(10.30 hodin)
(pokračuje Ťok)

Na druhé straně těžko se nám argumentuje, jestliže ten řidič jezdí jenom po území Francie nebo po území té země a dělá tam kabotáž, tak v tomto případě pravděpodobně bude těžko naši pozici uhájit. A tam docela vypadalo z těch zpráv, ale to si musíme prověřit, že ten řidič, který byl pokutován, dělal právě kabotáž. Ale já tady nechci předestírat, co bylo, nebo co nebylo. Je potřeba se s tím případem obeznámit a možná se zamyslet nad tím, jestli a za jakých podmínek řidičům pomoci, nebo nepomoci.

Já bych jenom chtěl říct jednu věc. Je to samozřejmě otázka, která je velmi citlivá. Vím, že z hlediska vlády v této věci se rovněž angažuje paní ministryně Marksová za Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ta na vládě potvrdila, že rovněž bude protestovat dopisem proti postupu francouzských úřadů při téhle pokutě, a při debatě na vládě rovněž pan premiér přislíbil, že na Radě premiérů toto téma zvedne v různém a že by tuhle otázku otevřel i v rámci rozpravy.

Já se ještě vrátím k silničnímu balíčku. Myslím si, že jsou tam další věci, které ČR nemůže nechat jenom tak. Je tam třeba i snaha nejenom pokutovat za minimální mzdu, ale například nutit řidiče, aby nespali v kamionech, aby museli použít hotel. Ono se to paradoxně vztahuje třeba i na šífaře, to znamená, oni mají na lodi kajuty a všechno, ale oni říkají, máš zakotvit a jít si najít nejbližší hotel a spát v tomto hotelu.

Takže je tam spousta věcí, které jak v rámci V4, tak sami velmi výrazně napadáme. Bude kolem toho určitě ještě velká debata a já bych tady možná chtěl využít té příležitosti, pokud je to slyšet, tak je potřeba, aby se do veřejné debaty, do toho připomínkového řízení, které se vede na stránkách internetu, zalogoval co možná největší počet českých provozovatelů, českých připomínkových míst, aby Evropská komise měla dostatek podnětů, aby se tím zabývala. Faktem je, že v tomto momentu, tak jak mě upozornila paní komisařka Bulc, západní Evropa vede. Možná mají větší počet těch, kteří se tam logují a posílají připomínky, ale myslím si, že to musíme dělat stejně, nebo ještě ve větší míře.

A z tohoto místa bych ještě na závěr chtěl říct, že naprosto souhlasím s tím, co tady říkal pan poslanec Stanjura. Je to podle mého názoru čisté ochranářské opatření a při debatách neformálních i formálních jsem slyšel francouzské kolegy prohlašovat, že oni mají také své voliče a že to pro ně dělají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne. Děkuji panu ministrovi. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já myslím, že v tom tlaku nesmíme polevovat. Otázka je, zda do toho tlaku, a to zvažte vy sám, by bylo účelné zapojit Poslaneckou sněmovnu jako celek. Já to v tuto chvíli nenavrhuji, ale je to věc k debatě. I s těmi kompenzacemi vím, že to je složitá otázka, ale kompenzace můžou být různé. A my jim to můžeme kompenzovat nepřímo, například snížením některých daní. To nemusí být jenom čistá dotace apod. To jsou věci, které bychom měli v kontextu těch věcí zvažovat.

Po brexitu se vede debata, jak dál s EU, a mně fakt vadí, že pokud si vzpomeneme na čtyři základní ekonomické svobody, které jsou výhodné, které já podporuji, a nejenom já, i má politická strana, to znamená svobodný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, tak tento návrh jde zcela evidentně proti těmto principům. A pak zvažme jednu věc - a já nejsem přítel ochranářství, jsem přítel otevřeného trhu, ale podmínky musí být férové. Tak zvažme jednu věc, že v takovém případě uděláme stejný zákon naopak. My ho prostě zkopírujeme a dáme tam naše podmínky a bude to platit pro ty, kteří nějakým způsobem postupují proti našim zájmům. A nemohou říct ani popel, protože co by se stalo, kdybychom přijali stejnou dikci, například že francouzští řidiči musí spát v českých hotelích, když jsou v ČR, případně že stačí česká minimální mzda, když projíždí Českou republikou. Ano, je to ochranářské opatření, ale pokud půjdeme proti tomu, kdo si začal, tak nemůže mít protiargument. A i my máme své voliče. Já teď vůbec nemyslím voličsky, protože si myslím, že na tom je velká shoda a že to není záležitost politické neshody uvnitř Poslanecké sněmovny. Tak to zvažujme a nebojme se toho. A docela rád bych viděl reakci francouzských dopravců, když řeknou, no nemůžou spát tady na odstavném parkovišti. Tady hezky máme hotel, tam jsou dobré služby, dobré ceny, šup, šup. A teď to myslím opravdu vážně, že to je na poradu. To není na poslaneckou iniciativu, to je skutečně na nějakou širší debatu, a pokud to bude, takový zákon se dá připravit velmi rychle a dá se velmi rychle schválit. To si umím představit, že to je v devadesátce. Pak to proletí Senátem, podepíše prezident a za tři měsíce jsou stejné povinnosti pro francouzské zaměstnavatele, a já bych to dokonce udělal jenom pro ty země, které ochranářská opatření cílí vůči České republice. Pro ty, které ne, není žádný důvod, abychom my byli první a pak se divili, že nám to zase někdo vrátí z druhé strany.

Děkuji za ty informace a opravdu je to docela komické a možná je to jedna z věcí, budeme tady mít dneska eurokomisařku, a já to asi v rozpravě minimálně jako jeden bod, aby i ona to tlumočila jakoby stanovisko Parlamentu. Tam dokonce můžeme přijmout usnesení v tom bodě, pokud by byla vůle k tomuhle, například že Poslanecká sněmovna podporuje vládu v jejím souboji za zákaz diskriminačního zákona Francie apod. Myslím si, že pokud by to například úředníci Ministerstva dopravy do té doby nachystali, tak jsme schopni to přijmout. Zase to nechci udělat bez souhlasu pana ministra, protože to opravdu není politický spor a je to praktická ukázka ochrany národních zájmů. A řekněme si otevřeně, staré členské země to umí lépe a ještě to prodávají a ještě nás školí, jak je to vlastně dobře. Ale i ten případ, který jste popsal, že si západní firma založí pobočku například v Rumunsku a pak podniká v Německu, to není proti principům vnitřního trhu, svobodnému pohybu kapitálu, služeb, osob a zboží. Naopak. Naopak! Tak bychom také příště mohli říct, že v českých firmách nesmí být zahraniční manažeři. Pak když začne ta ochranářská válka, tak se jenom stupňuje, a samozřejmě kdo na to doplatí, je spotřebitel. Pokud naši dopravci budou mít vyšší náklady v zahraničí, tak ty náklady promítnou i českým zákazníkům a českým klientům a je to v neprospěch našich subjektů. Také to může vést ke ztrátě pracovních míst atd.

To znamená, opravdu musíme silně proti tomu bojovat. A já říkám za naši opozici, že jsme připraveni vládu v tom podpořit. Říkám, spor v tom není, jenom hledejme nástroje. Já bych se docela přimlouval za to, aby do toho vstoupila svým silným usnesením Poslanecká sněmovna. Je to argument i pro vládu, že to je podpora napříč politickým spektrem a že se to nezmění. Ať tu bude jakákoliv vládní sestava, tak budeme hájit zájmy českých podnikatelů, aby měli férové podmínky u ostatních členských zemí. My nechceme žádné výhody navíc, ale aby platila stejná pravidla pro všechny. V tomto případě naši podnikatelé se budou řídit českým právním řádem a ne cizím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slova, která zde zazněla, ukazují jednu rovinu nebo jednu stranu té mince. Ano, tak jak tady zazněla, jistě si zaslouží pozornost, ale druhá strana mince je v tom, že české mzdy jsou v úrovni západního světa silně podhodnocené. Myslím si, že v této Sněmovně až na nějakou možná jednu dvě výjimky není nikdo, kdo by si myslel, že český zaměstnanec má mzdu odpovídající úrovni EU, a že to tedy tak stačí a že by neměl tlačit na zvyšování své mzdy. To je také to poselství, které vysílá západní Evropa a říká: milá východní Evropo, snažte se zvyšovat životní úroveň svých občanů, srovnávejte životní úroveň občanů, ať se rychleji dotahuje na úroveň nás, starých západních spolkových zemí. To je ta zpráva, kterou ti Francouzi vysílali. A hledají možná nevhodné metody, ale my s tím vlastně skoro nic nechceme ani dělat. A to je možná také ta chyba. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP