Stenografický zápis 50. schůze, 9. listopadu 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Zbyněk Stanjura


173. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Ivan Pilný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Kořenek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Borka


187. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Dolejš
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Štětina
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec David Kasal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Milan Brázdil
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová

(Jednání přerušeno v 11.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová


188. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 706/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Leoš Heger
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Rostislav Vyzula


189. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Jiří Petrů


111. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení

Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Markéta Wernerová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Zbyněk Stanjura


171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 782/ - třetí čtení

Poslanec Roman Procházka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Procházka


172. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - třetí čtení

Poslanec Karel Fiedler


216. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 13.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


216. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 869/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Ivan Adamec


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Adamec
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl


131. Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Věra Kovářová


122. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - prvé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jan Klán
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Roman Váňa
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Věra Kovářová


86. Návrh poslanců Jiřího Dolejše a Gabriely Hubáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 17.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Jiří Dolejš


134. Návrh poslanců Ladislava Velebného, Dany Váhalové, Zdeňka Syblíka, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladimír Koníček


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jaroslav Zavadil
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP