(17.40 hodin)
(pokračuje Mládek)

Zároveň bych chtěl ale říci, že jmenování těchto lidí má poměrně volnou souvislost s tím, co bude v OKD, protože tady to působení těch lidí je spojeno s jednou věcí, to jest s úvěrovým financováním ve výši 700 mil. korun. A v optimálním případě ti lidé mají dohlédnout v zásadě na tyto peníze, které tam stát dal skrze PRISCO. Chtěl bych tady říci, že těch peněz zatím bylo spotřebováno 150 mil. Dobrá zpráva je ta, že tím, jak se stát postavil za firmu, tak se zlepšilo chování dodavatelů, odběratelů, platební morálka, a tím pádem oni získali zase trochu provozního kapitálu zpátky.

Co se týče možnosti budoucího řešení, tak tam je situace daleko komplikovanější, protože se zdá, že by bylo zapotřebí zajistit nějakým způsobem uzavření možná nejenom šachty Paskov, ale i Lazy a Darkov, možná s nějakým zpožděním. Je otázkou, kde se vezmou peníze na odstupné a technickou likvidaci těchto šachet. Samozřejmě pak by asi byl prodejný ten zbytek OKD.

To, co nám paradoxně neulehčuje situaci v tuto chvíli, je růst ceny uhlí. Protože kdyby to bylo tak, jako to bylo předtím, že ceny stále klesaly, tak si dovedu představit, že se zdůvodní nějaká veřejná pomoc. Ale v okamžiku, kdy ceny uhlí stoupají, a ono se to zatím moc neprojevilo na hospodaření, protože ty signály máme z takzvaných spotových trhů, to znamená, kde se obchoduje na burze, nikoliv cen kontraktních. Je ovšem předpoklad, že do těch cen, které jsou fixovány čtvrtletně, to je zvyk v oboru, se to všechno promítne v lednu příštího roku, a potom budeme vědět, jaký to bude mít dopad na fungování OKD. To všechno budeme muset vzít do úvahy při navrhování nějakého řešení, při zdůvodňování toho, jestli bude zapotřebí nějaká veřejná pomoc a na co ta pomoc bude použita.

Chtěl bych k tomu snad ještě dodat, že těch 700 mil. rozhodně není použitelných na nějaké odstupné, protože tam je definováno, na co to firma může použít, a řešení sociálních programů v množině těch možností není.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Vy jste nám to tak hezky vysvětlil, že jsem vás nechal mluvit o něco déle.

Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Dotkl jste se ve své odpovědi všech otázek, které mě v této věci zajímaly. Chtěl bych tady pouze možná podotknout, že by stálo za to ve vládě zauvažovat, aby ta zodpovědnost přešla pod jedno ministerstvo a nedělila se na dvě ministerstva. Tato dvojkolejnost komunikací by mohla být do budoucna problém. Čili tady bych se přimlouval, aby vaše ministerstvo bylo gesčním ministerstvem tohoto řešení.

A druhá věc, zda by nestálo za úvahu nechat vypracovat analýzu možného vývoje trhu s uhlím jako takovým, protože ty informace, které pronikají na veřejnost, budí z jedné strany euforii, že krize uhelného průmyslu končí, z druhé strany je poukazováno, že je pouze krátkodobá a termíny uzavření dolu Paskov a dalších k 31. lednu příštího roku jsou již v uvozovkách schváleny. Čili byl bych velice rád, kdybyste i na takovéto analýze pracovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr má zájem o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych jenom chtěl dodat, že samozřejmě kompetence na jedno ministerstvo by se mi líbila.

Co se týče prognózy cen uhlí, to je něco, co přesahuje možnosti MPO. Nicméně máme návrh, jak to vyřešit, protože upřímně řečeno, dneska je to tak, že ceny uhlí ovlivňují globální záležitosti, co se stane v Indonésii, v Číně, ve Spojených státech. Teď v poslední době se stalo to, že NDRC, to je výbor pro reformu čínské ekonomiky, se rozhodl omezit počet dnů těžby v čínských dolech, a tím došlo k výpadku těžby uhlí, Čína začala nakupovat, a tím pádem se zvýšily ceny, byl nedostatek uhlí. Zároveň je poslední signál, že ten výbor zase zvýšil počet těch dní, takže možná že to nebude s tím růstem cen tak dramatické. Ale to, co je důležité: Máme poměrně úzkou spolupráci s energetickou agenturou OECD, a její prezident, pan Fatih Birol přijede někdy kolem půlky prosince do Prahy a my to s ním budeme diskutovat. Myslím si, že to je nejspolehlivější zdroj informací o tom, jaké budou světové ceny uhlí, což dělá velmi profesionální agentura OECD, která svým globálním dosahem je přece jenom o fous lepší než MPO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Roman Procházka bude interpelovat ve 26. interpelaci pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci převodu lázeňské léčebny Mánes v Karlových Varech. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře. Jde mi konkrétně o lázeňskou léčebnu Mánes v Karlových Varech. V roce 2004 ji tehdejší ministr zdravotnictví Rath převedl pod nemocnici Na Homolce. Ředitel Šubrt a následně Dbalý do léčebny nic neinvestovali a současný ředitel též nechává léčebnu očividně nadále chátrat. A nyní se objevily informace, že se snad opět bude převádět nebo provádět nějaká organizační změna a léčebna se má převést na nemocnici Na Bulovce.

Léčebna je situovaná v nádherné části Karlových Varů v lese, v okolí vyrostly nové honosné domy, je zde park s výletní restaurací, rybníkem, pravoslavný kostel a další. Je to ideální místo na to, aby taková léčebna velice prosperovala. Žádám vás o sdělení důvodu, proč jste nařídil vedením dvou pražských nemocnic, Na Homolce a Na Bulovce, přípravu převedení zařízení, které spadá v rámci zdravotnictví do segmentu následné a preventivní péče. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Paní poslankyně Alena Nohavová bude interpelovat paní ministryni Kateřinu Valachovou ve věci vzdělávání zdravotních sester. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Vážený pane předsedající, já svoji interpelaci stahuji, protože nemohu čekat na odpověď měsíc. Já jsem tu problematiku chtěla řešit s paní ministryní nejlépe ihned.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka ve věci porušování pravidel soutěže distributorů léčiv. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, čím dál více lékárníků si stěžuje na neochotu výrobců a distributorů dodávat léky do lékáren. Příkladem může být lék Clexane, kdy jeho výrobce, firma Sanofi, a jeho distribuce odmítly zásobovat lékárny tímto léčivým přípravkem. Celý systém v České republice funguje tak, že výrobce si vybere jediného distributora, ten dodává do nemocnic a nemocničních lékáren a dále dodává za dobrou cenu do svých řetězcových lékáren. Ostatním lékárnám lék odmítne dodat, nebo sice lék dodá, ale za vysokou cenu, takže s doplatkem, anebo s vysokým doplatkem. Neřetězcové lékárny a jejich pacienti mají smůlu, protože předepsaný Clexane nemůže lékárna zaměnit za jiný z okruhu heparinů. Lékárna proto musí pacienta odmítnout nebo pacient odejde sám kvůli vysokému doplatku. Výsledkem je, že řetězcovým lékárnám roste obrat, ale neřetězcové se propadají do ztráty a časem zaniknou, nebo se budou muset prodat či upsat řetězci.

Toto však je exemplární případ zneužití dominantního postavení výrobce a jeho vybraného distributora, který už dávno měl řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Teprve po stížnosti České lékárnické komory ÚOHS zcela protiprávně vyhodnotil relevantní trh na úrovni skupiny ATC 3 a tímto trikem vyvlekl firmu i distributora z povinnosti dopadající na dominantního hráče neboli na monopolistu na trhu.

Možná že současný neúnosný stav vyřeší pozměňovací návrh pana poslance Běhounka, ale ptám se vás, jak je možné, že vláda a ministerstvo tak dlouho odmítají chránit hospodářskou soutěž a rovné podmínky na trhu s léčivy? Pokládáte za správné, že se silou zákona prosazuje stav, kterého by šlo dosáhnout i tím, kdyby vláda a ministerstvo vedly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže farmaceutické firmy k dodržování zákona o ochraně hospodářské soutěže? Pokládáte za správné, že poslanci nejsou před hlasováním obeznámeni se stanoviskem úřadu k pozměňovacímu návrhu poslance Běhounka, který byl zaslán přímo vám osobně? Dále bych -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám, prosím velmi stručně, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP