(Schůze pokračovala v 17.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 46. schůzi Poslanecké sněmovny. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Omluvy a náhradní karty platí jako na 48. schůzi pro dnešní den.

Doplňuji omluvu ještě pana poslance Zbyňka Stanjury, a to od 17.25 hodin do konce jednacího dne, a paní poslankyně Putnová také od 18.30 do konce jednacího dne.

 

Budeme pokračovat v přerušeném bodu této schůze, kterým je

1.
Informace členů vlády k očekávanému zastavení výstavby silnic, dálnic a železnic

Bod byl přerušen dne 5. května 2016, a to ve všeobecné rozpravě. Připomínám, že jako první ve všeobecné rozpravě vystoupil ministr životního prostředí Richard Brabec, dále s faktickou poznámkou vystoupili poslanci Kalousek, Kučera, Zahradník, Faltýnek a po vystoupení poslance Františka Laudáta byl bod přerušen.

Žádám ministra životního prostředí, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a ptám se ho, jestli chce vystoupit. Pokud jde o přerušenou rozpravu, jsou dále s přednostním právem přihlášeni ministr dopravy Dan Ťok, předseda vlády Bohuslav Sobotka nemůže vystoupit, protože je nepřítomen, a předseda poslaneckého klubu Faltýnek. S faktickou poznámkou jsou přihlášeni pan poslanec Michal Kučera a Miroslav Kalousek. Stahují své přihlášky, můžeme tedy pokračovat v rozpravě.

Pan ministr nemá zájem vystoupit, pan kolega František Laudát, který je přihlášen, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, já jsem inicioval sbírání podpisů na tuto mimořádnou schůzi. Jsem rád, že se nám podařilo rozhýbat vládu. Pro tuto chvíli navazuji na předchozí schůzi a na předchozí schválený bod. Ze svého pohledu, teď mluvím za sebe a za náš klub, považuji to, že se nám podařilo naplnit aspoň pro tento okamžik nebo pro tuto chvíli cíl, kterým jsme chtěli dosáhnout, aby se nalezlo nějaké řešení. To řešení není sice stoprocentní, ale je v něm jistá naděje, tudíž z mého pohledu doporučuji, aby ta schůze byla ukončena bez pokračování. Samozřejmě nemůžu omezit ústavní právo kteréhokoliv poslance k tomu vystupovat. Ale z mého pohledu byl můj cíl, s kterým jsem sbíral podpisy, naplněn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to samozřejmě mohu učinit, pokud ti, kteří jsou přihlášeni do rozpravy, své přihlášky stáhnou. Pan kolega Zahradník stahuje přihlášku, pan kolega Kučera také stahuje přihlášku, pan poslanec Leo Luzar stahuje přihlášku, pan kolega Karel Šidlo stahuje přihlášku a paní kolegyně Květa Matušovská stahuje přihlášku. Takže jsme vyčerpali všechny přihlášené.

Rozumím tomu, že po projednaném bodu ze 48. schůze není potřeba žádného usnesení. A protože to byl jediný bod schůze, tak musím udělat ještě dva kroky, a to uzavřít obecnou rozpravu a otevřít rozpravu podrobnou. Ale jak jsem konstatoval, nebude pravděpodobně zájem v podrobné rozpravě dospět k nějakému usnesení, a proto i podrobnou rozpravu končím. Tím jsme vyčerpali program schůze, 46. schůzi tedy končím.

Děkuji panu ministrovi, děkuji kolegům a kolegyním. A podle toho, jak jsme řekli při přerušování 48. schůze, budeme pokračovat 48. schůzi po skončení schůze 46. Technická přestávka na 48. schůzi pro počítače je potřeba pět minut, takže v 17.35 hodin budeme pokračovat.

 

(Schůze skončila v 17.30 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP