Neautorizováno !


(12.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Co se týká uzavření Hradčanského náměstí, bylo to technické opatření, které schvaloval Magistrát hlavního města Prahy. Já si myslím, že jestli tam je podpis paní primátorky, tak předtím prošel schvalovacím procesem úředníků, odborníků, specialistů. A kdyby ti měli pochyby o tom, že policie dala žádost, která je nesmyslná, tak by pravděpodobně toto opatření nevydali.

Jsme v právním státě. Jsme v demokratickém státě a je možno tyto věci namítat v tomto případě u soudu. Pokud se nemýlím, tak skupina lidí, kteří chtěli na Hradčanské náměstí přijít, tak se k soudu obrátili. A policisté mi říkají: My toto v menším měřítku, ale velmi často používáme deset let na různých akcích. Pokud teď u soudu neuspějeme, budeme velmi složitě zabezpečovat bezpečnost v České republice. Pokud se to stane a pokud se u toho soudu prokáže, že aktivisté nebo lidé, kteří podali tuto žalobu na správní akt magistrátu na žádost policie, to je pravda, jestli mají pravdu, tak budeme muset pravděpodobně přijít jako Ministerstvo vnitra a žádat tuto Sněmovnu o změnu zákona. Budeme ji zdůvodňovat a samozřejmě projde standardním procesem. Takže uzavření Hradčanského náměstí - na žádost Policie České republiky, velitele opatření, jsme požádali magistrát, magistrát tomu vyhověl.

Vy jste mi říkali, když jsem z té Plzně, abych se zeptal pamětníků. Já jsem se jich samozřejmě zeptal. Ptal jsem se konkrétního policisty, jak to bylo za návštěvy pana prezidenta Obamy s Hradčanským náměstím, protože velice nerad bych pana předsedu Kalouska uváděl v omyl prostřednictvím pana předsedajícího. Samozřejmě jsem čerpal z informací od policie. Ten policista mi říkal ano, já jsem na tom Hradčanském náměstí tehdy byl, bylo liduprázdné. Bylo několik hodin vyklizeno, byly tam nainstalovány brány a turnikety a bezpečnostní průchod a každý, kdo potom procházel na schůzku nebo na mítink s panem prezidentem Obamou, tak prošel bezpečnostním rámem. Ale Hradčanské náměstí předtím, než ta akce byla, bylo opravdu vyklizené. Nemám důvod tomu policistovi nevěřit. Nemám ten důvod.

Na vaše otázky, kolik bylo lidí omezeno na svobodě a kolik bylo lustrováno. 23 lidí bylo zadrženo. Ve statistice, která je veřejná, není, jestli to byli Číňané, nebo Češi, já to neumím rozlišit. A pokud máte zájem, vážený pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, o číslo lidí, kteří byli lustrováni, tak vám ho dodám, akorát vás musím upozornit na to, že lustrováni byli i zaměstnanci, kteří procházeli v rámci těch akcí. To znamená, to číslo bude poměrně velké a nevím, co bude vypovídat, ale i tam nejsme schopni rozlišit, jaké národnosti ti, kteří byli lustrováni, byli.

Co se týká těch ostatních otázek a dotazů, zpráva, kterou jsme dnes na jednání Poslanecké sněmovny dali, já se omlouvám, že jste ji dostali až včera po osmé hodině, protože jsme ji ještě dopracovávali spolu s policií, tak samozřejmě bude podrobena určité kritice a já předpokládám, že se o ní bude debatovat ve výborech. My se připravíme na ty výbory přijít a tu debatu vést.

Já si myslím, že tahle země potřebuje hlavně jednotu a ne hádky. A politický slovník, vážený pane předsedo Kalousku, typu zvůle, lež, obelhal, lhal atd., samozřejmě máte právo to používat, ale já se touto cestou prostě vydat nechci. Já chci hledat shodu, já chci hledat politický průnik a nechci dehonestací lidí si vysloužit jakési politické pseudoostruhy. Protože název člověku, kterého jste potkal, že to byl panák v civilu, nezlobte se na mě, pane předsedo Kalousku, ale pokud budeme používat tuto rétoriku, tak se obávám, že i já se jako panák v civilu vůči voličům cítit budu a já se tak cítit prostě nechci.

Ve zprávě, kterou jsme vám dali, z našeho pohledu je hlavní problém to, že policie vstoupila podruhé na FAMU. To je zásadní problém. Je to zásadní pochybení. Není to porušení zákona. Akademické svobody jsou svobody, které s postupem času se staly zvykovým právem, a já jsem za to rád. Já jsem to i říkal panu děkanovi při té osobní návštěvě. Já jsem za panem děkanem nešel proto, že to byl tak velký problém, ale protože jsem to slíbil a protože si myslím, že politici mají chodit za lidmi a nemají si je zvát na policejní prezidia nebo ministerstva. A když se takový nějaký exces stane, že se mají sebrat a dojít. Došli jsme tam bez kamer, bez novinářů. Proč také s novináři? Měla to být přátelská debata a byla to přátelská debata. Já jsem tehdy jasně říkal, že jako student z roku 1989 si myslím, že ty akademické svobody, byť už v zákoně nejsou zakotveny, a pokud si myslíte, že je potřeba je lépe specifikovat, tak je možná dobré se vrátit k tomu, aby byly zaneseny do českého právního řádu, tato zvyková práva, že musí být zachovávána. Policie se chovala neobratně. Po první návštěvě, kdy byla vyvěšena tibetská vlajka a na nějakém ochozu na budově školy, kdy policisté se mi přiznali, že bohužel nevědí, komu ta budova patří, než tam šli, nezjistili si to, to je jejich chyba, že tam byl určitý počet osob a oni to vyhodnotili jako bezpečnostní riziko pro možnost projíždění kolony, protože to byla jedna z tras pro tu kolonu. Šli se tedy zeptat na tu školu, jestli opravdu ti lidé, co tam jsou, jsou součástí té budovy, součástí té školy. Bylo jim sděleno, že ano, a tím to mělo skončit. Následně člověk z ochranné služby prezidenta a velitel na místě rozhodl o tom, že tam ještě jednou pošle dvojčlennou hlídku. Ta žádost přišla od ochranné služby prezidenta, která je součástí policie. Té prezident České republiky opravdu nevelí a nevelí jí ani pan Mynář. Tak poslali dvojčlennou hlídku znovu se zeptat do té budovy, jestli vyvěšení tibetské vlajky a zároveň shromáždění těch lidí na balkoně je v pořádku. To byl holý nesmysl a neobratnost a za to jsme se omlouvali. Ti policisté, kteří čelí kárnému řízení, nejsou ti dva, kteří tam šli. Ti plnili rozkaz. Kárnému řízení čelí ti dva, kteří to chtěli a nařídili. Ti dva čelí kárnému řízení. To kárné řízení bude trvat 60 dní. Po 60 dnech bude vyřčen nějaký ortel a oni budou potrestáni přesně podle toho, jaká ta míra zavinění bude prokázána.

Dovolte mi ještě dva postřehy. Z těch 23 zadržených jedna osoba byla dokonce odsouzena, je to Číňan. Je to Číňan a byl obviněn a odsouzen za to, že ukradl jinému člověku tibetskou vlajku. To je výsledek už soudního přezkumu té věci.

Co se týká té Bochoře. V Bochoři ti lidé byli vyslýcháni s tím, že nakonec byl obviněn člověk, který přišel vyjádřit podporu prezidentovi České republiky. To znamená, nebyli postiženi lidé, kteří proti prezidentovi vyjadřovali svůj odpor nebo vyjadřovali odpor k jeho politice. Přesně naopak. A já znovu připomínám, pokud má kdokoliv v České republice pochyby, podezření o zákonném postupu policie, tak jediná zákonná cesta, která existuje, je obrátit se na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Můj vstup do živých kauz u Generální inspekce bezpečnostních zdrojů žádný není. A je to v pořádku. Moje možnost ovlivňovat Generální inspekci neexistuje.

Já nechci tu debatu natahovat až do jedné hodiny, aby ještě byla šance, aby kolegové vystoupili a případně abych ještě mohl reagovat na nějaké další otázky, než dojde k hlasování o programu schůze. Já bych byl opravdu velice rád, a chci vás všechny poprosit, požádat, abychom mnohdy vážili slova, abychom si uvědomili, že policie je živý organismus, abychom si uvědomili, že jsou za ní konkrétní osudy lidí a že kritikou policie jako takové kritizujeme všech čtyřicet, potažmo padesát tisíc lidí. A tito lidé, já se s nimi potkávám v Maďarsku, ve Slovinsku, v Makedonii, to jsou lidé, kteří slouží českému státu, kteří nosí naši vlajku, nosí lva na rameni, a určitě to nejsou lidé, kteří by vzdychali po nějakém starém režimu. To nejsou lidé, kteří by toužili po návratu starých pořádků. To jsou moderní policisté, policisté demokratického státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP