(13.10 hodin)
(pokračuje Tejc)

To, co ale je podstatné, je, že zaprvé tím trestní právo zpřehledníme, umožníme, jak už řekl pan ministr, všem potenciálním pachatelům, kteří dnes třeba nevědí, že není možné schvalovat teroristický útok, není možné vyzývat ke spáchání teroristického útoku, tak umožníme trestat právě i tato jednání s tím, že tím hlavním, na co se zákon zaměřuje, je především ochrana proti financování terorismu, tzn. trestat ty, kteří se podílejí např. na vyhledávání zdrojů ke spáchání teroristického útoku, vyhledávají osoby, které by je spáchaly.

Myslím si, že tento návrh zákona může výrazně pomoci také v boji s radikalizací určitých skupin právě tím, že by např. umožnil tvrději trestat ty, kteří podněcují kohokoli jiného, ať už televizí, tiskem, nebo osobně na jednání, k tomu, aby spáchali určitý útok, a to ne přímo konkrétně, ale prostě je radikalizovali s cílem, aby se oni podobného činu dopustili. Takové osoby mohou být potrestány nově v řízení podle samostatné skutkové podstaty a především na základě toho mohou být zatčeny, vězněny a následně vyhoštěny. Takže to je přínos zákona.

Pan ministr zmínil to, že čas kvapí a my musíme skutečně na základě i určitých doporučení tuto úpravu přijmout. Výbor Moneyval už rozhodl na plenárním zasedání o přeřazení naší země v rámci zostřeného režimu do stupně II, který spočívá ve vyslání návštěvy vysokých představitelů výboru Moneyval. Ta už proběhla, já i pan ministr a další kolegové jsme se s nimi setkali, vysvětlili jsme situaci v České republice, vysvětlili jsme, že by rozhodně nebylo správným krokem, aby Česká republika byla mezi zeměmi, které nepřímo tím, jaké mají právní prostředí, podporují nebo umožňují mezinárodní terorismus. Myslím si, že by to bylo absurdní, protože na rozdíl od zemí, ze kterých řada těch členů výboru pochází, my problémy naštěstí s terorismem, tak jak jej dnes máme ve světě, nemáme. Na druhé straně úpravy, které zde jsou a které jsou navrhovány Ministerstvem spravedlnosti, jsou podle mého názoru přínosem a především byly konzultovány se zástupci jak koalice, tak i opozice, tak abychom zajistili hladké schválení a bylo vyhověno částečným výhradám jak členů koalice, tak i opozice na to, aby návrh neobsahoval žádné další změny trestního zákona, aby se skutečně soustředil na tu věc, kterou bychom měli projednat rychle.

Takže v tomto smyslu si také dovoluji požádat o to, abychom dnes vyslovili souhlas s tímto návrhem v prvním čtení. Samozřejmě každý z nás může mít návrh na to, abychom zmínili určité formulace, nicméně to znamená, že zákon by se projednával místo dnešního dne ještě v příštích měsících, a já bych se přimlouval za to, abychom ty případné další návrhy na změny zakomponovali do jiných, třeba poslaneckých nebo vládních návrhů, které se tady jistě ještě v souvislosti se změnou trestního zákona objeví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu a s přednostním právem pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem nechtěl vůbec k tomuto tématu vystupovat, ale po pravdě řečeno, to, co jsem tady slyšel od pana ministra Pelikána - my nebudeme vetovat využití § 90. Ale co dělá? Jak dlouho jste, pane ministře, měl čas na to, abyste to sem včas předložil? A co tady teď vykládáte o ratingu České republiky? Ten už mimochodem kvůli ministru financí byl České republice snížen za velkého mediálního mlčení asi před dvěma měsíci. Nicméně co to tady vykládáte? Vy tamhle jezdíte někam do indické džungle meditovat, a pak nás tady tlačíte do toho, že vlastně to musí být schváleno. Já nepochybuji, že je to zřejmě potřebná norma. Když je to taková priorita, tak se podívejte do koaličních řad, kolik tady těch poslanců máte. Makají? To jste si dávali na billboardy. Tak kde jste?

A prosím vás, já se ohrazuji proti tomu, abyste tady říkal: Když to nepůjde, tak se sníží rating České republiky. O tom já nepochybuji. Samozřejmě, ostuda to bude, ale ta ostuda vzniká tak, že vaše ministerstvo je katastrofálně nevýkonné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Děkuji, že není, protože máte řádnou přihlášku. Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Chci jenom stručně poznamenat, že ten problém máme asi osm let, většinu té doby tam seděli vaši kolegové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nyní paní kolegyně Jana Hnyková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak tu poslouchám tu rozpravu, chtěla bych se pana ministra zeptat. Nemusím vaším prostřednictvím, že ne? (Předsedající: Nemusíte.)

Chtěla bych se zeptat, pane ministře, jak jste mluvil o tom, že by někdo byl za tu radikalizaci souzen a vyhoštěn, mě to zajímá, protože často od některých kolegů slyším, že jsme populisti a že strašíme lidi, tak se chci jen připravit na to, jestli až tohle uvedeme v platnost, jestli se mám taky obávat o svou svobodu, protože hájím naše zájmy a říkám, co nás může potkat. A týká se to i mých kolegů a dalších kolegů, kteří se vyjadřují k tomu, co Evropu potkalo a co Evropu může potkat. Tak bych se jenom chtěla zeptat, jestli i tyto věci se mohou ocitnout a mě můžete obvinit, to by mě zajímalo. Jestli byste nám to třeba konkrétně mohl říct. Já se přiznávám, že tento zákon není v mé gesci, nestudovala jsem ho úplně do detailů, ale ráda bych se na tohle zeptala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Teď tedy opravdu faktická poznámka pana kolegy Bendy. Rád bych, abychom se dostali dál. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, původně jsem se k faktické poznámce nehlásil, ale když pan ministr řekl, že tento problém je tady osm let, já tedy nevím, jaký problém, tak by mě opravdu zajímalo. Jaký problém a jakých osm let. Byl jsem celkem ochoten v tomto návrhu zákona být, řekněme, relativně zdrženlivý, připustit, že bude projednán v § 90, přestože si myslím, že moc chytrý tedy opravdu není. A řeknu vám, proč si myslím, že není opravdu moc chytrý, ale chtěl jsem to nechat do té normální klidné rozpravy. Ale jestli mi zase pan ministr, kde výkonnost jeho resortu se opravdu snižuje řadou, která pro mě jako člověka, který to sleduje poměrně dlouho, je zcela nepochopitelná, tak na výhradu, proč to nebylo předloženo v květnu nebo v červnu, kdy to klidně mohlo být, bylo to dávno hotovo, řekne svoji obligatorní větu "osm let", tak by mě fakt zajímalo, z čeho těch osm let vychází.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Vy mě všichni trápíte. Teď faktická poznámka kolegy Plíška, potom faktická poznámka Marka Černocha. Připomínám, že ve 13.30 hodin přeruším tento bod za každých okolností, protože nebudu tady nutit Sněmovnu, aby měnila své rozhodnutí, a budeme se zabývat volebními body. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, původně jsem se chtěl tedy přihlásit s řádnou přihláškou, nicméně nastaly faktické poznámky, takže toho taky využiji.

Nebudeme, jak řekl náš předseda klubu, vetovat zrychlené projednání, nicméně tady musím říct několik základních informací. Není vinou Sněmovny, že to projednáváme v pátek odpoledne. Na druhou stranu, jestli se nemýlím, tak ty závazky, které tím máme naplnit, máme mít schválené nebo účinné do února příštího roku, takže tady zase není takový spěch na to, abychom museli schvalovat v prvním čtení. Ale jak říkám, nechceme to blokovat a chceme o této věci řádně jednat už v prvním čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP