(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí... Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dopoledne, dámy a pánové. Nic proti tomu návrhu, který tady zazněl, nemám. Jenom si myslím, že těch jmen, alespoň pro mě jmen různých lidí, různých profesí, různých životních postojů je tam celá řada, pro mě i konfliktních jmen, a já bych chtěla podpořit ten návrh, ale nechci podpořit některá jména. Náš jednací řád nabízí legitimní řešení pro tuto Sněmovnu, a to je hlasování o jednotlivých jménech. Takže vás prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Vážený pane předsedo, páni místopředsedové, kolegyně, kolegové, paní a páni ministři, pro nás, členy a členky klubu KSČM, je tam hodně jmen, která jsou těžko stravitelná až kontroverzní. Přesto jsme se na klubu dohodli, že pokud návrh bude hlasován celkově, podpoříme jej. Já prosím, abychom nerozmělňovali to hlasování. V případě, že bude návrh hlasován nikoliv po jménech, ale dohromady, navzdory těm kontroverzním jménům, která tam jsou, tam vidíme i pozitivní věci, a proto jsme připraveni jej podpořit. Prosím, abyste nehlasovali pro návrh kolegyně Černochové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Klub TOP 09 zastává stejný názor, jaký tady přednesla paní kolegyně Černochová. My nechceme ublížit a dát nepodporu lidem, kterých si hluboce vážíme, ale na druhé straně už jsem požádal minimálně o jedno oddělené hlasování na organizačním výboru. To hlasování jsem prohrál. A skutečně jestli si některé lidi, kteří sloužili předlistopadovému režimu nebo byli jeho nedílnou součástí a profitovali z toho, chcete odhlasovat, tak bych moc poprosil, aby si to Sněmovna odhlasovala odděleně, abychom my mohli dát podporu lidem, kteří si to zaslouží. Takže já vás velmi naléhavě žádám, abyste skutečně podpořili oddělené hlasování po jménech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil požádat před hlasováním právě o tom, jestli budeme rozhodovat en bloc, nebo po jménech, o desetiminutovou pauzu na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Může tak být učiněno až po podrobné rozpravě, pane předsedo? Po podrobné rozpravě. Děkuji.

Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Není tomu tak a přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan navrhovatel. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dovolte, abych přečetl návrh usnesení: Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona číslo 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů. Tolik návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Další se hlásí do podrobné rozpravy pan předseda poslaneckého klubu ODS, Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci jenom zeptat pana místopředsedy, jestli to usnesení není v rozporu s naším požadavkem hlasovat toto. Pokud to budeme chápat tak, že to usnesení, to, co bude platit, těch, o kterých se shodneme, že je navrhneme, pak je to v pořádku. Jinak bychom museli mít to usnesení analogicky tomu, co říkala má kolegyně Jana Černochová, mít x-krát. Já na tom netrvám. Jenom bych chtěl, aby pak někdo neřekl, že v podrobné rozpravě nebylo načtené usnesení k jednotlivým kandidátům, jestli to v této chvíli můžu takto říct, ať si rozumíme. Pokud se Sněmovna shodne na interpretaci, že máme jedno usnesení, a pokud se rozhodneme, že budeme hlasovat po jménech, což my silně doporučujeme, pak to usnesení platí pro ty, kteří získají dostatečný počet hlasů, tak nemám námitku. Jinak bych musel načítat, teď nevím kolik, u každého kandidáta konkrétní usnesení. Mně přijde logičtější to první, ale pokud by měl někdo námitku a chápal to jinak, tak pak jsem připraven v podrobné rozpravě načíst to usnesení x-krát s tím, že tam bude to konkrétní jméno. Děkuji za vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se obávám, že v tento moment vám na to nedokážu odpovědět, protože to je poměrně netradiční způsob hlasování. Zatím jsem se s ním nesetkal v průběhu předkládání tohoto bodu. A ten dotaz považuju za relevantní. Takže bych požádal o krátkou, tříminutovou přestávku, abych se poradil s legislativou. Nebo to můžeme spojit i s tou přestávkou desetiminutovou na poradu předsedů klubů s tím, že se poradím s legislativou, a poté bychom dokončili podrobnou rozpravu, abychom nebyli v rozporu s jednacím řádem. To je postup, který navrhuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Řada z nás pracuje i v komunální politice na radnicích městských částí. A nevím, jak je to u vás, vážení kolegové, ale na Praze 2 pokud někdo navrhne usnesení, které nemění obsah, tak jako jsem ho navrhla já, ale navrhuje tu formu, tak aby skutečně mohl každý zastupitel v případě Prahy 2, možná i jiných Prah, vyjádřit svůj názor bez toho, aniž by měl nějaký pocit pachuti, že podporuje něco, co podporovat nechce, tak mu bylo vyhověno. Patří to k dobrému bontonu, že se těmto požadavkům vždy vyhovělo. A já vás tedy velmi zdvořile prosím, aby i k dobrému bontonu této Poslanecké sněmovny patřilo něco podobného. Nemyslím si, že by to bylo až tak velké zdržení. Ale ten můj požadavek, i po tom, co tady zaznělo od Františka Laudáta, tak je skutečně legitimní, a já vás o to prosím. Bývá to ve slušné společnosti standardem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já ten apel na slušnou společnost od kolegyně Černochové vnímám trochu jinak, než tady byl řečen. Dokud měla ODS v Poslanecké sněmovně dostatečnou většinu, tak samozřejmě hlasovala ty návrhy tak, jak jí procházely v podvýboru. A já se ptám, jestli se cítí být přehlasováni tak silným způsobem v tom podvýboru a ve výboru organizačním, že si to vynucují? Protože my jsme také prohráli řadu hlasování a v každém případě jsme to respektovali, přestože se tady nedodržoval princip poměrného zastoupení a podobně.

V tomto ohledu tedy je samozřejmě možné rozhodnout obojím způsobem. Vůbec to nezpochybňuji. Ale zpochybňuji to, jestli jde o meritorní rozhodnutí Poslanecké sněmovny, které vede k tomu, že se založí nová práva a povinnosti. Jde o návrh, který postupujeme tomu, kdo je oprávněn z toho návrhu někoho vybrat. A protože Poslanecká sněmovna je složena podle toho, jakým způsobem byli zvoleni poslanci do této Poslanecké sněmovny, tak ty návrhy jsou za všechny politické kluby. Jestli chcete po té selekci, která proběhla na podvýboru a nakonec i výboru organizačním, provést ještě selekci plénem, to je totiž podstata toho návrhu, kterou tady děláme. To je podstata toho návrhu. Nikoliv slušné mravy a tak dále. To je jedna věc.

Ale v každém případě z toho našeho návrhu prezident republiky nemusí akceptovat vůbec nikoho, stejně jako nemusí akceptovat vůbec nikoho navrženého vládou nebo Senátem a může použít pouze návrhy z občanských sdružení a spolků. To je realita. Protože nám se jedná o návrh. V tomto ohledu tedy bych byl rád, a já to tak dělám každý rok, přestože vnímám řadu kontroverzí u některých jmen, a mohl bych je tady argumentovat, že není potřeba, abychom nerespektovali přání určité skupiny poslanců, kterým postupujeme konkrétní jméno k posouzení prezidentu republiky. To je celá věc, o které tady hovořím. A vše, co se tady bude teď odehrávat, bude jenom otázka toho, nakolik respektujete svého zástupce v podvýboru, který vede místopředseda Poslanecké sněmovny. To je všechno. (Potlesk z řad KSČM.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP