(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Za ty dva a půl roku jsem slyšel mnohokrát tady z úst ministrů, jak připravují zjednodušení stavebního zákona a povolovacích procesů. Já jsem dneska trošku skeptický, protože říkám, že to je velmi složité. Není to nic jednoduchého. Ale podle mne není uděláno vůbec nic. Neprobíhá komunikace s opozicí o tom, jak v této oblasti se sjednotit a zjednodušit. A pokud chceme - a já s tím nemám problém - umožnit vstup veřejnosti do těch procesů, tak prosím jednou. Ne u toho, když se projednávají zásady územního rozvoje, územní plán, EIA, územní povolení, územní rozhodnutí a stavební povolení. To je pak nekončící proces. Pak vypadáme jako ti, kteří nejsou schopni ty komunikace stavět.

Mluvíme především o silnicích, ale jsou ohroženy i některé stavby na železnici, abychom na to nezapomněli v seznamu těch sto staveb.

Takže dneškem podle mě ta práce na tom, abychom napravili chybu, která se stala, za kterou podle mě má plnou odpovědnost pan ministr životního prostředí, abychom ji odstranili do budoucnosti. Dneškem nic nekončí, dnešek není nic, dneska nikdo nic nekorunoval. Maximálně přiznal, že byla chyba, a 14 procent, když to řeknu v absolutních počtech staveb, nechci jít do čísel a (nesrozumitelné) investice, se možná spraví.

Dneska jsem dostal dotaz, a to byla špatná interpretace od médií, jestli tedy je pravda, že evropské peníze na stavby nám už nikdo nevezme. No, pravda to není. Oni jenom řekli, že máme šanci je dostat. To ještě neznamená, že ty peníze dostaneme.

A poslední věc a tím skončím své vystoupení. Už jsem loni a předloni říkal panu ministrovi Ťokovi, že bychom měli začít vážnou debatu o tom, jak budeme po roce 2022 financovat dopravní infrastrukturu v České republice, kdy už nebude nic z Evropské unie, nula eur. Budou nám sice jako možná říkat, jaké máme mít zákony. Nula. A to řešení podle mě se musí domluvit napříč politickým spektrem, protože nebude jednoduché. Předloni to ještě bylo osm let. Dneska je to šest let, možná vám připadá, že to je ještě dlouho. Není to dlouho. Není to dlouho na to, abychom změnili systém financování. A to je druhý úkol, na kterém musíme dělat. A já říkám - společně. Není to věc jedné politické reprezentace, jedné vládní koalice ani jednoho volebního období.

Skončím tím, že ten zákon dneska bude schválen. Já věřím, že kolegové v Senátu to projednají rychle. Včera jsem slyšel, že by to mělo platit od 1. 10. Já si myslím, že ten termín je zbytečně daleko. Pokud to Senát projedná - já nevím, myslím, že má někdy v polovině července schůzi - tak do konce července to může pan prezident podepsat a může se podle toho zákona začít postupovat.

To všechno ostatní platí. Práce nekončí, nic jsme nekorunovali, naopak, práce začíná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové a připraví se pan kolega Karel Šidlo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, to bude opravdu faktická poznámka. Doufám, že několik vět. Možná tomu teď někdo nedůvěřuje, že to zvládnu.

Já bych jenom chtěla uklidnit vaším prostřednictvím pana kolegu Stanjuru, že rozhodně diskuse napříč politickými stranami probíhá a i s tou takzvaně dotčenou veřejností. Sama jsem měla možnost se zúčastnit jednání, které probíhalo za přítomnosti zainteresované veřejnosti a starostů Prahy 11, 15 a 22, kde v naprosto mizivé menšině byly prezentovány názory ve prospěch těch, kdo zpochybňují nutnost dostavby Pražského okruhu. Při té příležitosti jsem naopak měla pocit, že unisono, bez ohledu na příslušnost k nějaké politické straně, naprostá většina těch, kteří hledají i jiné cesty, to znamená třeba i cesty čerpání z národních prostředků, dostala prostor a celkem to byla konstruktivní diskuse.

Čili já nemám obavu, že by za prvé debata o tom neprobíhala, o těch konkrétních projektech, když už tedy mluvím o tom Pražském, a za druhé že bychom se nějak dělili na různé frakce. Doufám, že důkazem toho bude i doprovodné usnesení, které je připravené a které snad Poslanecká sněmovna přijme a bude zde ještě jednou načteno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Ještě požádám kolegu Šidla o strpení, ještě je faktická poznámka pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já sice chápu paní profesorku, ona tam kandiduje v tamějším obvodu do Senátu, to je pravda, nicméně já to neudělám. Ale klidně si najděte sami, jestli tady paní profesorka, abych nemluvil přímou řečí, shodou okolností nebyla, když váš klub zabíjel jeden pokus za druhým, abychom tlačili na vládu, vlastně někdy od února, března, dubna či listopadu minulého roku. Jedna věc je potom předvolební krásy a piruety, druhá věc je skutečně - vy jste tady zcela zbytečně zabíjeli, abychom zatlačili na vládu výrazně dříve. Já skutečně věším otazník. A já to nechci dneska hrotit, už na to nemám energii, ale uvědomte si, že to, co se děje dneska, se mohlo odehrát před třemi lety nebo nejpozději před dvěma lety. To je o tom, že prostě pan ministr Babiš místo aby hlídal a honil na konkrétní výsledky práce své ministry, tak tamhle někde rozdává koblihy, nevím, kde je mu zase konec, vlastně já jsem ho tady tento týden ještě neviděl, a pak to takhle vypadá.

Co se týká těch informací, jak si představuji od pana ministra Ťoka, tak já vás upozorňuji, že v okamžiku, kdy tam sepíše takové spisky, jako chodí ve věci elektronického mýtného, tak mu to snad už hodím na hlavu. To říkám na rovinu. To prostě je skutečně o ničem. Já chci, aby speciálně u toho, a říkám to dopředu, byl časový harmonogram a tam jednou za čtvrt roku bylo odškrtáváno, jak je plněn. S tím, že předpokládám, že dělejte si to, jak chcete, vy můžete rozhodnout ve vládě o předčasném výkupu pozemků i s jistým rizikem, myslím si, že akční policisté třeba už nebudou zasahovat, a s jistým rizikem my za vámi budeme stát v tomto případě, ale já chci, abyste konečně zahájili stavbu pětsetjedenáctky, a pana ministra -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas k faktické poznámce, pane poslanče. Nyní faktická poznámka pana poslance Zahradníka a pana poslance Pilného. Nyní pan kolega Zahradník s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, děkuji. Já jsem přišel teď ještě na chvilku, abych se trošku vyjádřil k tomu, co říkal kolega Kučera. Já jsem přece neřekl, že stávající stav zavinili ekologičtí aktivisté. To jsem určitě neřekl. Stav zavinili ti z vás, kteří hlasovali pro ten zákon, kteří tenkrát ten požár zažehli a teď přibíhají s kyblíčky s vodou a pokoušejí se to hasit. No, když hoří, tak je každá pomoc dobrá, já jsem za to vděčný. Prosím pěkně o hlasování kladné v tomto případě.

Já jsem jenom řekl to, že ekologičtí aktivisté mají v rukou všechny další procesy podle toho nového zákona o EIA, který jste tady schválili a kde oni mohou opravdu kdykoliv ty nové procesy, které teď nastanou, zablokovat. To jsem chtěl říci. Také jsem se obracel na pana ministra, aby v tomto směru došlo k nějaké významné revizi. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní ještě pan kolega Ivan Pilný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom v rámci objektivity - já nikde nekandiduji ani na senátora, ani v krajských volbách - chtěl říci, že pan poslanec Laudát si uvědomuje stejně jako já, že hospodářský výbor mnohokrát projednával tuhle záležitost, vystavil celou řadu rezolucí. Totéž se týká výboru pro evropské záležitosti, kde jsem byl členem a kde jsem já inicioval rezoluci, která vyzývala zejména předsedu vlády, aby v této záležitosti byl činný. Takže není tak docela pravda, že bychom v tom nic nedělali. Těchto jednání pan poslanec Laudát byl účasten. Tak jenom v rámci objektivity. Ale říkám, já nikam nekandiduji, jenom prostě uvádím fakta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Karel Šidlo, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Dostal jsem se také ke slovu, ale přicházím být velice stručný při projednávání této novely zákona o životním prostředí, spíš s konstatováním, k čemu jsme dospěli, protože jako poslanecký klub KSČM - protože včera jsem byl tím vyslancem, který se zúčastnil semináře pana ministra životního prostředí, kde byl zúčastněn i pan ministr dopravy.

My jsme dlouhodobě patřili a patříme ke kritikům realizace všech dopravních staveb v České republice, a když se nám k tomu ještě dostala ta nepříjemná situace s nevhodnou a možná i velmi opožděnou aplikací evropských směrnic právě do zákonů, za které má odpovědnost životní prostředí, a souvisí to s posuzováním vlivu na životní prostředí u jednotlivých staveb, tak jsme samozřejmě měli enormní zájem pomoci tomu, aby se nějakým způsobem v České republice rozhýbaly kalné vody. Protože jak už tady od kolegů bylo zmíněno v různých podobách, skutečně doba od záměru přes přípravu až po realizaci té stavby v České republice se počítá na několik desítek let a nikdy to nepřispívá nejen k řešení dopravní situace, ale ani k tomu, aby občané v té lokalitě byli spokojeni s tím, jak jsou jim zlepšovány životní podmínky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP