(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Romana Váňu a připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po dohodě s předkladatelem s ministrem vnitra, si dovolím navrhnout vyřazení bodu číslo 33, tj. druhé čtení vládního návrhu zákona o bezpečnostní činnosti a změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 495. Vyřadit tedy z pořadu této schůze Poslanecké sněmovny. Návrh projednával výbor pro bezpečnost a přerušil jeho projednávání s tím, že ve spolupráci s Ministerstvem vnitra bude připraven komplexní pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Proto tedy navrhujeme, aby tento bod byl z této schůze vyřazen. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Koníčka a připraví se pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, my máme na pořadu zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a to je bod 130, sněmovní tisk 738, a bod 173, sněmovní tisk 842.

Já bych vás chtěl požádat, zda bychom mohli hlasovat o zařazení na zítra jako první a druhý bod odpoledne - v případě, že už tam budou zařazeny, tak po již po pevně zařazených bodech. A pokud nebude tento návrh přijat, tak alternativně dnes po bodech vrácených Senátem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru a připraví se pan poslanec Radim Fiala.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, už od loňského roku prosakují zprávy o českých občanech, kteří bojují v řadách Islámského státu. A byl by skutečně div, kdyby mezi tisícovkami Evropanů, kteří na straně džihádistů bojují a vraždí, nebyli také čeští muslimové. Myslím si dokonce, že vláda má i přesnější a konkrétnější informace, ale z politických důvodů je nezveřejňuje. Z praxe víme, že za drtivou většinou teroru v Evropě vždy byli džihádisté, kteří se vrátili z bojů na Blízkém východě nebo třeba v Afghánistánu.

Dámy a pánové, nejúčinnější prevencí proti teroru je zabránit teroristům, aby do České republiky vůbec mohli přijet. Civilizované státy proto dnes přijímají a navrhují zákony, které zbavují islamisty občanství a umožňují jim zákaz pobytu ve své zemi. Je načase, abychom i my urychleně takové normy přijali a znemožnili džihádistům, aby teror z východu přinesli i k nám.

Žádám proto jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD o zařazení mimořádného bodu na programu schůze Poslanecké sněmovny s názvem Změna Ústavy a souvisejících zákonů, které by umožnily zamezit návratu lidem bojujícím v řadách radikálů v zahraničí. V prvé řadě je nutná změna článku XII. Ústavy České republiky, který má dva naprosto rozporné body. Podle odst. 1 nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. Ústava tu tedy dává možnost zákonodárcům stanovit pravidla pro pozbývání státního občanství. Ovšem druhý odstavec říká, že - cituji: "Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství." Tuto větu je třeba v souvislosti s terorismem, vlastizradou či spoluprací s nepřítelem vypustit. Je třeba úpravu trestního zákona, který by měl za vlastizradu, terorismus a spolupráci s nepřítelem stanovit trest zbavení českého občanství s doživotním zákazem vstupu na území České republiky. Pochopitelně vláda by měla na celoevropské úrovni vyjednat dohodu o zákazu vstupu na území Schengenu všem džihádistům. Pokud někdo namítne, že nám zbavení občanství zakazují mezinárodní úmluvy, tak to jednak není pravda a za druhé Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu 13. září 1994, spisová značka ÚS 9/94, konstatoval, že - cituji: "Je výsostným právem státu určovat podmínky, za kterých se nabývá a pozbývá státní občanství."

Bude samozřejmě problém s umístěním vyhoštěných, ale to je problém celé Evropy. Jen v sousedním Německu jsou statisíce migrantů bez dokladů, které čeká vyhoštění. Vyhoštění vlastních občanů schválila např. i dolní komora francouzského parlamentu. Je to tedy bezesporu téma, které musí řešit naši zástupci jak v Evropské unii, tak v OSN. Na druhou stranu právo být u nás doma nesmí převážit nad právem ostatních občanů na bezpečný život. Je důležité legislativně ošetřit tyto záležitosti, dokud je čas, abychom byli připraveni. Nikoliv až když je pozdě, jak je bohužel typickým zvykem všech dosavadních vlád.

Dámy a pánové, než budete hlasovat o přijetí či nepřijetí tohoto bodu, vezměte na vědomí, že rozhodujete o tom, zda umožníte či neumožníte někdy v budoucnu vraždění nevinných lidí v České republice.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se obávám, že o tomto hlasovat nemůžeme, a to z jednoho prostého důvodu. My můžeme řadit nové body, můžeme řadit informace, můžeme řadit všechno možné. Ale pokud chcete měnit zákony, tak to má svůj zákonem daný postup. To znamená, pokud předložíte návrh změny Ústavy, tak ten návrh dostane číslo sněmovního tisku, stanovisko vlády a pak o něm můžeme jednat. Ale takto je to podle mě nehlasovatelné.

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak pane předsedo, vy si tady zase se mnou hrajete. Já navrhuji, abychom zahájili diskusi na tento bod a abychom to zařadili a o tomto bodu diskutovali, protože si myslím, že ta diskuse je aktuální. Já tady nepředkládám žádný zákon.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže ten bod bude znít - diskuse o změně Ústavy... To by asi hlasovatelné bylo, ale, dobrá -

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak já to zopakuji, protože vy jste si tady se mnou pohrál, ale já jsem na vaše hrátky připraven, jak vidíte. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já pouze dodržuji jednací řád, pane poslanče. Mně nic jiného nezbývá.

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak mě tady zkoušíte z jednacího řádu. Tak já bych to tedy modifikoval. Myslel jsem, že je z mého výkladu jasné, že bych chtěl na toto téma diskutovat, řekl jsem to i v rámci svého výkladu. No, dobře. Takže diskusi nad změnou Ústavy a souvisejících zákonů, které by umožnily zamezit návratu lidem bojujícím v řadách radikálů v zahraničí. To je tedy název mého bodu. No, vy jste možná neposlouchal celý ten můj výklad, ono to z něj vyplývalo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem poslouchal velmi pečlivě, nicméně tak jak jste to předložil písemně, to nebylo v souladu s jednacím řádem. Teď to je v pořádku.

Prosím pana poslance Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, rád bych na pořad schůze zařadil následující bod. Pane předsedo, poučen z předchozího vystoupení, bod se bude jmenovat Diskuse a projednání výroků Zaída Husajna, komisaře OSN, na adresu prezidenta republiky Miloše Zemana. Dovolte mi odůvodnit tento návrh.

Jak dnes informovala média - a asi víte, že to byla jedna z hlavních zpráv všech novinových serverů -, jordánský komisař OSN pro lidská práva Zaíd Husajn ostře zaútočil na řadu světových politiků včetně prezidenta Zemana v otázce tzv. hlásání nenávisti k islámu. Málokdy, vážené kolegyně a kolegové, máme příležitost být svědky tak neomaleného a drzého urážení suverenity naší republiky a jejího nejvyššího představitele, prezidenta, jako v případě výroků, které pronesl pan Zaíd Husajn.

My Češi známe přísloví o potrefené huse, která kejhá. Tato země, která omezuje svobodu politického projevu, ve které je zakázáno kritizovat státní úředníky a úřady, země, ve které odstoupení od islámu znamená zločin, má drzost, že nominuje svého představitele na místo světového komisaře pro lidská práva. Nemáme zájem o svět, který by byl řízen jako režim panující v zemích tohoto typu. Nemáme zájem, aby nejvyšší představitele České republiky ze zahraničí učili, jakou politiku mají vést. Výroky pana Husajna potvrzují stupňující se tlak na prosazování islámu a stupňující se tlak proti jeho oprávněným kritikům.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je rozhodným odpůrcem islamizace a podporujeme přímo zvoleného prezidenta jako představitele suverénní České republiky. Žádám Sněmovnu o zařazení bodu, ve kterém projednáme tyto drzé výroky představitele OSN a případně vyzveme vládu k přijetí diplomatických kroků hájících suverenitu České republiky. Tímto krokem může být např. rázné vystoupení českého zástupce v OSN.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana poslance Karla Šidla, po něm pan poslanec Laudát, potom ještě paní poslankyně Semelová a pan poslanec Huml. Takže ještě čtyři přihlášky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP