Neautorizováno !


(12.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Rád bych se ještě zastal pana generála Červíčka, který skutečně na naší tiskové konferenci se k té situaci vyjádřil. Velmi řekl bych opatrně a seriózně hovořil o práci policie. Ale tu otázku, kterou položil on také na základě zkušeností ze zajišťování podobných akcí z minulosti, tu otázku jsem já vám tady opakoval a na tu pořád odpověď nemáme. A to je otázka, proč ta přijatá opatření šla nad rámec nutného zajištění bezpečnosti. Proč ta opatření překračovala všechno, co se dosud při zajišťování bezpečnosti představitelů cizích států v České republice dělalo? A to je otázka, na kterou tu odpověď potřebujeme dostat. Já s tím, pane ministře vnitra, co jste říkal, jsem spokojen v té věci, že hájíte policii, to je dobře a to máte jako ministr vnitra říkat, ale neposkytl jste nám odpovědi na otázky, které se týkají možných pochybení, možného politického zadání atd.

A ještě k tomu vašemu vystoupení bych řekl jednu možná nejpodstatnější věc. To přece není tak, že tady proběhla dobře návštěva čínského prezidenta, že pak tedy někdo napsal, že byly asi nějaké podivné aktivity policie a začala se zpochybňovat práce policie. To je přece tak, že tady došlo k incidentům, o kterých veřejnost oprávněně pochybuje, že byly v pořádku. A my se prostě snažíme dostat odpovědi na otázky, kdo za to může, jaká opatření jste přijal, nebo přijal policejní prezident, aby se to do příště neopakovalo, jaká z toho byla vyvozena politická odpovědnost. Protože to, že si tady řekneme, že policie jednala správně, nebo vy to řeknete, ale naprostá většina veřejnosti si to nemyslí a mají pocit, že tady došlo k pochybení, a sám jste připustil, že minimálně k jednomu pochybení došlo, tak to přece vrhá špatné světlo na policii, ohrožuje to důvěru v policii. A my přece nemůžeme připustit, aby v právním státě, v demokratické zemi existovaly pochybnosti o práci policie, že policie možná pracuje na nějakou politickou objednávku, že možná víc chrání zájmy Čínské republiky než českých občanů atd., atd. To jsou ty otázky, na které si tady musíme odpovědět. Já vím, že řeknete, tak jsme to prošetřili, tam nic není, dobrý, ten tam jednal horlivě, tamtoho poslal špatně, ti spolu nekomunikovali. Ale z toho musí být vyvozena nějaká odpovědnost a my musíme mít odpověď na otázku, jestli tam nedošlo k politickému ovlivnění, které si nikdo z nás nemůže dovolit. Ani vy ani my.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté pan ministr vnitra. Pak se třeba dostaneme na hlasování. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já děkuji vaším prostřednictvím, pane předsedající, předřečníkovi, že tady zopakoval již poněkolikáté otázku, proč taková opatření při takové návštěvě. Já si osobně myslím, že jde přece jenom o návštěvu obrovského významu, která s sebou v dnešním rozbouřeném světě nese určitá velká rizika. Proč? Tak se podívejte nedaleko, kolegyně a kolegové, nedaleko od nás na západ. V Paříži prodlužují výjimečný nebo mimořádný stav z bezpečnostních důvodů! Z důvodů rizik, která jsou ve světě dnes více než běžná. A my tady se dohadujeme, jestli policie postupovala jemněji nebo více jemně nebo méně jemně. Jestli opatření měla být tvrdší nebo neměla být rozsáhlejší nebo menší.

Já chci z tohoto místa poděkovat policii, že tu situaci zvládla tak, jak zvládla. Dovedete si, kolegyně a kolegové, představit, že by se doopravdy něco stalo? Doopravdy něco závažného stalo? Co bychom a kdo bychom tady z tohoto místa vznášeli za kritická silná slova o tom, co policie měla nebo neměla dělat? Buďme rádi, že se skutečně nic závažného nestalo. Mimo jiné i proto, že taková rozsáhlá, taková podrobná opatření byla. Nejsou to opatření poprvé. Při návštěvě podobně významných státníků, ať už to byl pan prezident Medveděv a pan prezident Obama a další v Praze, podobná nebo možná i ještě silnější, tvrdší opatření bezpečnostního charakteru zde byla. To je první část mého velmi stručného vystoupení.

A druhá část je to, proč nepodpoříme program mimořádné schůze, tedy schválení toho programu. Víte, všechno, co se tady děje, a jsem si vědom, že i to, co já tady říkám, je svým způsobem zasahování do vyšetřování, které teď běží. Jestliže byly vzneseny pochybnosti o postupu a byly podány žaloby nebo oznámení na to, že by tento postup měl být nějakým způsobem u některých akcí, u některých policistů přešetřen, ono vyšetřování nebo prošetřování prostřednictvím Generální inspekce bezpečnostních sborů probíhá, pak my jako komunisté jsme přesvědčeni o tom, že jestliže tedy máme respektovat a ctít právní stát, tak nechme prvně činit tyto orgány, které teď aktivně pracují, a teprve potom my jako politici můžeme tu věc vyhodnotit. Ne vést ruku někomu tím, že tady budeme vystupovat a budeme a priori hodnotit něco jako velmi správné, něco jako méně správné. A teď samozřejmě mluvím i o sobě, protože i já vystupuji v této debatě. Ale program nepodpoříme zejména proto, že dokud nebude ukončeno vyšetřování Generální inspekcí bezpečnostních sborů, dokud nebude verdikt, my jako politici skutečně jsme přesvědčeni o tom, že nemáme právo do tohoto procesu vstupovat.

Chci říci, a tím končím svoje krátké vystoupení, že policie v této situaci měla a vždycky má velmi těžkou pozici. Zasáhneš - jsi kritizován. Někdy i odvolán. Nezasáhneš - jsi kritizován. Někdy i odvolán. Jsem přesvědčen o tom, že převážná většina policie se v této situaci zachovala naprosto profesionálně. A pokud jde o můj osobní postoj, děkuji. (Potlesk některých poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní pan ministr vnitra Milan Chovanec, po něm paní poslankyně Černochová s přednostním právem.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím na začátku bych odpověděl panu poslanci Kováčikovi. Vážený pane kolego, kdyby se nedej bože něco stalo, a já si to strašně v této zemi nepřeji, tak bychom určitě měli mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, kde by ministr vnitra odstupoval nebo byl k tomu určitě vyzýván. Bylo by to ve stejném modelu, že bychom tu vedli debatu, že ta opatření byla vágní a bylo jich málo.

Vážený pane kolego Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, já mám důvěru ve velitele zásahu. Z jednoho prostého důvodu: Já neznám celé penzum a škálu informací, které on měl, které posuzoval, a proč z těchto důvodů využil opatření, která využil. Pokud máme oprávněné pochyby o jednotlivých krocích, možných jednotlivých excesech, my jsme každý ten exces, který byl popsán v médiích, my jsme každý z nich prošetřovali. Na některé z nich opravdu dnes, na to šetření, dohlížejí státní zástupci, jak jste správně říkal, a šetří to Generální inspekce bezpečnostních sborů. Já jsem přeci předvídatelný v tom, že když se stane jakýkoliv problém, tak žádám veřejnost, žádám vás, žádám senátory o strpení, abychom tu věc mohli prošetřit. Choval jsem se stejně, když byl problém ve Vrběticích, choval jsem se stejně, když byl problém v Uherském Brodě. Choval jsem se stejně, když byla mediální debata i politická debata o tom, jestli policisté s kuklami, ti údajní policisté s kuklami, napadli levicové aktivisty. A vždy po tom vyšetření a prošetření jsem přišel a přinesl jsem důkazy a fakta, které jsme byli schopni nalézt, a byli jsme schopni veřejnosti odpovědět na to, jestli ta podezření jsou nebo nejsou oprávněná. Já si myslím, že se to prostě jinak než takhle dělat nedá. My nemůžeme být přeci žalobcem a soudcem ve vztahu k těm policistům. I oni mají právo se bránit, i oni mají právo přeci přinášet důkazy ve svůj prospěch. A na konci, až se to prošetří, a to prošetření nemůže být dlouhé, a tady jsme to udělali velice rychle, tak pak padni komu padni.

Já nechci slepě hájit policii, ale znovu říkám, nemůžeme 50 000 lidí házet do jednoho pytle, když jeden nebo dva policisté selžou. To prostě není možné. Zhoršujeme tím psychoklima ve společnosti.

Já bych vás, pane předsedo, moc poprosil, abychom si klidně spolu sedli, a pojďte mi říct, které konkrétní ještě excesy chcete vysvětlit, které jsme v té zprávě nepopsali. A já vám garantuji, že každý z nich, který mi konkrétně ukážete, popíšu a v následující zprávě ho dám všem poslancům a senátorům. Tak jako vždy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a ještě jednou je přihlášena paní poslankyně Černochová a pan poslanec Kalousek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP