(12.20 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Asi nepřekvapím, když řeknu, že TOP 09 nesouhlasí s tímto zákonem, s touto novelou. A skutečně před zavedením karenční doby jsme měli rekordní nemocnost v Evropě. Najednou po zavedení začala rapidně klesat. Samozřejmě možná ti, kdo jste tady byli v minulém volebním období, si pamatujete na srdceryvná vystoupení dr. Ratha, jak v tomto případě, tak i zejména v případě zdravotnických poplatků. Jak se nešťastní chudí chodí věšet. Každý ví, že je to naprostý nesmysl, hloupost. A myslím si, že podobně u zdravotnických poplatků jste to zamítli. Bylo to zbytečné, bylo to hloupé. Samozřejmě dneska je to překrýváno, že ve státní kase, vzhledem k tomu, že nedochází ke stahování dluhu, tak je peněz dost. Příjmy státní kasy rostou.

Nicméně musí se pamatovat i na horší časy. Stále jak v odborné veřejnosti, tak mezi politiky se dohadujeme, jak je to s cenou práce v České republice. To, co říkal kolega Stanjura, platí, že tímto bychom zvýšili náklady na cenu práce, a tak aspoň ponechme stávající stav. Domnívám se, že společensky existuje až na výjimky konsenzus, že toto je přijatelné řešení, a nechoďme další cestou k tomu, aby to bylo masově zneužíváno. Sice nepředpokládám, že už bychom se vraceli k tomu, že v České republice dramaticky rostla nemocnost na podzim, v pátek a v pondělí. Pak si Siemens nechal udělat nějaké analýzy, že v té době se sbírají brambory. To si myslím, že u nastupujících generací už asi nebude až tak akutní problém. Nicméně chytráků, kteří půjdou... Máme čím dál obtížnější zbavit se nemakačenků ve firmách. Firmy s tím mají veliký problém. Myslím si, že přidávat k tomu, aby tam byli a zneužívali institut nemocenské, je velmi špatně.

On se zneužívá i dneska. Už to tady zaznělo od mých předřečníků, že jakmile má buď tedy pracovní problém, anebo hrozí problémy firmy, tak se to i nadále masově zneužívá v takovýchto firmách, že odcházejí, najednou onemocní.

Takže také vyzývám k tomu, abychom vzali rozum do hrsti a zamítli tento předklad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, my jsme na našem podvýboru 7. června letošního roku probírali nejen posudky, ale měli jsme tam zástupce České správy sociálního zabezpečení. V diskusi jsme se dostali i ke karenční době, jak ovlivňuje karenční doba nemocnost.

Zástupci České správy nám ze statistik řekli, a dovolím si citovat z tohoto zápisu: Při zavedení tří neplacených dnů došlo ke strmému poklesu. V současné době se ovšem vše vrací k původním číslům. Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti je kolem čtyřiceti dnů. Máme v našich řadách spoustu lékařů a já věřím, že se staví k nemocnosti objektivně a mohou posoudit, jaká závažná onemocnění lidé přecházejí, a pak už chodí k lékaři, když už nemoc velmi propukne. Myslím si, že v současné době za dnešního režimu nikdo nezneužívá. Nejsou ani plné čekárny. Myslím si, že tady můj předchozí kolega by se tam mohl jít podívat. A nikdo neseká louku, pokud je nemocný.

Myslím si, že se léčí. A není třeba na zaměstnance házet tolika negativa, jako teď tady zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážený pane premiére, pane předsedající, dámy a pánové, dobré poledne. Ono už tady téměř všechno zaznělo. Připojila bych, že skutečně dvě třetiny malých a středních podniků odmítají tento návrh, protože by to pro ně bylo skutečně výrazné zatížení. Některé zdroje uvádějí, že v součtu by to bylo 3,3 miliardy ročně. Některé dokonce 5 miliard. Ony se velmi oprávněně obávají zneužívání institutu krátkodobé pracovní neschopnosti. Ale není to tak, že by stály o to, aby se jim po firmách procházeli lidé, kteří by kolem sebe šířili nákazu. Ony jim ve velké míře podávají pomocnou ruku tím, že nabízejí jako benefit tzv. sick days. Někde to jsou tři dny za rok, někde je to dokonce pět dnů za rok.Výhodou využít tento benefit pro zaměstnance je i to, že se nijak nekrátí na penězích. Běží mu sto procent mzdy.

Z pozice lékaře, který tedy rozhodně nemůže říct, že by bylo menší nebezpečí zneužívání, že by v dnešní době se někteří nesnažili zneužívat, musím říct, že bohužel tomu tak není. A nás lékaře by tento návrh opět ve vyšší míře stavěl do nezáviděníhodné role prokázat neexistující onemocnění, abychom tak chránili pacienta a forenzně i sebe. Samozřejmě prokázat, zda tomu tak je, či není, je nejen zdlouhavé, ale také velmi nákladné pro zdravotní systém. A samozřejmě to kapacitně velmi zatěžuje odborná pracoviště.

Znovu opakuji, že klub TOP 09 nepodpoří tento návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Peckové. S faktickou poznámkou pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mám jen takový doplněk. Za třicet let praxe, samozřejmě vždycky jsme zažívali, a každý z nás, kdo dlouho pracuje v praxi, tak přesně pozná, jestli pacient je opravdu nemocný, nebo si jde jenom pro neschopenku. To zneužívání je prostě obrovsky masivní. Je to v podstatě vytahování peněz z fondů nemocenského pojištění. Protože fond se jmenuje nemocenského pojištění. Pojišťujeme se na to, že budeme nemocní. To jsme už také zapomněli, jak to má fungovat. Ale teď je takový nový fenomén. Dříve to nebývalo. A je to čím dál častější, že pacient přijde, samozřejmě jak říkám, každý z nás už ve dveřích pozná, jestli je opravdu nemocný, anebo potřebuje neschopenku. Dříve se potřeboval ulít z práce. Dneska si vezme neschopenku pacient a za týden nebo za deset dnů přijde s tiskopisem z komerční pojišťovny, protože naši spoluobčané se pojišťují na pracovní neschopnost. Komerčně se pojišťují na pracovní neschopnost. A pak zjistíte, že jim kromě toho, že máme normální nemocenské pojištění, tak jsou ještě komerčně pojištěni na to, že jim pojišťovna třeba AXA nebo nějaká jiná vyplácí tři sta, pět set nebo sedm set korun. Nevím, jak to tam je za jeden den pracovní neschopnosti. Čili to je nový fenomén, který do toho vstupuje.

Uvádím ho proto, že dříve jsme se s ním nesetkávali. A začíná to být také docela velmi rozvinutá sofistikovaná záležitost, jak vytahovat peníze z nějaké systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Teď s přednostním právem pan místopředseda. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jenom krátce chci říct, že ne vše, co zavedla předchozí vláda, je hodno kritiky. Myslím si, že toto je bod, který je systémový, a měnit ho by byla škoda, protože stálo určité úsilí ho zavést. To znamená, myslím si, že tento návrh zákona je hoden zamítnutí a zachování stávajícího stavu. To, co je potřeba říct je, že pro ty, kteří budou nemocní, tak v současné době vláda projednává možnost sick days, což je jistě kvalitní řešení dané situace.

Za nás říkám, zamítnutí tohoto tisku budeme podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP