(12.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vám všem ostatním přeji krásné odpoledne. Dovolte mi, abych vám představila změnu zákona za kolegyni Havlovou, která musela pracovně odejít, a předložila pozměňující návrh.

Tento návrh zakazuje použití geneticky modifikovaných organismů na celém území České republiky. Výjimka z tohoto zákazu může být udělena pouze pro lékařské účely. Princip je takový, že pokud to někomu zachrání život, tak GMO povolit lze, ale ve všech ostatních případech mají být geneticky modifikované potraviny zakázány.

Důvodů je hned několik. Kupříkladu profesorka Anna Strunecká prezentovala v pořadu Českého rozhlasu Kupředu do minulosti studii potvrzenou, že GMO jsou nebezpečné a zdraví škodlivé. Zabíjí nás totiž zevnitř. Vysvětlím velmi zkráceně princip, na kterém fungují. Člověk má ve svých střevech obrovskou populaci bakterií, takzvaný mikrobiom. Těch je řádově mnohem více než buněk lidského těla. Tento mikrobiom potřebuje člověk k tomu, aby byl zdravý. Díky němu tělo vyrábí vitamíny a různé aminokyseliny. Ale podle nových vědeckých studií geneticky modifikované organismy tyto bakterie ve střevech ničí. Dá se to přirovnat k působení antibiotik. Kvůli zničenému střevnímu prostředí je pak člověk mnohem náchylnější k mnoha nemocem.

Jsou tu ale i další otazníky, které se nad GMO vznášejí. Kupříkladu časopis Týden v říjnu roku 2014 prezentoval studii argentinského státu Cordoba, který tvrdí, že v regionech, kde se takzvané GMO plodiny ve velkém pěstují, roste výskyt rakoviny, a to hned dvojnásobně oproti zbytku jihoamerické země.

Je tu však ještě jeden princip, proč GMO zakazovat, a to princip předběžné opatrnosti. Nikdo totiž dnes nemůžeme s jistotou vědět, jaké další dopady může mít používání GMO. Kolegyně Havlová navrhuje - a nechce, abychom dopadli jako Spojené státy americké, kde jsou geneticky modifikované potraviny rozšířenější než ty původní, a už se dokonce ani nemusí pro zákazníky označovat. Celá Amerika dnes představuje jeden obrovský testovací soubor a svět s napětím čeká, jak to dopadne. A co si budeme nalhávat, Američané nepatří zrovna k nejzdravějším národům, spíše naopak.

Cílem vládního návrhu zákona je zmocnit české správní orgány k omezení nebo zákazu pěstování určitých GMO produktů. K tomu ovšem může docházet pouze za účelem dodržování státní politiky životního prostředí nebo zemědělství. Zákon vůbec nereflektuje to, že u GMO produktů byla prokázána jejich zdravotní škodlivost. Musíme jít proto podstatně dál a geneticky modifikované potraviny v České republice úplně zakázat.

Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který podala kolegyně Havlová. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji pěkně. Já musím reagovat na předložený pozměňovací návrh obecným konstatováním, které pravděpodobně trošku vybočuje ze základního směřování TOP 09, ale přesto tady musí zaznít, jako možná v České republice ojedinělý názor.

Genetické potraviny jsou brány jako vysoce nebezpečná věc v celé Evropě a naopak ve Spojených státech jsou široce používány bez jakýchkoli následků s velmi důkladným zhodnocením jejich účinků a příspěvkem k efektivitě, ke světové výživě. Já bych si netroufl jako laik tuto věc tady diskutovat, ale celá řada vědeckých kapacit z oblasti přírodních věd a biologie se v minulosti již kriticky vyjádřila k této hysterii, která proti geneticky modifikovaným potravinám existuje.

A já bych proto tímto velmi úpěnlivě žádal pana ministra životního prostředí, který má tuto věc v referátu, aby poslouchal obě strany této polemiky a aby do těch stanovisek byly vzaty i naše vědecké kapacity. Rozhodně podle svého působení v oblasti očkování paní profesorka Strunecká, zde citovaná, mezi tyto kapacity nepatří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji další faktickou poznámku pana poslance Váchy. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl výrazně podpořit názor pana kolegy poslance Hegera a chtěl bych upozornit, že většina těch věcí, které tady přednesla paní poslankyně, nejsou pravda.

Musíme si uvědomit, že i to, co teď jíme, ta pšenice, kterou pěstujeme, je de facto geneticky modifikovaný výsledek nějakého šlechtění. To znamená, obava z geneticky modifikovaných potravin, ta hysterie, která je v Evropě, je neopodstatněná. Je to pouze hysterie. A to, co říkal pan kolega Heger o tom v podstatě experimentu, kdy v Americe se běžně jedí genetiky modifikované potraviny, a že to těm lidem neškodí, a to si myslím, že na to nepotřebujeme mít nějaké studie, nebo nepotřebujeme předkládat nějaké studie. To v interakci s lidmi ze Spojených států víme. Tak bych chtěl podpořit názor pana kolegy Hegera a ohradit se proti té hysterii proti geneticky modifikovaným organizmům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Pěnčíková. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den. Já bych chtěla opět zareagovat na své dva předřečníky. Já bych rozhodně také nechtěla šířit nějakou hysterii, ale nemyslím si, že to, že se to jí ve Spojených státech amerických, nutně znamená, že to musíme jíst taky. Takže princip předběžné opatrnosti myslím, že má hlavu a patu. A já osobně pozměňovací návrh kolegyně Havlové, nebo Hnykové, podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka. Připraví se paní poslankyně Váhalová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde na úvod řekl, že tady ta slova o tom, že geneticky modifikované potraviny jsou bezpečné, že to nelze takhle jednoduše konstatovat, a to, že se zatím žádné negativní projevy neukázaly v americké populaci, to ještě nic neznamená. Myslím si, že je to příliš krátká doba na hodnocení možných účinků. Já bych také chtěl kolegům předřečníkům sdělit, že nelze si plést šlechtění a křížení, které obecně má svůj vlastně i původ přírodní. Nemůžeme to zaměňovat za manipulaci s geny rostlin a podobně. To jsou naprosto jiné procesy, a proto si je prosím nepleťme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP