(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Vondráček hlasuje s kartou číslo 54, pan poslanec Klučka s kartou číslo 61, pan předseda Stanjura s kartou číslo 69.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci a členové vlády. Pan poslanec Adámek - zahraniční cesta, pan místopředseda Bartošek od 16. hodiny do konce jednání - pracovní důvody, pan poslanec Bezecný - pracovní důvody, pan poslanec Fiala Petr - zahraniční cesta, pan poslanec Fiedler - zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová - zahraniční cesta, pan poslanec Grospič - zahraniční cesta, pan poslanec Komárek od 16. do 17. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Koskuba - zdravotní důvody pan poslanec Kováčik - osobní důvody, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - osobní důvody, pan poslanec Snopek - zahraniční cesta, pan poslanec Šincl - osobní důvody, pan poslanec Vozka od 14.30 do 19 hodin - pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Chovanec od 9.30 do konce jednání - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Stropnický od 11.30 do konce jednání z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek od 14.30 do konce jednání - rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnes bychom tedy měli zahájit pevně zařazenými body, což je bod 175, občanský zákoník, potom bod 1, státní rozpočet a bod 58, stavební zákon. Ještě upozorňuji, že na 12.45 máme pevně řazen volební blok, to znamená body 264, 216 a 217, a případně bychom pokračovali body z bloku zákony v prvém čtení.

Nicméně než přistoupíme k bodu 175, mám přihlášku pana poslance Ondráčka, který se hlásí k pořadu schůze.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené ministryně, vážení ministři, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že trošku narušuji chod této schůze, ale přicházím před vás s tím, abychom dnes po státním rozpočtu schválili nový bod programu, který by se nazýval postoj předsedy vlády k výrokům ministra kultury o tom, že Česká republika by mohla být jednou ze spolkových zemích Německa.

Ono nestačí, že ministr české vlády se bratříčkuje se sudeťáky a nazývá je milí kolegové. On se v pondělí na semináři, který uspořádal křesťansko-demokratický institut v Malostranské besedě, vyjádřil tak, že čistě teoreticky bychom mohli být jednou ze spolkových zemí Německa, protože naše ekonomika je navázaná na ekonomiku Spolkové republiky, a myslím, že tomu také vděčíme za velmi úspěšný hospodářský rozvoj naší země.

Domnívám se, že Česká republika je stále svrchovaný stát a ministr vlády České republiky by měl vystupovat v rámci Ústavy České republiky a podporovat svrchovanost státu. To, jak ministr kultury v poslední době vystupuje, a nebudu se teď vracet ke kauze, která to tady jitří, včera jsem to jasně formuloval, pokud pan ministr chce hrát sólovou hru, tak ať jde hrát sólový sport. Pokud chce být v kolektivu, a kolektivem je vláda České republiky, tak ať kope za ten kolektiv.

Takže vážené kolegyně, kolegové, pokud vám toto nestačí k tomu, abychom o těchto věcech diskutovali, tak nevím, co bude muset přijít příště. Děkuji za vaši pozornost a případnou podporu. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále k pořadu schůze se nikdo nehlásí, takže prosím, abyste zaujali svá místa v sále, budeme hlasovat.

 

Pan poslanec Ondráček si přeje zařadit nový bod - rozumím tomu tak, že po pevně zařazených bodech dnes, pane poslanče, je tomu tak? - který by zněl Postoj předsedy vlády k výroku ministra kultury atd.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Ondráčka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 174. Přihlášeno je 118, pro 28, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě pokročíme k bodu číslo

175.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a další související zákony
/sněmovní tisk 642/ - třetí čtení

Tento bod byl 21. 10. přerušen. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr spravedlnosti a stejně tak pan zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Vondráček. Jak jsem řekl, tímto tiskem jsme se zabývali v pátek 21. října, rozpravu jsme přerušili. Jenom připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 642/5. Ten byl doručen 22. září a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 642/6.

Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda si v této fázi přejí vystoupit. Není tomu tak.

Takže můžeme pokračovat v přerušené rozpravě. Vidím jako první paní poslankyni Aulickou, která zde ale není, takže ji přesunu na konec přihlášených. Slovo má paní poslankyně Kailová, po ní se připraví pan poslanec Marek Benda.

 

Poslankyně Zuzana Kailová: Dobré ráno, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně. Navázala bych na debatu, která skončila minulý týden, která se týkala novely občanského zákoníku, potažmo pozměňováku paní poslankyně Válkové.

My s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Válkové nesouhlasíme z mnoha důvodů, nicméně zásadní je pro nás argument, že navrhované změny ve způsobu rozhodování o umístění dítěte do ústavní výchovy považujeme za protiústavní, neboť jsou v příkrém rozporu jednak s Listinou základních práv a svobod a jednak i s Úmluvou o právech dítěte, které svorně požadují, aby o odebrání dítěte z péče rodičů a jeho umístění do náhradní péče jiné osobě nebo zařízení rozhodl vždy a bez výjimky pouze soud. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana poslance Marka Bendu a připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková.

 

Poslanec Marek Benda: Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové.

Vím, že se všichni těšíme na rozpočet, takže občanský zákoník nám připadá už méně podstatný. Já bych přece jen chtěl několik drobných poznámek přičinit, spíše zdůvodnění našeho hlasování.

Tak jak jsme se trochu obávali, a buďme rádi, že se to nerozjelo do ještě mnohem větší míry v okamžiku, kdy se objevila velmi střídmá novela občanského zákoníku z pera Ministerstva spravedlnosti, a i tam bych si dokázal představit, že těch bodů bude polovina, ale uznávám, že byla velmi střídmá, tak se samozřejmě rozjela lidová tvořivost v této Poslanecké sněmovně a začaly se přinášet jednotlivé další a další nové zlepšovací návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP