(9.50 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Jestli máte, pane poslanče, konkrétní - já vím, že nepodepsané konkrétní nejsou, dejte mi i ty nekonkrétní. Nemohu udělat nic jiného, než že s těmi policisty mluvím. A ten, kdo má odvahu a ozve se, tam mu garantuji, že se postarám o to, aby za to, že vyjádří vlastní názor, nebyl potrestán.

Je ovšem otázka, jestli veškeré informace, které zde takto říkáme, jsou, nebo nejsou pravdivé. Vezměte si, kolikrát policie byla pod tlakem za poslední dva roky, kolik kauz se ukázalo, začala mediální řež k té věci, aby se za týden, za dva, za tři nebo za měsíc ukázalo, že pravda je malinko někde jinde. Já jsem zastáncem toho, abychom ty věci vyšetřili, prošetřili a dali na stůl jasné důkazy.

Pane poslanče, můžu vám nabídnout jednu jedinou věc, a to je to, že pozvu ředitele ochranné služby pana generála Komorouse, otevřeme tu debatu na bezpečnostním výboru, požádám pana poslance Váňu, abychom se k tomuto tématu vrátili. Já jsem samozřejmě připraven v době, až ta pracovní skupina, která připravuje změnu zákona ve vztahu k 150 hodinám přesčasů, které policisté odpracovávají v tzv. zákonných rámcích, tak než to půjde do Poslanecké sněmovny z pera Ministerstva vnitra, tu debatu vést samozřejmě i na odborných výborech, jejichž jste členem. To je ode mě vše. Ta pracovní skupina by měla v horizontu 14 dnů, maximálně tří týdnů mít první výstup. Já s tím výstupem tedy přijdu a budu rád, abychom diskusi vedli napříč politickým spektrem.

Shoduji se i s panem poslancem Stanjurou v tom, že není přípustné, aby se policisté báli ozvat a hájit svá práva. Tady se naprosto shodujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane ministře, samozřejmě víte, že vás nekritizuji. Vím, že jste pro policii a pro vnitro udělal už řadu dobrých kroků. Ale je potřeba vás stále trošku nakopávat (pobavení v sále), abyste nepolevil a abyste taky ještě dělal něco víc, protože můžete dělat víc. Jste mladý člověk, tak se trošku rozpohybujte a zkuste to ještě dotáhnout víc, aby policisté mohli říct ano, to byl dobrý ministr vnitra a budeme na něj spokojení. Já vám klidně budu k tomu nápomocen aspoň tou kontrolou, protože policisté se mi ozvou, a samozřejmě budu hlídat, jestli je nezadupou. Dám vám některé ty věci, které mám, a budu rád, když na tom budeme spolupracovat. Ale opravdu ta realita taková je. A kromě řady dobrých věcí je potřeba ještě vysoutěžit ochranné pomůcky a další a další, sehnat peníze tady od pana vicepremiéra (ukazuje na ministra financí Babiše) na to vnitro, aby bezpečnost byla větší atd.

Děkuji a už končím, pane premiére, abyste taky mohl mluvit dneska.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Každopádně já osobně doporučuji pana ministra motivovat, nikoli nakopávat. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, chtěl jsem poděkovat panu poslanci za to, že mě bude nakopávat, a slibuji mu, že až si jednou ty role vyměníme, že mu to oplatím. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda někdo další se hlásíte do rozpravy. Pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Na slova pana ministra Chovance - doufám, že k tomu nikdy nedojde. Nerad bych se toho dožil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se nyní pana poslance Zdeňka Ondráčka, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovně k této odpovědi. (Poslanec Ondráček ze svého místa: Nenavrhuji.) Žádné. Dobře. Děkuji. Končím projednávání této interpelace.

Otevírám další interpelaci. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci daňového výběru. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 775. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády a ministra vlády Andreje Babiše.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vidím pana předsedu Stanjuru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Když jsem tu interpelaci psal, tak jsem předpokládal, že dostanu údaje, které požaduji, a na plénu Poslanecké sněmovny tu interpelaci projednávat nebudeme. Bohužel odpověď není úplná, i když musím objektivně říct, že většinu údajů, které jsem požadoval, jsem obdržel. Požadoval jsem zejména údaje o odpočitatelných položkách a slevách na daních u daní z příjmů. Chtěl jsem je za roky 2010 až 2015. Logicky mi Ministerstvo financí odpovědělo, že za rok 2015 to bude v září. Tak pevně věřím, že mi to v září Ministerstvo financí automaticky pošle v okamžiku, kdy budou naplněné příslušné databáze, jak je obsaženo v této odpovědi.

Nicméně jsou tady věci, na které mi odpovězeno nebylo, tak bych chtěl položit doplňující otázky a pak říct, že za sebe chci odmítnout princip, kdy interpeluji ministra financí a on mi odpoví: Tyto údaje má MPSV, prosím, zavolejte si o adresu vedle. Tak to si myslím, že úřady mohou komunikovat mezi sebou a úředníci Ministerstva financí si mohli ty podklady vyžádat z MPSV. Takhle mi vlastně říkají: Tuhle tu část interpelace si napište znova a pošlete to na jiné ministerstvo. To si myslím, že ten resortismus a to že si každý hlídá svůj píseček, bychom měli postupně odbourávat.

A zrovna ta odpověď má dvě části. První část se týká obecně počtu uplatněných slev a odečitatelných položek s tím, že je tam vyčíslený až maximální počet dopadů v korunách do příjmů veřejných rozpočtů - nebudu říkat státního rozpočtu, protože daň z příjmů je sdílená daň. Rozumím tomu, že za mnoho zaměstnanců podává daňové přiznání zaměstnavatel. To myslím, že není pro nikoho z nás překvapivá informace. Ale očekával jsem, že Ministerstvo financí provede aspoň kvalifikovaný odhad.

Podle této odpovědi na interpelace základní slevu na poplatníka uplatňuje v České republice, a je to tedy číslo úplně na jednotku, 2 121 579 poplatníků. Já jsem si jist, že to je mnohem více, protože nárok na tu základní slevu má každý, ať už je zaměstnán, nebo je OSVČ. Přece nemůžeme souhlasit s názorem či faktem či číslem, že u nás máme ekonomicky aktivních, kteří platí daň z příjmu, 2 miliony 121 tisíc. A zcela logicky tato částka je největší sleva na dani, nebo chcete-li snížení příjmů veřejných rozpočtů, nebo chcete-li výpadek veřejných rozpočtů. Je jedno, jak to nazveme. A samozřejmě když tam mám 2 miliony 100 krát 24 tisíc, tak vám vyjde, že to je 52 miliard. Ale já bych odhadoval, a skutečně je to hrubý odhad a poprosil bych, aby to udělalo Ministerstvo financí, že těch poplatníků bude přes čtyři miliony. Logicky. Když se podíváte, kolik máme počet ekonomicky aktivních občanů, kolik máme zaměstnanců, kolik máme OSVČ. A v tom okamžiku ta sleva na dani, nebo chcete-li výpadek veřejných rozpočtů, nebo chcete-li snížení příjmů veřejných rozpočtů, je přes 100 miliard.

Já jsem ta čísla chtěl jako podklad k debatě o slevě pro živnostníky na manželku a děti, abychom si udělali obraz, kolik je dneska uplatňováno slev, kolik je uplatňováno odčitatelných položek a jak velkou část, jak početně, tak v sumě peněz, by dělalo obnovení slevy na manželku a děti pro živnostníky, kteří ale mají více než 50 % daňového základu přes paušál. (Ministr Babiš telefonuje a právě nahlas říká: Tak to nevím, co mám dělat. - Poslanec Stanjura se otáčí na ministra Babiše.) To není na mě. Omlouvám se.

Takže nejdřív půjdu k tabulce číslo dvě. To jsou počty OSVČ. Jsou za roky 2010 až 2014. Počty OSVČ, které použily paušály ve všech čtyřech skupinách. (Ukazuje tabulku.) Když se na tu tabulku podíváte - a chci připomenout, že v roce 2014, to jsou poslední čísla, byly paušály omezeny částkou 2 miliony základu daně pouze pro 30 až 40 % paušálů, ne pro 60 a 80, to zavedla až tato vláda -, když se na ta čísla podíváte, tak si řeknete, proč ta vláda vlastně to omezení paušálu pro řemeslníky a soukromé zemědělce zaváděla? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP