(19.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Za prvé. Poslanecká sněmovna i nadále důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců. - Takovýto postoj vyjádřila Poslanecká sněmovna. Mohu potvrdit Poslanecké sněmovně, že ve všech pozicích české vlády, pokud jde o jakékoliv jednání o migrační politice, je tento postoj obsažen. Čili tady se neliší postoj Poslanecké sněmovny a vlády České republiky.

Za druhé. Poslanecká sněmovna žádá prosazování takových opatření, která budou zohledňovat podmínku zajištění bezpečnosti zemí Evropské unie a současně vytvoření dostatečné humanitární kapacity pro pomoc uprchlíkům mimo území Evropské unie, například v utečeneckých táborech v Jordánsku. - Čili druhé usnesení Poslanecké sněmovny, které jste tady schválili. Připomínám, že naše vláda podporuje vytváření dostatečných humanitárních kapacit, zejména kapacit v Jordánsku. To znamená, v Jordánsku je několik konkrétních uprchlických táborů, kde jsou lidé, kteří utekli ze Sýrie, které my podporujeme. Takže i tento druhý bod Poslanecké sněmovny v jejím usnesení vláda ve své politice realizuje.

Za třetí. Sněmovna považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice schengenského prostoru, a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat. - Opět česká vláda od samého začátku podporovala zřízení společné evropské pohraniční a pobřežní stráže a navrhujeme posílení kapacity společné evropské pobřežní a pohraniční stráže. I třetí bod usnesení Poslanecké sněmovny má jednoznačný odraz v politice vlády.

Za čtvrté. Žádá vládu, aby analyzovala aktuální změny postojů a následné kroky členských států Evropské unie, zejména Německa, v otázce řešení migrační krize. - Samozřejmě že tyto postoje analyzujeme a i na základě této analýzy jsem vás informoval dnes odpoledne tady při debatě v Poslanecké sněmovně o tom, že se pozice těchto zemí mění a že se přibližují postojům, které zaujímaly v migrační krizi země Visegrádské čtyřky.

Za páté. Sněmovna ukládá vládě, aby připravila všechna potřebná opatření, kterými bude adekvátně reagovat pro případ změn migračních tras s přímým dopadem na Českou republiku. - K takovým změnám migračních tras nedošlo. Navzdory tomu vláda přijala potřebná opatření. Byla organizována i společná cvičení v některých částech naší hranice, zejména s Rakouskem, a vláda také zajišťuje dostatečné kapacity, které se týkají integrace uprchlíků a také detence uprchlíků na našem území. To znamená ano, připravili jsme se i na eventuální zhoršení migrační krize, ale jsem rád, že nic takového nenastalo. Čili pátý bod. Vláda na něj reagovala ve své praktické politice.

Šestý bod. Vyzývá vládu, aby prosazovala tyto principy při všech jednáních na všech úrovních a v oblastech své národní i mezinárodní působnosti. - Opět vláda ve všech mandátech, ve všech jednáních Evropské rady, V4, zaujímá tyto postoje. To znamená odmítnutí kvót, podpora uprchlíků v zemích původu a ochrana vnější schengenské hranice. V každém mandátu, a ty mandáty jsou k dispozici výboru pro evropské záležitosti této Poslanecké sněmovny, v každém mandátu najdete tyto pozice vlády jednoznačně obsaženy. Takže bod šest, i tady je shoda. To znamená, zatím to máme šest bodů usnesení Poslanecké sněmovny, které vláda plní.

Sedmý bod. Poslanecká sněmovna odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června roku 2016. - Chci informovat Poslaneckou sněmovnu, že víza zrušena nebyla. To znamená, do konce června roku 2016 víza zrušena nebyla. Nebyla zrušena v důsledku toho, že Turecko nesplnilo podmínky, které v té úvodní dohodě byly stanoveny.

Za osmé. Poslanecká sněmovna považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie. - Tak to je asi zřejmé. Předpokládám, že Česká republika jako země, která není při vnější hranici schengenského prostoru, může podpořit ty země, které jsou při vnější hranici schengenského prostoru, a my jsme to aktivně udělali.

A za deváté. Poslanecká sněmovna konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie. - Opět Česká republika trvá dlouhodobě při všech příležitostech na tom, že kdo je členem schengenského prostoru, má plnit své povinnosti. Ať už je to Řecko, Itálie, má plnit své povinnosti. A od toho tady je Evropská komise jako někdo, kdo má být politicky neutrálním strážcem dodržování evropských smluv. Evropská komise v této věci musí konat a já jsem se koneckonců obracel i na předsedu Evropské komise, aby v této záležitosti konal. Takže tady si myslím, že vláda České republiky opět vychází z tohoto usnesení Poslanecké sněmovny.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, přečetl jsem tady teď usnesení této Poslanecké sněmovny, které bylo přijato v březnu letošního roku, a myslím, že jednoduchá kontrola plnění tohoto usnesení ukazuje, že tady není žádný zásadní rozpor mezi tím textem, který vy jste tady vtělili do toho usnesení, a politikou vlády a tím, jakým způsobem vláda navenek vystupuje. Myslím si, že to je spíše pozitivní zpráva pro tuto Poslaneckou sněmovnu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Poslední dvě přednostní práva na základě dohody předsedů poslaneckých klubů po těchto dvou přihláškách ukončím jednání dnešního dne Poslanecké sněmovny. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane premiére, skutečně nevím, jestli jste poslouchal vystoupení předsedy občanských demokratů Petra Fialy a následně mé. Alespoň tedy za nás, občanské demokraty. My jsme nekritizovali vládu. My jsme nabídli hledání společného zájmu a společné hájení českých národních zájmů. Jestli to považujete za kritiku, jsem překvapený, ale ta kritika tady nebyla.

Nejdříve krátký komentář k tomu, co jste řekl. Teď jste byl jako chytrá horákyně. Já ani náš klub jsme původně nechtěli navrhovat žádné usnesení k tomuto bodu, protože my považujeme za cennou i tu debatu, kde hledáme, nebo měli bychom hledat společnou pozici. Ale pokud se chytáte toho slovíčka, že bezvízový styk s Tureckem nebyl dohodnut, či uskutečněn do konce června, málem to vydáváte za svůj úspěch, tak dobře, myslím, že tady najdeme většinu, že to datum odtud vyhodíme a že většina poslanců odmítne tento institut. A je jedno, jestli to bude v listopadu 2016, nebo v lednu 2017, nebo v březnu 2017. Ale pokud jste tak pinktlich a hrál jste si skutečně na tu chytrou horákyni, dobře, to usnesení, až bude rozprava, určitě navrhneme.

Ale teď k tomu, co jste řekl. Vy jste nás obvinil z toho, že vás kritizujeme, což není pravda. A pak jste řekl, že jsme nenavrhli nic, co by přispělo k bezpečnosti občanů České republiky. A to je lež! A já vám vyjmenuji v krátkosti čtyři body, o kterých jsme opakovaně mluvili, které by, pokud by to bylo, jak chcete vy, snížily bezpečnost občanů České republiky.

To první je bezvízový styk s Tureckem. Pokud to přijmeme, snížíme jednoznačně bezpečnost v České republice. Takže první rada, jak ochránit bezpečnost našich lidí, je odmítnout bezvízový styk s Tureckem.

Za druhé, jasně říkáme, abyste odmítli společnou azylovou a migrační politiku. Když ji přijmete, snížíte bezpečnost občanů České republiky. Takže to je druhá rada, jak udržet bezpečnost minimálně na stejné úrovni.

Úplně stejně nebezpečný je nápad, že se sjednotí sociální dávky pro ilegální migranty. Pokud to odmítnete, ano, zůstane situace stejná. Pokud to neodmítnete, bezpečnostní situace v České republice se zhorší. To už je třetí nápad.

Čtvrtý, který by přispěl ne možná ke snížení bezpečnosti, ale určitě ekonomické úrovně, je to, že budeme platit za odmítnuté ilegální imigranty. Když to přijmete, nebo se necháte přehlasovat, sníží to opět bezpečnost, protože naše země se v tom okamžiku stane více atraktivní. A to přece není v zájmu České republiky. Naopak je to v zájmu jiných členských zemí, například sousedního Německa. A neříkejte, že ne! Přesvědčil jste německé politiky, že českým národním zájmem je, aby nám sem nikoho neposílali? Máme jejich podporu pro tento náš názor, který je naprosto většinový v Poslanecké sněmovně? Nemáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP