(18.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ano, přicházejí uprchlíci do Itálie z Afriky, ale podle analýz, které máme k dispozici, to nejsou lidé, kteří by tam přišli z Turecka, že by z Turecka přišli do Libye a odtud se plavili do Itálie. Vesměs zdrojem migrace, která přichází z Libye do Itálie, je bohužel střední a subsaharská Afrika. To je zcela samostatná migrační trasa, která má své vlastní zdroje, které tolik nesouvisí s válkou v Sýrii, ale souvisí bohužel se střety s islamisty ve střední Africe a souvisí s klimatickými změnami a obecně s chudobou. Ale i tam potřebujeme mít na africké straně partnery, se kterými se dohodneme, a budeme nelegální uprchlíky vracet. Vracet zpátky. Prostě není možné, aby Evropa měla politiku založenou na legalizaci nelegální migrace. Naše politika musí být postavena na regulaci migrace a zastavení nelegální migrace. Tohle byla od samého začátku pragmatická priorita české vlády.

Já si velmi vážím toho, že jsme podle mezinárodních statistik, Česká republika, šestou nejbezpečnější zemí na světě. To přece není špatný výsledek. Nebo se domníváte, že ano? To, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě? To je přece výborný výsledek. To je výborná známka toho, že v naší zemi máme dobrou bezpečnostní politiku. Že se o bezpečnost občanů dokážeme navzdory už dva roky běžící migrační krizi postarat. Takže naše země je bezpečná země. Vláda se snaží o to, aby to tak zůstalo. Včetně toho, že investujeme do bezpečnosti, že investujeme do protiteroristických preventivních opatření, že jsme stabilizovali policii, že jsme stabilizovali armádu. Tohle všechno jsou naprosto konkrétní kroky, za které naše vláda dva a půl roku se rozhodně před touto Poslaneckou sněmovnou ani před občany České republiky nemusí stydět. Protože jak pevně věřím, shodujeme se všichni, že to je bezpečnost, na které nám musí především záležet. Takže važme si toho. Jsme šestá nejbezpečnější země na světě. Starejme se o to, aby to tak zůstalo. A já doufám, že i tato Poslanecká sněmovna k tomu bude svým rozhodováním a svým vystupováním přispívat.

Samozřejmě že my tady ve středu Evropy, pokud chceme zastavit nelegální migraci na vnějších schengenských hranicích, my tady ve středu Evropy musíme spolupracovat s těmi zeměmi, které na hranicích jsou. A jestliže máme společný schengenský prostor, společný schengenský prostor v rámci Evropské unie, tak logicky bychom také měli pomáhat při řešení migrační krize.

Pan předseda Filip tady mluvil o tom, že se nestaráme o příčiny migrační krize. Že nepřispíváme k tomu, aby se migrační krize vyřešila. Myslím, že my jsme jedna ze zemí, která je velmi aktivní na mezinárodním poli. Připomínám, že jsme možná už jediná země z Evropské unie, která má stále funkční ambasádu v Damašku. To je věc, která hodně přispívá k tomu, abychom byli schopni za prvé poskytovat informace spojencům o tom, co se reálně v Sýrii odehrává, a za druhé pomáhat řešit třeba humanitární problémy přímo na území Sýrie.

Chci připomenout, že jsme země, která je velmi aktivní, pokud jde o řešení humanitárních krizí. Pokud jde o řešení negativních důsledků, které přinesla několik let trvající válka v Sýrii. My jsme země, která je aktivní. A opět, nemusíme se stydět za to, co všechno děláme a co všechno jsme udělali pro to, abychom řešili příčiny migrace a snížili obrovský migrační tlak, který na Evropu je. Který na Evropu je, protože bohužel okolí Evropy není bezpečné. A dokud se nezvýší stabilita v bezprostředním okolí Evropy, tak migrační tlaky budou pokračovat a my si s nimi budeme muset poradit, tak abychom zajistili bezpečnost našich občanů a tak aby Česká republika patřila k zemím, které budou schopny jasně ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské unie migrační krizi vyřešit.

Pokud jde o dohodu s Tureckem jako takovou, znovu připomínám, že tato dohoda je dohodou všech členských států Evropské unie, podpořily ji všechny země Visegrádské čtyřky. A pokud jde o liberalizaci vízového režimu, ta nenastala a v nejbližší době zřejmě nenastane, protože trváme na tom, aby byly splněny všechny podmínky, které se týkají toho, aby něco takového vůbec mohlo nastat. Myslím, že debata o členství Turecka v Evropské unii je mimo prostor a čas. Není to něco, čím bychom se aktuálně zabývali. A nemyslím si, že by se tím měly zabývat i následující vlády, které přijdou po nás. Zejména v souvislosti s tím, co se dneska v Turecku aktuálně po tom neúspěšném puči odehrává.

Takže tolik jenom několik reakcí na diskusi, která tady proběhla. Já bych skutečně chtěl požádat o to, abychom přistupovali k řešení migrační krize racionálně, abychom vnímali národní zájmy, které tady Česká republika má, abychom také vnímali realitu, která tady je. Abychom nepopírali realitu v zájmu možná jenom nějaké politické propagace. Protože každý, kdo říká, že dohoda s Tureckem nemá výsledky, tak neříká pravdu. Dohoda s Tureckem reálně snížila migrační tlaky. A běžte se zeptat do Makedonie, do Srbska, do Chorvatska, do Slovinska, o kolik se jim snížil počet přicházejících migrantů v důsledku dohody s Tureckem. Čili ta dohoda výrazně snížila migrační tlaky a poskytla nám čas k tomu, abychom se sami připravili na zajištění vnější schengenské hranice a abychom jako Evropská unie pro ostrahu vnějšího Schengenu a fungování vnitřního Schengenu udělali více, než tomu bylo v minulosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Dříve než předám slovo dalšímu, dovolte mi načíst několik omluv. Z dnešního jednání od 17.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Okamura. Pan poslanec Vojtěch Adam se od 18 hodin do konce jednacího dne omlouvá ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Karel Fiedler se omlouvá z dnešního dne od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A paní poslankyně Matušovská od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

A nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, pane jeden ministře, kolegyně, kolegové, já jsem z té debaty fakt smutný. Podívejte se na tu tabuli: ten bod má číslo 257. Neznám důležitější bod, než o kterém bychom měli v Poslanecké sněmovně hovořit a hledat společnou pozici České republiky. Opravdu ne. A abych nekritizoval ty, kteří jsou přítomni, tak tento bod navrhl poslanec za hnutí ANO. Nevím z hlavy, kolik máte ministrů. Šest? Šest ministrů? Šest členů vlády máte? Kolik jich tady sedí? Ani jeden! Ani jeden! Jaký mají respekt k vám jako k vládnímu poslanci? Jaký mají respekt k nám - opozičním poslancům? Co je tak důležitého, že tady nemohou sedět? Ani ministr obrany, ani ministr zahraničních věcí, ani vicepremiér, váš předseda, který z migrace dělá volební téma v krajských volbách, podle mě nesmyslně. Nikdo z nich tu není.

A naše debata o Evropské unii v tomto volebním období, to je karikatura! Vzpomeňte si, čerpali jsme, nečerpali jsme. Zachránili jsme miliardy, nezachránili jsme miliardy, musíme přijmout, musíme schválit, neschválíme - bude sankce. To je jediné, co tady slyšíme z vládních úst. A to je zatraceně málo! A když tady opakovaně opozice nabízí premiérovi a celé vládě, abychom hledali společné české národní zájmy, tak tady mám v této chvíli - a už se vystřídali - dva členy vlády. Chtěl jsem říct, že už se zvýšila účast na tři. Dovedete si představit v demokratické zemi při tak důležité debatě, že tu z vlády není skoro ani noha? Já teda ne.

A co jsme slyšeli? Pochopení pro tureckou vládu, pro Makedonii, pro ty, pro Německo, pro Rakousko. Ale my jsme zvoleni v České republice! Mě zajímá pozice České republiky. A mají naši občané obavu z vývoje v Evropě? Mají! Každý, kdo provozuje poslaneckou kancelář, to musí slyšet každý týden. A nemá cenu bagatelizovat tyto obavy nebo je kritizovat. Od toho tady nejsme.

Hledáme společnou pozici? Ne. Zase slyšíme aroganci z Bruselu: To je dobře, že ti Britové jsou pryč, tak jim to ještě osolíme! To bude zábava, až to těm Britům dáme v těch jednáních. Jeden za druhým arogantní hlas z Bruselu. Když jsme tady z tohoto místa, pan předseda Fiala vyzýval, abychom po brexitu zkusili společně, opravdu společně definovat české národní zájmy, tak odpovědí je, že si vynutíme bod 257 po parlamentních prázdninách. To znamená, že 256 bodů mělo větší přednost. Neúčast naprosté většiny členů vlády, přehršel statistických dat toho, co se stalo. Sebechválu pana premiéra, jak to dělá dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP