Neautorizováno !


(12.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedo. Já myslím, že by asi všechny přítomné v sále překvapilo, pokud by tady zástupci Komunistické strany Čech a Moravy nevystoupili tímto způsobem. Vždyť zaznělo to tady ode mne i od mých předřečníků, že skutečně ta reminiscence v nás na ty doby minulé je zřejmá. A proto já se ani nepohoršuji nad tím, co tady řekl pan kolega Kováčik. Možná bych ho jenom opravila v tom, že skutečně nejde nikomu z nás o to, abychom tady prověřovali konkrétní věci, které jsou v nějakém šetření. To až ve chvíli, kdy bude informace od ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, že to šetření skončilo, tak se tím může zabývat stálá komise pro kontrolu GIBS.

Mně jde prioritně o to, že já skutečně nepamatuji podobný rozsah opatření. A jak říkám, jsem 18 let v komunální politice v centru Prahy. Zažila jsem všechny ty demonstrace. Prostřednictvím pana místopředsedy pane Kováčiku, mám doteď v kanceláři pětikilovou matici, která přiletěla na helmu jednoho z velících důstojníků na Nuselském mostě od italských soudruhů, vašich přátel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní pan předseda Kalousek. Poté pan poslanec, předseda klubu KSČM Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A prosím o klid sněmovnu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, já už jsem nechtěl vystoupit, ale přece jenom apel pana ministra, abychom byli velmi zdrženliví, než se to všechno vyšetří, mě vyprovokoval k tomu, abych vystoupil a řekl, že bych snad tento apel ještě pochopil, kdyby tento stejný metr měl pan ministr, i co se týče vyznamenání a odměn.

Pane ministře, vy na jednu stranu říkáte ano, počkejme, než se to všechno vyšetří, já nechci nikoho odsuzovat a nikoho trestat dřív, než to bude černé na bílém. Byť si myslím, že některé věci byly tak zjevné, že nevidím důvod tam něco vyšetřovat, to jsme prostě všichni viděli a s námi celá veřejnost, ale prosím, úřad musí být. A na druhou stranu vy vyznamenáváte, dáváte návrh vládě, vláda prezidentu republiky, dva vysoké policejní důstojníky angažované v tomto procesu...

Já počkám, až ta dáma domluví s paní ministryní. (Obrací se k lavicím ministrů, kde hovoří paní ministryně Šlechtová s jednou z poslankyň.) Já vás nepřekřičím, mně to skutečně vadí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, máte slovo, já vám klid zjednám. Nemusíte okřikovat nikoho od pultíku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Kdybyste mi ten klid zjednal, tak jsem tu dámu slušně nepožádal, aby mě nerušila. Vy jste tak nečinil, tak jsem si to troufl udělat sám. Odpusťte, pane předsedající.

Vy jste dva vysoké policejní důstojníky, jednoho generála a jednoho plukovníka, navrhl na povýšení do generálských hodností, což vláda schválila, aniž jste vyčkal konce vyšetřování. Vy už víte, že obstáli bez ztráty květinky. A na druhé straně říkáte: ale musíme počkat do konce vyšetřování, než řekneme, jestli se někdo provinil. Chápete, jak je to nedůvěryhodné? Chápete, jak vám to nemůžeme věřit? Že ten návrh na vyznamenání, a je možné, že ti pánové si ho zaslouží, já je teď nechci odsuzovat, ale že ten návrh na vyznamenání je v podstatě arogantní výsměch veřejnosti i řadovým policistům, protože říkáte, ať už se bude vyšetřovat, jak se bude vyšetřovat, já dobře vím, že tito dva lidé to dělali tak dobře, že nemám sebemenších pochyb. Teď jde o to, že my všichni ostatní pochybujeme, jestli tak dobře poslouchali pana prezidenta, anebo tak dobře bránili práva českých občanů. A tato pochybnost v nás ve všech zůstane.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Miroslav Kalousek. (K pultíku přichází ministr vnitra.) Nyní pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a pak pan ministr vnitra. Musím respektovat dobu přihlášení těch, kteří mají přednostní právo, pane ministře. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, krátká reakce k paní kolegyni Černochové a k jejímu neustálému podivu nad rozsahem těch opatření.

Poslední srovnatelná návštěva zde proběhla před více než pěti lety. O reálném nebezpečí radikálů z Islámského státu se mluví tak zhruba tři roky. Teroristické útoky v nejrůznějších městech a místech, ať už po Evropě, či jinde, také jsou s výjimkou Afriky a také 11. září z doby kratší než pět let. Čili ta opatření reagovala právě na tato rizika.

Ale víte, já mám pocit, že tady nejde ani tak o tu míru opatření a o ty jednotlivé snad možná excesy. Tady jde o politický problém pravice s Čínou. Protože kdyby to byl kdokoli jiný z těch významných světových státníků, tak se nic neděje. Ale protože je tady návaznost na Čínu, na vaše názory, co se týká otázek Tibetu a vyvěšování tibetských vlajek leckde, tak prostě rozumím tomu a chápu, že vás ta záležitost takovým způsobem zvedá, jak se říká, ze židlí, že stejná, nebo i třeba slabší opatření v případě návštěvy například pana prezidenta Obamy by vás nechala naprosto chladnými a opatření nebo zásahy, které dnes nazýváte excesy, by si nezasloužily vůbec ani nějakého povšimnutí. To mám pocit, že to je to hlavní, proč se tady dnes už nějakou dobu zabýváme touto situací.

Já bych v této chvíli znovu zopakoval, že Komunistická strana Čech a Moravy nepodpoří program mimořádné schůze, dokud nebude ukončeno vyšetřování všech těch podání, která byla v této souvislosti podána. A teprve potom, až obdržíme závěrečnou zprávu, bude-li téma ještě zajímavé, se budeme rozhodovat, jestli nám stojí za to se zabývat touto záležitostí v Poslanecké sněmovně, anebo jestli dáme přednost jiným prioritám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Nyní pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já už opravdu velmi krátce na dotaz váženého kolegy Kalouska vaším prostřednictvím. Ano, pane předsedo, já nemám pochyb o tom, že by selhal Tomáš Tuhý nebo pan plukovník Komorous. To jsou nejvýše postavení manažeři policie, kteří ten zásah řídili spolu s velitelem zásahu. A já jsem nezjistil šetřením, nebo šetření, které bylo provedeno... Neexistuje náznak, že by existovalo politické zadání, že by tito pánové jakýmkoli způsobem byli ovlivňováni jakýmkoli politikem, ať už to byl pan prezident, nebo ministr vnitra. Oni hájili právo a zákon. A já nemám žádné podezření, že by oni byli původcem čehokoli, co by změnilo můj názor, který je dlouhodobý, to není teď novinka, aby změnilo můj názor v tom, že se tito lidé mají povýšit, že si to zaslouží.

Pan generál Tuhý je nejvýše postaveným policistou v zemi a měl by mít z mého pohledu i nejvyšší hodnost, vedle toho, že si to zaslouží. Stejně tak jsem navrhl povýšit pana generála Rybu, aby i on v hierarchii hasičů byl nejvýše postaveným hasičem. A pan Komorous z mého pohledu si za vynikající práci povýšení zaslouží, a to jak v ochranné službě, tak v době, kdy bojoval s jedněmi z nejhorších zločinců, a to jsou distributoři, dealeři a výrobci drog.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nemám žádnou přihlášku s přednostním právem, mohu tedy pokračovat v pořadu schůze. Budeme hlasovat o pořadu schůze, a to tím způsobem, že ho nelze měnit, jak uvedl pan kolega Gazdík v té době. Já vás přivolám. Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme podle § 54 odst. 7 o pořadu schůze, kterou svolal předseda Poslanecké sněmovny na návrh poslanců. Prosím o klid.

Počet přihlášených se ustálil. Zahájím hlasování číslo 2 a ptám se, kdo je pro schválení pořadu schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 125 pro 40, proti 66. Návrh nebyl přijat. Schůze se tedy nemůže konat.

 

Schůzi uzavírám s tím, že ještě před vyhlášením polední přestávky a pokračováním schůze předchozí dám slovo předsedovi TOP 09. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP