(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Z členů vlády vidím jen ministra kultury, ostatní, věřím, že dorazí. Zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty nebo kdo ji má vydanou. Paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová má náhradní kartu číslo 8. Pan kolega Černoch - náhradní karta číslo 10.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Margita Balaštíková z pracovních důvodů, Martina Berdychová z pracovních důvodů, Alexander Černý z osobních důvodů, Radim Fiala z pracovních důvodů, Pavel Havíř z osobních důvodů. Jana Hnyková do 16 hodin z pracovních důvodů, Jitka Chalánková z osobních důvodů, Vítězslav Jandák z rodinných důvodů, Martin Komárek od 16.30 z osobních důvodů, Věra Kovářová do 17 hodin z osobních důvodů, Michal Kučera z osobních důvodů, Stanislav Mackovík z pracovních důvodů, Miroslava Němcová bez udání důvodu, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Zuzana Šánová do 17 hodin z pracovních důvodů, Josef Šenfeld z osobních důvodů. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Ladislav Šincl, z důvodu zahraniční cesty Karel Tureček, z pracovních důvodů Dana Váhalová, z osobních důvodů do 16 hodin Jan Volný, ze zdravotních důvodů Václav Votava, ze zdravotních důvodů Markéta Wernerová a z osobních důvodů Jiří Zemánek.

Z členů vlády se na dnešní odpoledne omlouvají: z pracovních...

Já vás, paní poslankyně, páni poslanci, žádám o klid, abych nemusel znovu načítat omluvy ministrů, protože pak se tady množí dotazy, kdo že z ministrů se omlouvá. Předpokládám, že to chcete slyšet. (Po chvilce.) Tak já počkám, až se sníží hladina hluku. (Opět krátká odmlka.) Stále mají někteří času dost. Diskuse probíhá i v sále.

Pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 17.

Budu pokračovat omluvami členů vlády. Z pracovních důvodů se omlouvá ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec z pracovních důvodů stejně jako ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně školství Kateřina Valachová a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny.

Náhradní kartu číslo 15 má poslanec Ondráček.

Budeme pokračovat, a to informacemi o návrzích, na kterých se shodlo dnešní politické grémium. Navrhujeme tyto změny ve schváleném pořadu schůze:

Zařadit nový bod do programu probíhající schůze - žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Aleny Nohavové podle § 12 odst. 2 jednacího řádu. Podotýkám, že podle zákona Sněmovna rozhodne o takové žádosti na své první následující schůzi, kdy byla taková žádost doručena. Tento bod bychom zařadili pevně na pátek 16. září jako první bod jednání.

Dále politické grémium navrhuje zařadit bod 205, sněmovní tisk 894, úmluva, tedy mezinárodní smlouva v prvním čtení, o obchodování s lidmi zkráceně, zařadit pevně na čtvrtek 15. září po již pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 204, tedy před zprávy. Jde o sněmovní tisk 887.

Dále politické grémium navrhuje pevně zařadit bod 170, jde o sněmovní tisk 798, jde o senátní návrh zákona o státní službě v prvním čtení, pevně v pátek 16. září jako čtvrtý bod jednání po již pevně zařazených bodech.

To je z politického grémia vše. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice.

Mám přihlášky ke změně pořadu. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik, připraví se pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené torzo vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu 37, to je návrh poslanců Vojtěch Filipa, Pavla Kováčika, Miroslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, sněmovní tisk 226, druhé čtení, na dnešek jako třetí bod našeho pořadu.

Pro upřesnění a vaše lepší uvědomění dodávám, že jde o návrh, který i vládní koalice avizovala, že jej nese, že jej bude připravovat, a na kterém jsme se nakonec na politickém grémiu shodli, resp. proběhla informace, že rychlejší cesta bude použít tento tisk, který zde leží drahně měsíců, zvláště když znění tohoto tisku je s tím vládním připravovaným, resp. navrženým zněním totožné, nebo téměř totožné. Čili prosím o podporu tohoto návrhu, tak, abychom mohli celou tu věc projednat ve prospěch ekonomiky České republiky co nejdříve. Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM Pavlu Kováčikovi. Žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám přednesl návrhy volební komise, zařazení bodů. Připraví se pan kolega Martin Lank.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji vám krásné slunečné odpoledne. Jménem volební komise po předběžném předjednání se zástupci politického grémia si vás dovoluji poprosit o přijetí následujícího návrhu: pevné zařazení volebního bodu č. 213, je to Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to jako poslední bod tohoto týdne, to znamená na pátek na 13 30 hodin. Ještě jednou zopakuji: bod č. 213 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to bod, který se hlasuje veřejným hlasováním tady v sále, poslední bod v pátek ve 13.30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise za návrh. Nyní pan poslanec Martin Lank. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Krásné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já bych si dovolil navrhnout dnes jako čtvrtý bod jednání, a tedy za informaci předsedy vlády o dohodě s Tureckem, zařadit bod č. 153, sněmovní tisk 833, což je zákon o pobytu cizinců z nebezpečných zemí. Tento návrh přímo souvisí s prolomením vízového styku s Turky.

Podle tohoto návrhu, pokud Evropská unie schválí bezvízový styk pro Turecko nebo jiné nebezpečné státy, měla by vláda vyhlásit seznam nebezpečných zemí. Jejich občané by pak svůj pohyb museli hlásit na ohlašovnách, což je právě pro vízový styk jakýsi ekvivalent. Díky tomu bychom alespoň měli dobrý přehled o tom, kdo se na území České republiky pohybuje, a českým bezpečnostním složkám to umožní monitorovat rizikové jedince z nebezpečných zemí. My věříme, že Sněmovna bezvízový styk s Tureckem zase odmítne. Alespoň v to doufáme. Tento návrh by pak byl dalším logickým krokem k tomu, jak zajistit bezpečnost České republiky přede terorismem. Upozorňuji, že tento návrh se nevztahuje pouze na Turecko, ale na všechny země, které jsou pro nás nebezpečné a u kterých Evropská unie plánuje zrušit víza. Stejně bouřlivá diskuse jako u Turecka se vede například i vůči Ukrajině nebo Kosovu.

Já vás žádám, abyste při hlasování o tomto návrhu mysleli především na bezpečnost našich občanů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi. Dále je pan poslanec Tomio Okamura, připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP