(Schůze zahájena ve 12.22 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 52. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslance. Pozvánka vám byla rozdaná prostřednictvím poslaneckých klubů dne 3. listopadu tohoto roku.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili karty náhradní, s tím, že platí náhradní karty, které byly oznámeny na schůzi předchozí.

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda je jiný návrh. Pokud není, tak budeme hlasovat. Ještě vyčkám... Už máme adekvátní fórum.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec Dolejš a paní poslankyně Zelienková. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1. Přihlášeno je 107, pro 102, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že tedy pan poslanec Dolejš a paní poslankyně Zelienková jsou ověřovateli 52. schůze.

 

Omluvy rovněž platí tak, jak byly předneseny na 51. schůzi.

Přistoupíme ke stanovení pořadu 52. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž nelze schválený pořad rozšiřovat.

Ještě předtím, než budeme hlasovat, mám zde dvě žádosti o vystoupení s přednostním právem. Nejprve pan poslanec Laudát a potom pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, byli jsme spoluiniciátory společně s klubem ODS této mimořádné schůze, na které chceme za prvé dát vlastně asi zřejmě drobným živnostníkům poslední šanci na to, aby byl odložen zákon, nebo účinnost zákona o elektronické evidenci tržeb pro selektivně vybranou, tedy následně postiženou skupinu podnikatelů. A za druhé, dalším bodem je velmi podivné chování Ministerstva dopravy kolem informací, co se ve skutečnosti děje kolem dostavovaného úseku dálnice D8 přes České středohoří.

V minulosti jsme marně navrhovali, když si chcete vládní většinou hnutí ANO, sociálních demokratů a KDU-ČSL prosadit totální zavedení kontroly nad českými podnikateli zavedením elektronické evidence tržeb, abyste neničili živnostníky, kteří vydělávají malé částky, lékaře, kteří poskytují ambulantní péči, pro nepatrné částky, abyste neznervózňovali a neničili farmářské trhy, které se v některých městech a lokalitách začaly velmi slibně rozvíjet. Proto jsme navrhovali, a je to tady také jeden z předkladů, aby z elektronické evidence tržeb alespoň byli vyňati neplátci DPH. Bohužel, toto není akcentováno.

Je mi líto, že tedy vzhledem k tomu, že se chystáte neschválit i program této schůze, tak jsem nucen za předkladatele zákona, nebo sněmovního tisku, který jste obdrželi pod číslem 918/0 a kde navrhovatelem je vlastně návrh poslanců Miroslava Kalouska a Martina Plíška, je to návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Ten princip je velmi jednoduchý. V zásadě ten zákon je upraven, nebo ta novela upravuje stávající platný zákon tak, aby ostré zavedení elektronické evidence tržeb bylo odloženo na rok 2019.

Domnívám se, že jste nešli s tím do voleb, do minulých voleb, že budete tímto způsobem postihovat všechny podnikatele napříč bez ohledu na typ podnikání, bez ohledu na velikost jejich podnikání, bez ohledu na velikost jejich tržeb apod. A samozřejmě pan Babiš se zhlédl v projektu v Chorvatsku, které je, co se týká šedé nebo stínové ekonomiky, co se týká stavu ekonomiky, ekonomického růstu, ve zcela jiné kategorii zemí, než je Česká republika. Domnívám se, že o tom, zda má, nebo nemá tento zákon platit, by měli rozhodnout voliči v příštích volbách. Proto je navrhován v tomto materiálu, v této novele, odklad k 1. 1. 2019.

Já doufám, že bez ohledu na to, že nechcete vyjít vstříc našim návrhům, tak že i Ústavní soud se začne zamýšlet s tím, jestli tak, jak začala praxe za této vlády, budou obsahovat zákony stále více parametrů, a docela naprosto zásadních parametrů, o kterých bude vláda rozhodovat svým usnesením. V případě elektronické evidence tržeb se toto stalo mírou nevídanou a domnívám se, že jestli toto projde testem ústavnosti, tak pak už si kterákoli další vláda může dělat, co chce. Může selektivně postihovat podnikatele, zařazovat je pod nějaký typ kontroly či je vyřazovat a samozřejmě to může být zneužito ke konkurenčnímu boji obchodnímu či politickému.

Já si dokážu představit, že podnikatelé, a v této první fázi vlastně poskytovatelé stravovacích a ubytovacích služeb ve velkých městech, přežijí toto vaše šmírování, hlídání a navalení povinnosti, která rozhodně nebude za ty drobné peníze, které jste při agitaci a při předkladu a obhajování tohoto zákona, tohoto principu tady říkali. Ale v tuhle chvíli mám na mysli to, co se děje na malém českém venkově, kde malé obce vymírají, hostinská zařízení jsou často poslední štací, kde ještě vůbec ti lidé, kteří tam žijí, komunikují, kde se sejdou, kde proberou věci jak soukromé, tak veřejné. A vy naprosto fatálně - tam to není o velkých únicích, tam to není o velkých tržbách. Já nevím, jestli v nějakém hostinském zařízení, když si několik lidí dá každý večer několik piv, jestli tyto hospody, kde si myslím, že provozovatelé často skutečně fungují spíše ze zvyku, z tradice, a protože je to podnikání v tomto oboru baví, docela si troufám říci, že mnohdy ani nedosahují ze svých zisků minimální mzdy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP