(18.50 hodin)

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Omlouvám se. Já jsem předtím byla pomalá a nebylo mě vidět, že se hlásím.

Já jsem opravdu tady tu novelu přivítala, i když ji považuji za špatnou, ale chtěla jsem, aby byla takovým základem pro další diskusi, protože máme na čem stavět. Já jsem si to se zástupci předkladatelů, alespoň s některými, vyříkala. Moje připomínky jsem jim řekla a mně teď na té debatě přijde docela úsměvné, že si to někteří předkladatelé zabíjejí sami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Pěnčíkové. Nyní pan kolega Sklenák s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobrý večer. Kolegyně a kolegové, já jsem taky jeden z těch, který připodepsal návrh zákona, který projednáváme, a velmi mi záleží na tom, aby byl schválen, a stejně tak jako těm, co tady mluvili přede mnou. Ale bohužel vzhledem k času jednacího dne a tím, jak tento zákon řada předřečníků obhajovala, tak se dostáváme do situace, že by možná dnes muselo být přerušeno jeho projednávání a kdoví kdy bychom se k němu vrátili.

Tak bych vás požádal a tímto tedy navrhuji, abychom odhlasovali, že o tomto zákonu budeme jednat i hlasovat i po 19. hodině, a prosím vás všechny, i ty, kteří třeba nejste pro tento zákon, abychom se na tomto dohodli, abychom tento zákon v prvním čtení dnes projednali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je samozřejmě možný návrh v rámci procedurální poznámky jako faktické. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já zagonguji.

 

O návrhu pana předsedy Sklenáka rozhodneme v hlasování číslo 246, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom dnes jednali po 19. hodině a o nich rozhodovali. (Z lavic se ozývají námitky.) Kdo je proti? (Námitky sílí.) O tomto zákonu. Omlouvám se, ale takový byl návrh a já jsem ho nechtěl nijak změnit.

Prosím, hlasování číslo 246. Z přítomných 126 pro 79, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Stejně jsem neměl v úmyslu zahajovat jiný bod po skončení tohoto bodu, takže je jenom na nás, jak dlouho ještě budeme o tom jednat.

Nyní pan ministr Jurečka s přednostním právem a poslední přihlášený v rozpravě pan kolega Kudela. Slovo má pan ministr zemědělství. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Pokusím se být maximálně stručný a omezím se pouze na několik klíčových bodů.

Vnímám tady názory všech, kteří se do té debaty zapojili, a každý má v tom svém úhlu pohledu kus pravdy. Ale pokud se chceme zabývat tou problematikou, že tady chováme zvířata, jejichž produkci nezbytně nutně nepotřebujeme, že jsou v nepřirozeném prostředí, že to nevyhovuje z hlediska welfare a podobně, tak jenom chci připomenout pro korektnost, že tady chováme spoustu jiných zvířat. Kdybychom šli do domácností, do svých bytů, tak tady bude mnoho jiných druhů zvířat, která jsou v nepřirozeném prostředí a která taky nejsou domestikovaná. Určitě je nemůžeme takto klasifikovat. Takže tolik jenom pro korektnost, abychom si tyto věci uvědomili. A nepotřebujeme je ani pro kožešinu, ani pro jídlo, a přesto ta zvířata tam jsou, a rozhodně nejsou v nějakých dobrých podmínkách.

Nicméně teď se podívám na tu samotnou podstatu. Chci upozornit, že vyhláška z roku 2004 stanovila a kladla na tyto formy, na tyto chovatele nároky, které museli splnit do 31. 12. 2013. Byla tady poměrně velice dlouhá doba, kdy se řeklo, že tito chovatelé musí udělat určitou investici. Oni ji udělali a my jako zákonodárci teď budeme přicházet po třech letech, po necelých třech letech, kdy oni toto splnili, a budeme jim říkat: Vy tento svůj druh podnikání musíte do dvou let ukončit.

Takže já budu končit jenom tím, že prosím předkladatele, prosím výbory, které to budou projednávat - a tady se opravdu kloním k tomu, aby garanční výbor byl zemědělský, protože zemědělský výbor, a dopad této úpravy se bude dotýkat podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, nikoliv v oblasti životního prostředí. Takže prosím, abyste toto zvážili. A pak chci říci, že ta dvouletá lhůta, pokud už se Poslanecká sněmovna rozhodne k této výrazné změně, tak ji považuji za velice krátkou, velice krátké přechodné období. Byly státy, které měly osmi- i desetileté přechodné období.

A několikrát tady zaznělo, že my jako Ministerstvo zemědělství budeme kompenzovat ukončení činnosti těmto chovatelům. Já nemám žádný dotační titul. Nemám žádný nástroj, jakým způsobem takovouto kompenzaci mohu udělat. Není tady žádný notifikovaný dotační titul. Takže prosím poslance, kteří tímto argumentují - nebylo to s námi projednáno, nikdo nám takový úkol nedal a já takový nástroj nemám. Takže nepoužívejme argument něčeho, co stojí na vodě. To jenom říkám opravdu pro všechny argumenty do diskuse, které je tady potřeba vložit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Jurečkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Michal Kučera. Pan kolega Kudela jako řádně přihlášený ještě posečká. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Chtěl bych tady panu ministrovi Jurečkovi navrhnout, odkud by mohl vzít ty peníze. Vy jste nedávno celkem omezili nebo nastavili přísnější pravidla pro podnikatele schválením elektronické evidence tržeb. Já jsem se teď v televizi dozvěděl, že čekáte, že z toho bude 18 miliard. Tak zkuste ty peníze vzít třeba z těch 18 miliard. Místo 900 dětských hřišť postavte 850 dětských hřišť a zbytek věnujte chovatelům kožešinových zvířat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Kudela. Pana zástupce navrhovatelů se ptám, jestli se chce hlásit do rozpravy, nebo až o závěrečné slovo. Já jenom abych věděl, jestli mohu uzavřít diskusi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, byl bych velice nerad, abychom se rozdělili na ochránce a na tyrany zvířat. Myslím si, že to o tom vůbec není. Jsme ve stavu, kdy projednáváme návrh zákona, kterým se některým chovatelům omezí, ba přímo zakáže jejich chovatelství. Pan poslanec Dolejš hovořil, že to není proti chovatelům. Je to proti chovatelům hospodářských zvířat. Na středních zemědělských školách se vyučuje obor, nebo nějakých x hodin v rámci výuky je chov hospodářských zvířat. Chov kožešinových zvířat. Chov kožešinových zvířat je velmi specifická náročná disciplína, protože se musí zvířatům vytvořit podmínky pro to, aby poskytovala chovateli kýžený užitek, kýžený efekt, pro který je chovatel chová.

Já jsem včera navštívil jednu z farem, jednoho z chovatelů, abych na oči viděl, abych poznal člověka, o kterém dnes budeme jednat. Jsou to pracovití lidé, kteří se věnují svou činností chovu kožešinových zvířat. Nejsou to žádní solární baroni, kteří zainvestují, a když svítí sluníčko, hodiny se točí, oni jsou spokojení. Je to každodenní náročná zodpovědná práce. A my dneska rozhodujeme o tom, zda těmto lidem vezmeme předmět jejich činnosti, jejich chovatelství.

Už tady padlo několikrát, že na začátku 90. let v naší zemi bylo přes dvacet chovatelských středisek, chovatelů. Dneska jich je pouze devět. Tito lidé se cítí být dotčeni, že se o nich hovoří jako o tyranech zvířat. Přesto jejich počet postupně ubývá. Já se domnívám, že tento zákon, který přijímáme, je v naší legislativě nadbytečný, a budu hlasovat pro jeho zamítnutí.

Pokud ho ještě zpravodaj nenačetl, navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kudelovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě. Ale máme ještě přihlášky faktické - pan kolega Fiedler, pan kolega Kalousek, pan kolega Hovorka, to jsou faktické poznámky. Prosím, pane poslanče. Potom s přednostním právem - ano, ale po faktických poznámkách, pane předsedo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Pohled pana předsedajícího byl tak škaredý, že já budu opravdu krátký.

Myslím si, že bychom - chtěl bych jenom připomenout to, co tady zaznělo od pana ministra Jurečky. To bylo velmi správně řečeno ode mě, že tady je mnoho jiných zvířat, která jsou také chována v podmínkách, které nejsou jim přirozené, a těmi se vůbec nezabýváme. Čili z tohoto úhlu pohledu mi to opravdu připomíná jako alibistický návrh, který řeší jen to, co je populární, co chceme slyšet, a takhle si zakrýváme oči a nechceme vidět to ostatní. Myslím si, že to byla velmi správná poznámka od pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP