(11.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11 hodin. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům a to je 172, 178, 179, 176, 182 a 243. Je to sněmovní tisk 870, 896, 897, 894, 932 a 907. Poté bychom projednávali body z bloku Smlouvy, druhé čtení, dle schváleného programu schůze. Odpoledne projednáme bod 257, což jsou ústní interpelace.

Táži se, zda někdo chcete vystoupit s návrhem na změnu pořadu schůze. Pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Dovolil bych si navrhnout jednu změnu v pořadu zítřejšího dne, kterou chci zareagovat na to, že se nám nepodařilo v tomto týdnu zatím projednat sněmovní tisk 911, což je prvé čtení zákona o zaměstnanosti. Ten tisk je docela důležitý, protože řeší otázku osob se zdravotním postižením. A byť zítra máme den, který je obvykle věnován třetím čtením, tak jak jsem konzultoval tuto otázku se zástupci poslaneckých klubů, tak bych si dovolil tento bod zařadit pevně právě do bloku třetích čtení zítra. A konkrétně tedy za tři třetí čtení ministra Brabce, tedy abych byl konkrétní, před blok třetích čtení, který tam máme nyní, zařadit pevně body 187, 188, 189 a pak právě bod 34, což je sněmovní tisk 911. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To znamená, chcete jej pevně zařadit po bodu 189, sněmovní tisk 211? Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Klučka Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Můj návrh je velmi jednoduchý. Na dnešní program máme pevně zařazený bod 243, což je sněmovní tisk 907. Prosím o stažení tohoto pevně zařazeného bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Jenom pro upřesnění: stažení z pořadu schůze, nebo pouze z pevného zařazení? (Odpověď mimo mikrofon.) Ano, děkuji.

Táži se, zda někdo další máte návrh k upravení programu schůze. Nikoho nevidím. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a dám hlasovat o těchto návrzích. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Odhlásím vás tedy a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Počet se ustálil.

Než dám hlasovat, tak mi dovolte, abych přivítal nového člena vlády, pana ministra Jana Chvojku. Vítám vás! (Potlesk a projevy souhlasu v sále.) Pana ministra zdravotnictví zde nikde nevidím, tak ten bude až odpoledne, toho uvítáme později.

Nyní přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve zazněl návrh, aby zítra, 2. 12., byl pevně zařazen bod číslo 34, sněmovní tisk 211, po pevně zařazeném bodu 189. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne... Tak se omlouvám, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, ale na žádost pana předsedy Stanjury to ještě jednou uvedu. Je to bod číslo 34, sněmovní tisk 211. Je to bod ohledně zaměstnanosti, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. 911! Omlouvám se, přeslechl jsem se. Sněmovní tisk 911, bod č. 34.

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Jedná se o to, že zítra, 2. 12., zařadíme bod 34, sněmovní tisk 911 po již pevně zařazeném bodu 189.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto

návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

A dále zde máme ještě jeden návrh a to je, abychom dnes zrušili pevné zařazení bodu 243. To je bod migrace, první čtení. Zpráva o migraci.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 42, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Přečtu omluvy. Dnes od 11 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Uhlík. Od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Adámek. Dnes od 12 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Robin Böhnisch. A dne 1. 12. od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Lukáš Pleticha. A dále dnes od 14.30 do konce jednacího dne a po celý zítřejší den z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Borka.

Pan poslanec Kostřica bude dnes hlasovat s náhradní kartou 22.

 

Dle schváleného programu otevírám první bod dnešního jednání, resp. jednání po dopoledních interpelacích, a tím je bod

172.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
/sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dámy a pánové, vážené kolegyně a vážení kolegové, předkládám vám vládní návrh, který máte před sebou, nebo jste se s ním měli možnost seznámit. Téma je Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě. Je to tedy protokol, který je tu předkládán na základě dohody mezi členskými státy Aliance, a my jsme za ČR také vyslovili souhlas s tím, abychom ratifikovali tento protokol. A já bych vám měl říci argumenty pro to, aby to hlasování tady úspěšně proběhlo.

Především bych chtěl říci, že v Černé Hoře je jednoznačná podpora vstupu země do struktur integračních, ať je to Evropská unie, nebo Severoatlantická aliance. Tam 16. října proběhly parlamentní volby. Ty byly shledány svobodnými a demokratickými příslušnými pozorovatelskými misemi. A v těch volbách se účastnilo rekordních 73 % obyvatel. Dá se říci, že nová vláda je jednoznačně vládou, která potvrzuje kontinuální širokou podporu obyvatel směřování do struktur, ať je to Aliance, anebo Evropská unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP