(16.00 hodin)

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Pane premiére, Úsvit dlouhou dobu kritizuje neprůhlednost financování a hlavně činnost některých neziskových organizací, jejichž činnost je absolutně neprůhledná a jež za státní peníze provádějí cenzuru. Včera nás s konceptem jedné takové organizace, a to organizace HateFree, seznámil v rozhovoru pro rádio impuls její koordinátor Lukáš Houdek. Zkráceně řekl: Cílem je cenzurovat sociální sítě, Facebook, cílem je potlačovat svobodnou diskusi. Podle slov pana Houdka je hlavní náplní HateFree moderovaná diskuse na jejích facebookových stránkách a registrace a samolepky HateFree míst, kterých je 220. Jak uvedl, rozpočet na tři roky je 16 milionů korun, které dostávají od vlády.

Nedávno byla také zveřejněna informace, že ministr Dienstbier se ze své pozice člena vlády pokoušel prosadit, aby soukromá společnost Facebook provozující sociální síť umožnila v rámci své struktury působení cenzora placeného vládou ČR. Ten měl za úkol mazat nevhodné příspěvky. Budu citovat experta na extremismus, který k organizacím typu HateFree řekl, že podporují proimigrační scénu v přestřelkách s odpůrci nelegální imigrace, mají blízko ke krajní levici, jsou radikální a ty, kteří s nimi nesouhlasí, označují za xenofoby a rasisty. Souhlasíme s tím, že nenávist nepatří do české společnosti, ale na druhou stranu vaše vláda podporuje organizace, které mají za úkol očernit každého, kdo nesouhlasí s vládní politikou a kdo nesouhlasí s velmi nebezpečným přijímáním nelegálních imigrantů. Za státní peníze, a to v řádech desítek milionů korun, které by se daly využít daleko lépe, ať už jsou to školky, sport, nebo bydlení.

Chci se vás, pane premiére, zeptat, jak můžete připustit cenzuru placenou z peněz daňových poplatníků a jakým způsobem zasáhnete proti mrhání tak obrovskými prostředky na vylepování samolepek (Mpř. Pokorná Jermanová: Váš čas!) a omezování svobody projevu našich občanů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já si myslím, že situace je zřejmá. Jakékoliv zásahy do svobody šíření informací na internetu mohou probíhat pouze na základě zákona. Chci připomenout, že v této Poslanecké sněmovně byla vedena poměrně široká diskuse o tom, aby vlastně poprvé byla dána takováto pravomoc Ministerstvu financí v souvislosti s bojem proti nelegálnímu hazardu na internetu, a byla to tato Poslanecká sněmovna, která souhlasila s tím, že bude dána možnost Ministerstva financí zasahovat proti provozu nelegálního hazardu, nepovoleného hazardu na síti internet. Čili toto je, pokud vím, jediný zásah, který byl proveden legálně a na základě schválených zákonů a bude realizován od 1. ledna příštího roku, kdy bude platit nový zákon o loteriích. Jinak ani vláda, ani kdokoliv jiný, ani žádná nevládní nezisková organizace nemůže omezovat práva občanů fungovat na sociálních sítích, a jsou to ti, kdo tyto sociální sítě provozují, kdo stanoví pravidla hry. To znamená, ten, kdo provozuje Facebook, stanoví pravidla hry, za kterých funguje tato sociální síť, a to se týká i dalších sociálních sítí.

To neznamená, že by nebylo možné s těmito provozovateli diskutovat o tom, jaké oni tyto standardy mají, pro jaké standardy se rozhodli, pro jaká pravidla se rozhodli. A ani mně se nelíbí to, s čím se mohou uživatelé setkat na sociálních sítích, ale to neznamená, že by tato vláda chtěla jakýmkoliv způsobem cenzurovat volnou svobodnou názorovou diskusi. Ale to, že kritizujete vládu, na tom přeci není nic špatného, ale je důležité, aby tím, že něco kritizujete, někoho kritizujete, tak abyste současně nezasahoval jeho základní lidská práva a svobody. To znamená, není možné šířit nenávist, která je újmou lidských práv, svobod kohokoliv jiného. Máte právo kdokoliv říkat své názory, kritické názory vůči komukoliv, ale je důležité, abyste nezasahoval do jeho osobnostních, Ústavou garantovaných práv, a od toho je tady soudní systém, aby samozřejmě dbal na to, že tato práva budou respektována, byť tady bude realizována naprosto volná a otevřená názorová debata.

Takže tolik jenom na margo podezření z toho, že by snad vláda chtěla cenzurovat internet. Jediný zásah byl proveden na základě rozhodnutí Parlamentu, se kterým tato Poslanecká sněmovna souhlasila, a týká se regulace hazardu na internetu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Má na ni samozřejmě nárok. Já jenom upozorňuji, že už bychom se měli věnovat interpelacím na ostatní členy vlády. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Bude velmi rychlá doplňující otázka. Já jsem se ptal na to, jak je možné, že nezisková organizace HateFree, která se zaštiťuje tím, že působí pro vládu na sociálních sítích a rozlepuje samolepky, čerpá ze státního rozpočtu 16 milionů korun. Dámy a pánové, 16 milionů korun! To byla ta otázka: Jak je možné, že vláda s něčím takovým souhlasí? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan premiér bude reagovat. Prosím o odpověď tedy.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Jakákoliv podpora neziskového sektoru je založena na grantových programech. To znamená, jednotlivé vládní instituce, vládní instituce vypisují grantová schémata, do nichž se mohou občanská sdružení hlásit, a v rámci těchto grantových schémat jsou potom financovány nebo podporovány jejich aktivity. Já myslím, že to známe z celostátní úrovně, známe to i z krajské úrovně. A samozřejmě je otázkou, jaká je politika vlády, jaké veřejně prospěšné aktivity vláda podporuje. Já si myslím, že je důležité, abychom poukazovali na to, že nelze ve společnosti šířit nenávist vůči menšinám, že nelze ve společnosti vést debatu tím, že se narušují práva někoho jiného, a já si myslím, že vůbec není špatně, pokud je na takové věci upozorňováno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane premiére. A nyní již prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, já už nebudu celý ten problém znovu vysvětlovat, vy ty informace všechny máte, ale už je to zase více jak čtvrt roku, co jsem se vás naposledy ptala, co se zpoplatněním obchvatu města Kroměříž bude. Chápu, že máte samozřejmě i jinou práci, ale přesto se vás ptám, co tedy se zpoplatněním obchvatu města Kroměříž bude? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v současné době jsou do časového zpoplatnění zahrnuty veškeré úseky dálniční sítě, až na některé výjimky. Tyto výjimky tvoří velice krátké úseky dálnic nenavazující na ostatní dálniční síť. Dále se jedná o úseky, které jsou jedinou přístupovou pozemní komunikací a v neposlední řadě se jedná o takzvané - my jim říkáme peážní úseky, což jsou úseky dálnic, po nichž jsou vedeny silnice I. třídy, které časovému zpoplatnění nepodléhají.

Na základě vašeho požadavku a požadavků jiných poslanců či starostů obcí, které jsou postiženy nadměrnou dopravou, jež by mohla být přesunuta na dnes zpoplatněné pozemní komunikace, aktuálně prověřujeme celou situaci, zevrubně ji analyzujeme, abychom nalezli vhodné řešení, které bude koncepční, systémové a v souladu se zájmy občanů a celé ČR. Již nyní vám mohu sdělit, že dálnice D1, o níž se zmiňujete, v našich úvahách hraje významnou roli a není vyloučeno, že počínaje 1. lednem by mohl být stav ohledně časového zpoplatnění jiný než dnes. Nicméně všechny analýzy zatím probíhají, a pokud se k tomuto kroku rozhodneme, tak to bude ve vyhlášce, která určuje cenu dálničních známek. Chtěl bych tady říct, že ani na rok 2017 nepočítáme s tím, že bychom dálniční známku a její cenu měnili, a já doufám, že v nejbližší době dokončíme naše analýzy a oznámíme, jestli a které úseky by mohly být ze zpoplatnění vyjmuty. Já jsem se se situací v Kroměříži byl seznámit osobně, takže jsem celou situaci viděl. Byl jsem tam bohužel, nebo bohudík zrovna v období, kdy nebyla špička, takže průjezd městem nebyl tak hrozný, ale věřím vám i všem ostatním, kteří mi říkají, že tím, že vlastně - a tady musím přiznat, že dálnice vede po bývalém obchvatu Kroměříže, tak v podstatě hlavní silnice přes Kroměříž vede přes jediný most a je jedinou přístupovou cestou z jednoho břehu řeky Moravy na druhý.

Chci vás ubezpečit, že v nejbližší době padne rozhodnutí. Doufám, že jsem vás svou odpovědí uspokojil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP