odpovědět, a nikoliv se trapně vymlouvat, tak jak učinil policejní prezident a pan ministr vnitra minulý čtvrtek.

Já si k těm incidentům, které tady obecně popsal pan předseda Fiala, dovolím uvést několik konkrétních případů. Uvědomuji si, že by měly být předmětem konkrétního šetření, a nechme je konkrétně prošetřit. Ale je asi dobře, když si připomeneme, co se skutečně stalo, na co existují konkrétní svědectví fotografická a videodokumentace. Nebudu vás dlouho zdržovat, je jich jenom deset. Vybral jsem z těch asi 40 jenom deset.

Skupina aktivistů, jak si dobře pamatujeme, vyměnila na sloupech veřejného osvětlení na Evropské třídě dvě - slovy dvě - čínské vlajky za tibetské. Postupně se zde shromáždilo asi 60 policistů a nakonec hasiči s plošinou, kteří, dovolíte-li mi to slovo, posbírali aktivisty na těch sloupech. Policisté zadrželi a odvezli do Bartolomějské celkem 12 českých občanů, mezi nimi však i ty, kteří pouze postávali na chodníku s tibetskými vlajkami a nijak se neúčastnili výměny vlajek na těch sloupech. Na to místo dorazil autobus plný čínských "turistů". To slovo turistů už jsem několikrát označil v uvozovkách, tak budu jim říkat čínští turisté. Zrovna v tu chvíli po chodníku procházeli tři koledníci s pomlázkami, kteří pravděpodobně vůbec netušili, že máme na návštěvě čínského prezidenta. A na ty koledníky s pomlázkami po verbálních výpadech čínští turisté hystericky zaútočili. Pravděpodobně se domnívali, že ty stuhy na pomlázkách jsou tibetskými symboly. Nikdo z agresivních čínských útočníků na ty koledníky nebyl zadržen. Celou situaci útoku na koledníky natáčel fotograf Deníku Referendum, který měl na zádech tibetskou vlajku. Když procházel mezi Číňany, vlajku mu strhli, uzavřeli ho mezi sebe a mlátili ho kovovými žerděmi svých vlastních čínských vlajek. Policisté ho z hloučku vytáhli ven a zadrželi nejprve za neuposlechnutí výzvy. Poté co ho naložili do antonu, tak změnili důvod zadržení a u výslechu uvedli, že byl zadržen kvůli tomu, že bylo ohroženo jeho zdraví. Takže mu vlastně pomáhali a chránili ho. Nicméně z Číňanů zadržen nebyl nikdo.

Další incident se odehrál v parku Velvarská u mobilního billboardu s tibetským dalajlámou a bývalým prezidentem Václavem Havlem. Kolem 14. hodiny před průjezdem kolony s čínským prezidentem se před billboardem shromáždilo několik desítek Číňanů s velkými čínskými a českými vlajkami. Při průjezdu prezidentské kolony pak obrovskou českou vlajkou a vítacím plakátem pohled na ten mobilní billboard s Havlem a s dalajlámou zcela zakryli. Vůči našim občanům použili i poměrně agresivní surové řekněme bodyčeky. Na námitky našich českých občanů, proč policisté neposunou Číňany s vlajkami dále, reagovali policisté slovy: A co vám tak asi vadí na české vlajce? Na veřejně přístupném videu z tohoto místa je vidět také ostrý fyzický útok na jednoho našeho občana směřovaný prsty do obličeje. Je také vidět, že policisté tento útok viděli, přitom ho vůbec neřešili a žádní cizinci na tomto místě nebyli zadrženi.

Asi 60letá paní byla na Evropské třídě - ono to tam tedy tenkrát vypadalo jako na Leninově třídě, ale ta třída se jmenuje Evropská - napadena skupinou mladých čínských žen, dokonce jednou ženou i kousnuta, pouze kvůli tomu, že držela v ruce malou tibetskou vlajku. Opět je vidět a je zdokumentováno, že policisté to viděli, ale žádnou z těch agresorek nezadrželi, také už také řešeny nebudou, protože dávno jsou zpátky na svých základnách. (Smích v pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP