(13.40 hodin)
(pokračuje Zelienková)

Dál bych uvedla čerpání dotací. Za programové období 2007 až 2013 mohla Česká republika čerpat z evropských strukturálních fondů do roku 2015 676 mld. korun. Z této částky bylo jen 578 mld. korun požadováno po Evropské komisi k proplacení. To je o 98 mld. korun méně, než bylo České republice přislíbeno. A to ještě nevíme, kolik finančních prostředků bude z požadovaných 578 mld. korun skutečně Evropskou komisí proplaceno. To se dozvíme v průběhu několika dalších let. Takže není pravda, že Česká republika nevyčerpala jen 26 mld. korun, jak tvrdí např. Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato informace je ve světle výše uvedených čísel zcela zavádějící. Je pravdou, že odpovědnost nenese jen stávající ministryně MMR a vina je i na předchozích vládách. Je ale zcela nepřijatelné, aby dnes MMR tvrdilo, že peníze, o které v Evropské komisi žádáme, nám budou taky proplaceny. (V sále je neklid.)

Toto jsou jenom některé příklady. Zcela jasně z nich vyplývá, že politika Ministerstva financí není jednak v souladu s předvolebními závazky ANO, ale také, že narušuje ekonomickou politiku vlády. To, že jsem na tyto problémy v minulosti upozorňovala a budu na ně upozorňovat i nadále, je hlavním důvodem, proč mě chce nyní pan Babiš z rozpočtového výboru odvolat.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, žádám vás proto, abyste žádost o mé odvolání zamítli a umožnili mi nadále věnovat se své legislativní a kontrolní práci v rozpočtovém výboru. Ujišťuji vás, že budu ke všem vládním návrhům zákonů přistupovat zodpovědně. A pokud povedou k účelnému a spravedlivému nakládání s veřejnými prostředky, budu je vždy podporovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní je faktická poznámka pana poslance Jana Volného. Potom řádně přihlášený pan kolega Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Kolegové, kolegyně, budu opravdu velice stručný. Chci říct, že paní kolegyně Zelienková nám dala jasně najevo, proč jsme uvážili a rozhodli se k tomuto kroku požádat vás o odvolání z tohoto výboru. My v podstatě, já ji můžu mít jako člověka rád, možná můžu chápat i její kroky. Nicméně víte o tom, že je ještě ve výboru pro evropské záležitosti, kde nemáme problém, aby zůstala, nebudeme k tomu dělat žádné kroky v dalších komisích. Nicméně pokud chceme, aby rozpočtový výbor fungoval tak, jak by měl fungovat, tak by to asi mělo tak být.

Ano, my jsme s ní mluvili velice korektně před rozpočtovým výborem, pan předseda Faltýnek, a zrovna asi tak za půl hodiny naprosto (nesrozumitelné) hlasovala proti vládnímu návrhu. Takže toto bylo rozhodnutí, proč jsme požádali tuto Sněmovnu. A myslím si, že byť třeba opoziční strany by mohly z toho mít škodolibou radost, jsou natolik kultivovaní, že pochopí, proč jsme toto udělali, a podpoří to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Chápu, že jde o rozhodnutí osobního charakteru, a nikoho tedy nevedu k věci, protože některá vystoupení skutečně nejsou předmětem této debaty.

Prosím nyní kolegu Birkeho. Pardon, faktická poznámka, omlouvám se, kolegy Stanjury. Potom pan poslanec Birke. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už v okamžiku, kdy paní poslankyně Zelienková oznámila veřejně, že opustí klub ANO, já se budu pohybovat na poslanecké půdě, ne stranické, tak mě zaujal ten dvojí metr kolegů z hnutí ANO. Když k nim někdo přijde, tak je to dobře, prozřel, dělá výborně. Když od nich někdo odejde, to je tedy konec politické kultury v České republice.

A k vystoupení pana poslance Volného. Kdyby ruku v ruce s tímto návrhem šel návrh na odvolání pana poslance Turečka, nového člena vašeho klubu, tak bych těm vašim slovům možná uvěřil. Proč nenavrhujete, aby pan poslanec Tureček, který posílil vaše řady, opustil a přepustil pozici ve výboru? Protože to se vám hodí. Ne, to se vám hodí, nic takového jste nikdy nenavrhli, aby ho Poslanecká sněmovna odvolala například ze zemědělského výboru. Pokud mám správné informace, ptal jsem se kolegů z TOP 09, není to úplně problém našeho klubu. Takže v okamžiku, kdy uplatňujete dvojí metr, dnes a denně, tak nespoléhejte na opozici, že vám v tom uplatňování dvojího metru bude pomáhat. A teď mluvím za občanské demokraty, nemluvím za ostatní část opozice. Myslím, že to je naprosto logické.

A všechny, kteří si myslí, že na rozpočtovém výboru probíhá odborná, věcná, kvalifikovaná debata, fakt zvu. Fakt zvu. Přijďte se podívat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Jan Birke. Ještě předtím, dobře, tak přece předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jenom k tomu dvojímu metru jednu větu. V momentě, kdy Karel Tureček odešel z TOP 09 a přišel k nám, tak mě požádal František Laudát, předseda klubu, aby se Karel Tureček vzdal funkce místopředsedy zemědělského výboru, což on učinil, a výbor bez problémů všemi hlasy zvolil novým místopředsedou kolegu Paveru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní dvě přednostní práva. Kolega Birke má smůlu, ještě chvilku. Tak dobře, nejdříve Miroslav Kalousek, poté František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: My jsme si toho vědomi, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Faltýnku, vážíme si toho. A v okamžiku, kdy by kdokoliv na rozpočtovém výboru navrhl zvolit paní poslankyni Zelienkovou místopředsedkyní, nebudeme hlasovat pro. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Laudát ještě s přednostním právem jako předseda klubu TOP 09. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Když někdo opouští stranu, tak je to asi velmi těžký krok v jeho životě, jak říkal už Josef Švejk. A nezlobte se na mě, tady už to... (Poslanec Faltýnek z místa: To znáš! Smích některých poslanců.) Já to tolik, vaším prostřednictvím k panu Faltýnkovi, neznám. Já jsem tento problém neřešil. Když jsem odcházel z ODS, tak po dohodě s předsedou. Shodli jsme se, zůstal jsem členem klubu do konce funkčního období. Nabízel jsem, že jim vrátím mandát, ale bylo tam jisté riziko nástupkyně a podobně. Takže není to pravda, neznám to.

Ale k podstatě. Jednak jsem tady požádal... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych vám rád, pane předsedo, zjednal klid, ale je to opravdu v této emocionálně vypjaté situaci zvlášť těžké. Někteří kolegové a kolegyně to nevnímají úplně pozitivně. Můžete pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, že se vám podařilo možná zjednat klid.

Promiňte, ale jednak já jsem požádal nejenom o to odvolání přeběhlíka Turečka z postu místopředsedy výboru, ale taky jsem vás oslovil již v červnu, že bychom chtěli, a ověřovali jsme si dohody a výpočty poměrného zastoupení ve výborech, aby se vyřešil výbor pro životní prostředí, kde přeběhlík Tureček by neměl být, a že tam budeme někoho nominovat. Bylo to odkládáno na začátek září, ale chápu, že jsou asi jiné naléhavější úkoly. Jenom už při pohledu na velmi dlouhý seznam neprojednaných bodů, který je historicky rekordní, vůbec asi v historii českého parlamentu, ten počet bodů, který máme projednávat.

Nicméně vás vyzývám, abyste tento návrh stáhli. Protože už se nám to tady začíná velmi rozmáhat. A vezměte si, že tady nikoho nezajímá - a nikdo mě asi nebude obviňovat z toho, že mám nějak ideově blízko k hnutí Úsvit. Na druhou stranu oni dokonce nemohou plnit svoji základní roli poslanců, nemají přístup do výborů, myslím z hlediska hlasovacího práva. Například v hospodářském výboru je velmi škoda, že kolega Černoch tam nemůže být. Myslím si, že on by díky i své profesní kariéře byl velmi potřebným členem. A když jsem se opakovaně vás dotazoval neformálně, kdy a jak se vůbec tato situace bude řešit, tak vlastně nikomu se do toho nechce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP