Neautorizováno !


(11.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

V Chotkových sadech zastavilo na křižovatce na místě, kde je zákaz zastavení, auto s čerstvou dodávkou vlajek a jiných mávátek z čínského velvyslanectví. Blokovalo provoz. Číňané začali z kufru vykládat vítací materiál. Policisté několikrát vlídně upozornili, že by to dělat neměli a že by měli odjet. Nestalo se vůbec nic. Číňané je ignorovali a policisté nedělali nic, přestože jaksi byl na místě jednoznačně porušován zákon České republiky. Na tomhle konkrétním případě sice nikdo nebyl napaden, ale dal jsem ho proto, aby byl vidět ten dvojí metr, že za něco, co nebyly přestupky, byli zadržováni a perlustrováni čeští občané. Číňané se dopouštěli zjevných přestupků a porušování práva České republiky, nedělo se vůbec nic.

Policisté, jak již bylo medializováno, vnikli do kancelářské budovy u hotelu Hilton, kde byla v okně vylepena tibetská vlajka. S odůvodněním, že odstřelovači nevidí, co nebo kdo se za tou vlajkou skrývá, trvali na tom, že se vlajka musí sundat. Je zajímavé, že jim nevadily zatažené žaluzie. Jsme připraveni kdykoli předložit znalecký posudek, že zatažené žaluzie a vylepená tibetská vlajka jsou jedno a to samé a že je přes ně vidět zhruba stejně.

Policie na Hlávkově mostě podle svých slov takzvaně identifikovala ve skupině čínských příznivců jednoho muže s tibetskou vlajkou, a jak mu sdělili, kvůli ohrožení bezpečného průjezdu prezidentské kolony k němu přistoupili, a jak říkali, krátce s ním pohovořili. Nicméně na videu se můžeme přesvědčit o tom, že poté co s ním pohovořili, tak ho také vedou pryč. Ten pán nám řekl, že dostal od policie pořádkovou pokutu ve výši 200 korun.

V Lánech byl ze skupinky čtyř našich občanů s tibetskými vlajkami jeden zadržen, přičemž je opět zdokumentováno, že protest byl absolutně pokojný, stáli tam čtyři lidé s tibetskou vlajkou, jednoho sebrali. Doufali, že ti tři ostatní si to rozmyslí. Pravděpodobně.

Mimořádně závažný případ se podle mého názoru stal opět na Hlávkově mostě, kdy občan žijící pět let v České republice, tibetský občan pan Tashi Gyamsto, šel se svými českými přáteli na Hlávkův most tibetskými vlajkami vyjádřit svůj názor na úroveň lidských práv v Číně, což - zdůrazňuji - se pořád v České republice ze zákona smí, a nebyl v ústí Hlávkova mostu zadržen českou policií, ale byl zadržen oněmi čínskými turisty, kteří ho prostě nechtěli s tou tibetskou vlajkou vpustit na most. Jeho čeští přátelé pokračovali dál. A když potom pana Tashi Gympstu hledali, tak ho kupodivu našli v policejním autě. A když se ptali, proč ten nešťastník byl zadržen a proč je v policejním autě, tak jim policisté odpověděli, že pan Tashi Gyamsto byl těmi čínskými turisty označen jako bezpečnostní riziko, a proto to bezpečnostní riziko zadrželi. Takže mi tady vzniká jisté podezření, že kromě toho, že policistům na území Prahy 1 velela Kancelář prezidenta republiky, tak jim taky na Hlávkově mostě veleli čínští turisté. Možná měli vyšší hodnost. To je docela dobře možné.

Samostatnou kapitolou je omezení ústavního shromažďovacího práva českých občanů na Hradčanském náměstí. 23. března byla řádně zaregistrována, tedy řádně povolena podle shromažďovacího zákona a podle jednoho ze základních ústavních práv českých občanů, pokojná demonstrace na Hradčanském náměstí. Samozřejmě že lze v určitých případech podle českého právního řádu zamezit takovémuto shromáždění, ale pouze na základě a v mezích shromažďovacího zákona. Určitě to nejde dopravně inženýrským opatřením. Určitě nemůžete dopravními značkami zrušit ústavní právo občanů České republiky - tedy ještě jsme si v půlce března mysleli, že to nejde. Byli jsme postaveni tváří v tvář skutečnosti, že to jde, že si prostě někdo dovolil na základě dopravně inženýrského opatření omezit ústavní právo občanů České republiky, rozhodl se, že na tuto řádně ohlášenou, a tedy jasně povolenou demonstraci ty lidi nepustí, a bylo jim to oznámeno někdy v brzkých ranních hodinách toho dne, kdy se ta demonstrace měla konat.

Zdůvodnění, že v okamžiku demonstrace, již to nebylo aktuální, protože svolavatelé přesunuli to shromáždění na jiné místo, je eufemisticky řečeno trapná výmluva, normálně řečeno účelová lež. Neexistuje žádný právně relevantní dokument, kterým by mohl kdokoliv prokázat, že svolavatelé přesunuli řádně zaregistrovanou demonstraci na jiné místo. To, že jeden ze čtyř svolavatelů, když byl postaven tváří v tvář policejní zvůli, že je tam prostě ti policajti nepustí, i když na to mají ústavní právo, že v tu chvíli požádal městskou část Prahy 6, jestli by mu neposkytla část svého majetku v parku, kde by se ti lidé policajty vyhnáni mohli shromáždit, a městská část Prahy 6 jim ten majetek bezúplatně poskytla a on to oznámil emailem nebo nějakým způsobem Policii České republiky, to snad nikdo nemůže myslet vážně, že tohle označí za oznámení svolavatele, že změnil místo demonstrace. To nic takového není. To prostě podle shromažďovacího zákona probíhá jinak. Jinými slovy pokud pan ministr vnitra tady při mé interpelaci minulý čtvrtek tvrdil, že svolavatelé změnili místo demonstrace, tak byl buď obelhán, nebo lhal. Ale nemohl mluvit pravdu, protože nic takového se nestalo. Demonstrace byla řádně ohlášena a neexistuje žádný právní titul, podle které by měla být omezena.

Na základě těchhle dvou oblastí, které jsem si tady dovolil říct, tedy měření různým metrem vůči občanům ať již jakékoli národnosti a státní příslušnosti, ale na území České republiky, před zákony České republiky od Policie České republiky a omezení shromažďovacího práva na Hradčanském náměstí, si dovolím formulovat čtyři jednoduché otázky. Slovy čtyři.

Za prvé. Chápeme, že nemůžeme být informováni o konkrétním šetření konkrétních incidentů. Ale mohli bychom dostat jeden jediný údaj, který by nám mohl naznačit tu rovnost před zákony. Kolik bylo ve dnech 28. až 30. března v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta na území České republiky, dominantně hlavní město Praha, ale něco bylo také v Lánech, kolik bylo zadrženo a perlustrováno, nebo dovolíte-li, perlustrováno a zadrženo občanů České republiky a kolik Číňanů? Jenom to číslo. Patnáct - patnáct. Třicet - třicet. Nebo to skutečně snad bylo dvacet tři - jedna? Myslím, že veřejnost má právo tohle číslo znát, protože to něco napoví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP