Neautorizováno !


(12.30 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Mě vcelku fascinují některé komentáře, které jsem si přečetl, že jsme viděli rudé vlajky na Leninově třídě. Tu dobu, kdy jsme se zpovídali cizí mocnosti, si musíme dobře pamatovat. Ale jsme jinde. Jsme demokratický stát, jsme hrdý stát, hájíme svá práva... (Zprava je slyšet: Vracíme se tam.) My se tam nevracíme, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. A jestli dovolíte, když mluvili vaši kolegové, já jsem na ně taky nehulákal z místa. A jestli se tam vracíme - já jsem přesvědčený, že se tam nevracíme. Jsme demokratickou zemí, kde o věcech rozhoduje soud, kde lidé mají právo se ozvat. I ta dnešní debata je tím, že žijeme v demokratické společnosti. A já za tu debatu jsem rád. Myslím si, že tato země má spoustu jiných problémů, ale i tuto debatu je potřeba vést. Já jsem na ni připraven. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie a ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra za jeho vystoupení a žádám kolegy, aby hovořili v případě, že jim bylo uděleno slovo. Nyní pan kolega Kalousek a připraví se pan ministr Herman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Kolegyně, kolegové, dovolte nejprve, abych odpověděl na dotaz, který mně přímo položil pan místopředseda Filip, zda je, či není pravda, že jsem napsal nějaký děkovný dopis, že děkuji, že to tam zatarasili, protože se rád peru. Ne, není to pravda. Žádný takový dopis jsem nenapsal, nikdy by mě to ani nenapadlo, žádný takový dopis neexistuje. Je to prostě pomluva z toho nejhlubšího estébáckého suterénu (smích některých poslanců), pro jejíž šíření měla výcvik řada lidí, ať už si v minulosti říkali Falmer, nebo Bureš, či jakkoli jinak. Prostě pravda to není.

K panu ministru Chovancovi bych rád řekl, že chápu, že děkuje policii za to, že to zvládla. Ona to totiž z bezpečnostního hlediska opravdu zvládla. Tady pořádek a bezpečí byly zachovány. Ale úplně stejně by mohli argumentovat političtí kontroloři policie po Palachově týdnu v roce 1989. Tenkrát to policie také zvládla a bezpečí občanů bylo zachováno. Akorát se přitom nehledělo i na tehdejší práva občanů Československé socialistické republiky. Ti jaksi tu prioritu neměli. A teď to policie také zvládla, akorát že se přitom příliš nehledělo na práva občanů demokratické České republiky. A v tom je ten problém, pane ministře, o ničem jiném tady nemluvíme. Ne o tom, že by snad ti policisté neusilovali. Ale nelze to ovlivňovat horlivostí. Jestliže prostě někdo bezdůvodně porušuje právo občana České republiky, tak ho prostě porušuje a je úplně jedno, jestli to dělá liknavě, nebo horlivě. To je prostě něco, co si nemůžeme nechat líbit.

A ujišťuji vás, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, za celou politickou frakci TOP 09, že máme stejný zájem, že nám jde o prestiž a důvěryhodnost (policie) České republiky. Pouze vy ji chráníte před jakoukoli kritikou, což je pochopitelné. My se snažíme ji chránit před politickým vedením, které je nabádá, aby nerespektovali práva občanů České republiky. To si ta policie nezaslouží, protože ve svém důsledku to sníží její prestiž. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní pan ministr Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já skutečně s velkým zájmem a pozorností naslouchám této debatě, protože to pokládám za velmi důležité téma. Jednak osobně a mohu říci i jménem klubu KDU-ČSL jsme vyhodnotili důležitost konání této mimořádné schůze. Proto jsme ji také podpořili a podpoříme i hlasování o jejím programu, aby se mohli vyjádřit či vyslovit v co nejširší možné míře, pokud nám to čas dovolí, i ostatní kolegové a kolegyně.

Čínská návštěva se týká mnoha rozměrů. Já se tady nechci dotýkat toho rozměru ekonomického, ale spíše rozměru etického a lidskoprávního, protože tím se zabývám skutečně dlouhá léta a mám mnoho kontaktů, zase dlouhá léta, s členy hnutí Falun Gong v Číně. Jsou to lidé, kteří čelí opravdu velkému pronásledování, a jsou to vězni svědomí, kdy jsou v Číně odebírány orgány zcela zdravým lidem a provádí se s nimi naprosto nemorální byznys. Od těchto lidí jsem si nechal podat velmi konkrétní zprávy, jakým způsobem probíhala shromáždění, kterých se zúčastnili. Snažil jsem se i seznámit se s dostupnými materiály z otevřených zdrojů a hovořil jsem i s řadou lidí od Policie České republiky. Jak víte, tak jsem před několika lety sám pracoval na Policejním prezídiu a dodnes se s řadou lidí dobře znám.

Protože jsem měl řadu otázek a i v rámci klubu KDU-ČSL jsme byli znepokojeni některými věcmi, tak jsem i na vládě požádal pana ministra vnitra o to, aby se vyjádřil k těm věcem. A musím říci, že se vždycky vyjadřoval velmi otevřeně. A já tedy vítám i to, že ta zpráva, kterou jsme dostali na tuto mimořádnou schůzi, není závěrečná. Je tam jednoznačně napsáno, že byla zjištěna určitá pochybení a že prověřování Generální inspekcí bezpečnostních sborů probíhá, což je jistě dobře, a chápu, že to není proces jednoduchý.

Já jsem přesvědčený, že Policie České republiky generelně zvládla velmi nelehkou bezpečnostní situaci. Já jsem sám měl možnost se seznámit s některými detaily na základě rozhovorů, které jsem vedl. Ale jsou tady určité otazníky, které žádají vysvětlení. A je dobře, že i na půdě Poslanecké sněmovny o to máme zájem. To si myslím, že je ten zásadní rozdíl před rokem 1989, kdy bylo deklarováno právo svobody projevu, a mezi situací dnes, kdy je také i svoboda po projevu. A to je ten moment, který musíme hájit. Myslím si, že fakt, a mám ho ověřený, že třeba někteří lidé se neměli možnost zúčastnit bohoslužeb v Klášteře bosých karmelitek na Hradčanském náměstí, je znepokojující a že by svoboda a volný pohyb a právo vyjádřit svůj názor českými občany mělo být prioritním právem, právě co se týká zásahů ze strany Policie České republiky. Věřím, že tyto věci skutečně prošetřeny budou.

To znamená, že je třeba se tím zabývat, je třeba ten prostor dát, je třeba se nebát otevřených otázek, držet je na věcné rovině. A skutečně si uvědomit, že ten prostor, ke kterému se hlásíme a ke kterému patříme, není formován etikou orientálních despocií, možná zahalených do marxistických hesel, ale je to prostor západní kultury, ze které vyrůstáme, prostor lidských práv. Jsem rád, že zde na půdě demokratického parlamentu i na půdě naší vlády toto nikdo nezpochybňuje.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Hermanovi. Paní poslankyně Lorencová nemůže vystoupit, protože není otevřená rozprava. Ani s faktickou, protože není rozprava. S přednostním právem pan kolega Fiala, potom pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Já jenom krátkou reakci na vystoupení pana ministra vnitra. Já samozřejmě rozumím tomu, že ministr vnitra hájí policii, to je v pořádku. Ale musím říct, že my jsme se neptali jenom na to. My jsme se ptali také na politickou odpovědnost a především jsme se ptali na to, zda ta přijatá opatření a opatření, která byla realizována, odpovídala té bezpečnostní hrozbě. Já jsem sám připustil, že bezpečnostní situace byla třeba jiná než v minulosti, a sám jsem uváděl příklady, kdy postup policie - a teď se ptejme, na čí rozkaz nebo z jakého pověření - směřoval k projevům občanského názoru, které nemohly představovat bezpečnostní hrozbu. Kdo za to může? Jaká je ta politická odpovědnost? Odkud přišlo to zadání? Na tyto otázky jsme odpověď nedostali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP