(17.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže to je pak nepřímý efekt toho, že se nám nedaří - zase říkám nám, abyste to zase nevnímali tak konfrontačně - připravit ty klíčové stavby. Na tom asi shoda je. Jenom nesmí vláda, premiér a ministr dopravy objíždět každý kraj a v každém kraji tvrdit, že zrovna ta jejich stavba je ta priorita. V okamžiku třinácti priorit žádnou prioritu nemáte.

Já doporučuji, abychom tohle pravidelně kontrolovali, abychom pravidelně dostávali zprávu, jak ty práce pokračují, jak u těch devíti staveb, tak u těch ostatních devadesáti, které to štěstí neměly. Abychom začali intenzivně pracovat na zjednodušení stavebního zákona, když to řeknu takhle, případně jiných předpisů, které k tomu budou potřeba, a abychom si stanovili dvě klíčové priority na silnici: R35 a silniční okruh kolem Prahy. To si myslím, že jsou dvě stavby, které nám chybí nejvíce. Ta první zásadním způsobem odlehčí D1 a ta druhá zásadním způsobem pomůže nejenom hlavnímu městu, ale všem nám, kteří pokračujeme za Prahu a potřebujeme Prahu objet, a ne vjíždět do Prahy. A pokud to bude priorita, tak jsme podle mě schopni najít možná i nějaké speciální legislativní řešení pro ty dvě stavby, protože ty opravdu potřebujeme.

To je ten hlavní důvod, proč jsem navrhoval tyto body. Myslím, že problematika je naprosto provázaná, proto je fajn, že máme sjednocenou debatu. A opakovaně v oblasti dopravy nabízíme spolupráci a opakovanou reakcí je nezájem. Já si myslím, že možná v dopravě se politika dělat nemá. Říkám, máme plno jiných témat a s těmi si my jako občanští demokraté vystačíme. Když vidím pana ministra, a jeho představa, jak nám budou jeho úředníci kontrolovat kotle, je zrovna ideový zásadní střet o domovní svobodu a tam se můžeme přít. Ale v přípravě a realizaci klíčových infrastrukturních staveb bychom se přít neměli a nemáme. Navíc tady nejsou spory o tom, kudy ty komunikace mají vést. Trasy jsou stabilizované, všichni víme, kde to má být. Jenom se nedaří to připravit a zrealizovat.

A podotýkám, problémem skutečně nejsou peníze. A to už roky nejsou problémem peníze. Problémem jsou nedostatečně připravené stavby, které mají za prvé legislativní důvody a za druhé chybná politická rozhodnutí zejména ministra Bárty. Nebojím se to pojmenovat takhle úplně přesně, protože zastavit přípravu a průběh staveb bylo chybné politické rozhodnutí. A podle mě neochota každé vlády stanovit dvě tři prioritní akce, a ty ostatní prostě musí počkat. Já tomu rozumím, každý jsme z nějakého regionu, nebo každý z nás považuje stavbu v tom svém regionu za nejdůležitější. Ale ty dvě, o kterých jsem mluvil, na tom bychom se podle mě shodnout mohli, protože silniční okruh kolem Prahy je vlastně pro všechny, minimálně se to týká dvou krajů, Prahy a středních Čech, a R35 zajímá všechny kraje od Moravskoslezského, Olomouckého, Hradeckého, Pardubického, a tak bych mohl pokračovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní Karel Šidlo jako navrhovatel druhého bodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dovolte mi, abych na úvod svého vystoupení poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří podpořili zařazení bodu, který je momentálně na tabuli, do programu této schůze, a dokonce se podíleli na pevném zařazení na dnešní den. Věřím, že všichni z hlediska zdůvodnění zařazení těchto bodů pochopili, nakolik je situace vážná, a teď nemíním pouze to, kolik staveb má či nemá EIA, ale z hlediska našeho národního hospodářství. Protože řekněme si, jsme závislí na exportu, ale na druhé straně stavebnictví v České republice pomalinku a pomalinku zhasíná. Velké firmy hledají zakázky v zahraničí. A když vezmeme čísla, která zveřejnil Český statistický úřad v nedávné době, tak je to poměrně tristní pohled, že za sedm měsíců letošního roku stavebnictví kleslo o 39 % a inženýrské stavitelství, kam patří dopravní stavby, dokonce o 43 %. Týká se to jak státního, tak i municipálního sektoru. Je to skutečně tristní výsledek. Svědčí to o tom, o čem tady před chvilkou hovořil kolega Stanjura. Proto jsem rád, že ta debata byla taky spojena, abychom se nevraceli ve dvou bodech ke stejnému, protože budou zaznívat podobné argumenty.

Je to skutečně tristní, protože stavby připraveny nejsou. A když člověk pozorně sledoval vývoj letošního roku na konci prvního pololetí, kdy jsme projednávali novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, tak oba dva páni ministři, kteří už dneska hovořili, jak ministr životního prostředí, tak ministr dopravy, nás, zástupce jednotlivých politických subjektů, ubezpečovali, že společným úsilím udělají vše pro to, aby tam, kde jsme ztratili platné rozhodnutí EIA, bylo získáno co nejrychleji, a prioritní budou stavby, které mají souhlas ve výjimkách vyjednaných Evropskou unií.

Dovolím si tady připomenout jednu věc. Jsem poměrně životní optimista. Možná i přes to dlouhé působení v politice, tady v Poslanecké sněmovně, jsem ještě ochoten věřit některým slibům ministrů. A musím se tady opravdu nechtěně vrátit k tomu, co říkal pan ministr dopravy v roce 2015. Dovolte mi to odcitovat, protože to jsou čísla, která je třeba si zapamatovat. Na fóru českého stavebnictví v roce 2016 řekl v 2015 pan ministr dopravy, že v roce 2016 bude začato 223 kilometrů dálnic v České republice. Krátce poté v rozhlase prohlásil, že do konce roku 2017 se začne stavět celkově 400 kilometrů dálnic, a měly v tom být i rychlostní komunikace a silnice první třídy, to znamená nové stavby. Letos byla zahájena prosím jenom jedna jediná stavba, a to část D3 mezi Bošilcem a Ševětínem o délce - zdůrazňuji - 8 kilometrů. Na příští rok pan ministr ve svém vlastním tiskovém prohlášení ze 16. srpna slibuje zahájení budování pouze - to je upravené číslo - 141 km dálnic. Dokončení klíčových, jako je Pražský okruh, o kterém zde bylo hovořeno, D52 na hranice s Rakouskem, D35 na Hradec Králové jsou podle mého názoru zcela v nedohlednu, to znamená ani ty kilometrické délky těchto komunikací se nemohou započítávat, přestože slíbeny byly.

Jsem přesvědčen, že svědčí o určitém přehnaném optimismu pana ministra, když to nechci nazvat jinak, v jeho vyjádřeních i to, že skutečnost posledních tří let od roku 2013 do roku 2016 - byla zahájena stavba pouze necelých 35 kilometrů nových dálnic. Porovnejte si to s vyhlášením. Porovnejte si to s čísly. A to je první důvod, proč jsem požádal o zařazení tohoto bodu. Protože když si tato čísla vezmete a dozvíte se z tisku a z informací ministra, že v podstatě, myslím teď ministra životního prostředí, že ty stavby, které byly námi schváleny pod slibem, že bude intenzivně pracováno s přípravou dalších staveb, se příloha sníží o jednu stavbu - prodloužená Rudná v Moravskoslezském kraji - a nakonec slíbený Pražský okruh, kde byla tvrdá podmínka všech politických subjektů, že se na něm musí pokračovat i za cenu vkládání vlastních zdrojů a nečerpání evropských zdrojů, které souvisí s programem operačního programu Doprava II, tak jsem byl přesvědčen, že tyto dvě stavby, které jsou v současné době s velkým otazníkem, zda vůbec k jejich realizaci dojde, vyvolávají současně s těmi prohlášeními a s těmi fakty, které dosud máme, velkou obavu, že vůbec k tomu dojde.

K tomuto tématu jsem zvedl ještě jeden problém a to je to, že nám bude slíbeno, že bude docházet k intenzivnímu jednání mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, aby byla získána potřebná, znovuobnovená posouzení vlivu na životní prostředí, proto to je ten bod 258, kde jsou bez výjimky v platnosti EIA, a že na nich bude jednáno tak, že se postupně budeme dovídat, jak jejich realizace přípravy bude probíhat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP