(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku. Nyní paní poslankyně Marie Pěnčíková k faktické poznámce, připraví se kolega Jiří Koubek také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já za sebe musím říct, že jsem ráda, že se nám novela zákona dostala na plénum, protože opravdu nastává doba, kdy se o této problematice musíme bavit. Kdo mě zná, ví, že jsem kožešiny nenosila, nenosím, a pokud mě nedonutíte, tak nosit nebudu. Ale prosím předkladatele, pokud chcete argumentovat a diskutovat o tomto tématu, nelžete tady a nastudujte si, o čem mluvíte. Já jsem ráda, že alespoň někteří té problematice rozumějí. Myslím si, že máme o čem mluvit. Ale pokud tady budeme poslouchat věci, které uvedl můj předřečník, budeme tady dlouho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Pěnčíkové za vystoupení a dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Koubek, připraví se paní poslankyně Lorencová také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Budu také velice stručný. Chtěl bych asi spolu s kolegyní, která mluvila teď přede mnou, vyzvat všechny řečníky - nemusíme možná číst, opakovat to, co máme všichni v podkladech. Mířím k ctěnému panu kolegovi Valentovi, který myslím, že svým příspěvkem udělal tak trošku medvědí službu, pokud mohu použít příměr, s ohledem na to, jaký zákon projednáváme. Jeho projev byl především asi do řad Komunistické strany Čech a Moravy, neboť pouze dva zástupci se připojili jakožto předkladatelé tohoto zákona. Tím bych se chtěl jen vymezit. Když jste mluvil o traktátech proti svobodě a mluvil jste, jakoby že tento zákon nebude podpořen ze strany pravice, tak za náš klub jsme se připojili asi přesnou polovinou. To znamená, chtěl bych vás vyzvat, nedělejme z toho politikum pravo-levé. Je to opravdu zbytečné. Pojďme se pověnovat těm odborným záležitostem. Pojďme to pustit do výborů a nedělejme z toho politiku, kdo si na tom navaří větší polívčičku levicovou - pravicovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Lorencová a mám další dvě faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já mám tak trošku za zlé kolegyni Havlové, že mi vlastně vybila ten náboj, se kterým jsem chtěla vystoupit. Všichni asi dostáváme - a já si troufám říct desítky, možná stovky mailů, ve kterých jsme upozorňováni na porážky halal. To je něco, s čím se, doufám, většina této Sněmovny nemůže ztotožnit. Přesto jsem do této chvíle prakticky nezaznamenala nějakou zásadní výhradu proti tomu, že porážky halal tolerujeme. Nemluvíme o tom. Prostě víme o tom, že se tady konají, a my to tiše tolerujeme. Já se chci zeptat, jestli je součástí zákona proti týrání zvířat i kategorický zákaz porážek halal. To je podle mého názoru jeden z nejkrutějších způsobů zacházení se zvířaty! Děkuji. (Potlesk z řad poslanců napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní pan poslanec Jaroslav Holík také s faktickou poznámkou a další dvě faktické poznámky pana kolegy Valenty a kolegy Böhnische. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak jak se lidstvo vyvíjí, tak i člověk přestal mít nutnost halit se do kožešin, které pro něj byly nějakou izolační vrstvou. Z kožešin se stal módní doplněk. V současné době jsem rád, že došlo k projednávání daného zákona, že se začínáme trošičku vraždění zvířat bránit. Ale je tady jedna věc. Pokud v této zemi bude poptávka po kožešinách, my to zastavíme, některé státy to zastaví, ale budou se sem vozit z Polska a z jiných zemí, pak to bude špatné. Takže vyzývám celou Sněmovnu, abychom připravili zákon o omezení prodeje těchto výrobků. A jinak doporučuji, aby daný zákon postoupil do druhého kola. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Holíkovi. Nyní pan kolega Valenta s faktickou poznámkou a ještě faktická poznámka kolegy Böhnische. Prosím, pane kolego, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil jenom reagovat na některé své předřečníky. Zaznělo tady, že by se k tomu měli vyjadřovat lidé, kteří tomu rozumějí. Pro vaši informaci všech tady uvádím, že mám vystudovanou Českou zemědělskou univerzitu, takže si myslím, že do jisté míry té problematice bych mohl rozumět. Ale to jsem nechtěl teď nějak...

Spíš bych reagoval na svého předřečníka pana poslance Koubka. Já jsem vás tady vůbec nenapadal. Já jsem vás pouze označil jako pravé strany, které nám tady neustále kážete o jakési svobodě. Neustále nás edukujete v tomhle tom oboru. Ale vůbec v té souvislosti, jak jste říkal vy, já jsem nehovořil. A také na vaše margo, možná jsem něco v tom svém delším projevu sdělil i z té důvodové zprávy, ale já jsem se snažil tu zprávu nečíst. Pouze jsem některá zásadní fakta zopakoval. Ale protože mi připadalo, že prosazovatelé toho zákona ho trošku hladí po srsti, místo aby tady použili nějaké závažnější argumenty, které právě já jsem zmiňoval, tak právě z tohoto důvodu ta moje zpráva byla takováhle trošku drsnější, trošku delší. A vůbec toho nelituji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní poslední faktická poznámka doufám... Kolega Böhnisch se vzdává, můžeme tedy pokračovat... Kolega Volný předběhl svého stranického kolegu s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Prosím vás, opravdu velice krátce, na ty dvě minuty. Já řeknu dvě fakta. Na podvýboru pro chovatelství mj. jsem na toto téma udělal opravdu velice dobře zastoupený aktiv a takřka jednohlasně se hlasovalo proti přijetí tohoto zákona. Stejně tak jsme postupovali na zemědělském výboru, který také udělal k tomu velký aktiv. Do hloubky se to diskutovalo a zase se stejným výsledkem, že velká většina, neříkám, že stoprocentně, byla proti přijetí.

Já teď řeknu svoji úvahu. Před patnácti lety bylo chovatelů nějakých padesát. Pak přišla samozřejmě nová doba a velice správně se zavedla veterinární opatření a začal se zpřísňovat chov a podmínky pro tyto chovatele. Snížilo se to na patnáct chovatelů. Znovu se přitvrdily podmínky a znovu říkám, že je to nejspíš správně. Ti chovatelé do toho investovali nemalé peníze. A my jsme je naváděli k tomu, aby to dělali dobře, lépe, aby těm zvířatům za velké peníze dali to, co by měla mít, co by potřebovala, za jakých podmínek to můžou dále dělat. A teď přijdeme za několik let a ze zákona jim to zakážeme? Toto mně vadí. Ano, je to politikum a je to diskuse - ochránci proti liberálům. Je to právoplatná regulérní diskuse. Ale mně připadne po celé této peripetii najednou říct po několika letech dobře, vy jste udělali, co jsme chtěli, a teď vám to zakážeme... To mi připadne dost nefér. Děkuji. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Kolovratník ještě počká, protože je tam faktická poznámka pana poslance Františka Adámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Adámek: Děkuji, pane místopředsedo. Doufám, že dodržím jednací řád, protože budu reagovat na vystoupení kolegy Volného. Mě trošku, když to volně pojmu, investice do zařízení, do budov a do všeho trošku připomíná kuřácký zákon. Promiňte. Protože já si prostě myslím, že úroveň společnosti se pozná nejenom podle toho, jak se chová k občanům, ale i ke zvířatům a dalším věcem. Takže ti lidé, kterým dnes po změně názoru budete chtít zakázat ty hospody atd., do kterých investovali nemalé peníze na odsávání, na stavebně oddělené prostory, to vám vůbec nevadí. A tady u devíti farem, jak jsme se dozvěděli, s tím máme všichni obrovský problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak není to poslední faktická poznámka. Ještě jednou faktická poznámka paní kolegyně Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP