(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec... s přednostním právem. Tak s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké popoledne. Dovolte, abych se vyjádřil k tomuto návrhu zákona.

Mně se zdá, že se tady trochu nějakým způsobem motáme zároveň i v Pařížské dohodě. To jsem pochopil, že se tady naznačuje. Acidifikace oceánu je poměrně známý pojem, je to překyselení. Otázkou zůstává, kdo za to všechno může. Samozřejmě exhalace, které vypouštíme jako civilizace, respektive nejvyšší znečišťovatelé. Já jsem se v rozpravě ptal, a ještě se přihlásím, až se bude projednávat Pařížská dohoda, jak s tím naloží největší znečišťovatelé, což je Čína a Spojené státy. Pan ministr říkal, že nově zvolený americký prezident Donald Trump půjde touto cestou a připojí se k Pařížské dohodě s tím, že se budou snižovat emise skleníkových plynů, které rázně oteplují naši planetu, což je samozřejmě dokázáno. Takže podporuji tyto různé úmluvy, protože je opravdu nutné tyto exhalace snížit.

Ale položme si otázku ještě jednou. Kdo exhalace produkuje? Je to průmysl. A myslím si, že uhlík za to sám až tak úplně nemůže, ale může za to právě deregulovaný kapitalismus od 80. let, který dává velký rozvoj a rozmach, řekněme to na rovinu, uhlíkové lobby, která drancuje svět, drancuje ve své podstatě planetu a neobnovitelné zdroje. Takže původcem samotného znečišťování naší planety je deregulovaný kapitalismus.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk z klubu KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla zajímavá informace. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív krátká reakce na to, co jsme zrovna slyšeli. Dneska je velký den komunistů. Nejdříve bojovali s landsmanšaftem, pak bojovali s NATO a teď bojují s průmyslem. (Veselost v levé části sálu.) Proč ne?

Za prvé chci říct, aby poslanci hnutí ANO podpořili mé vystoupení, protože tím zakryjeme nepřítomnost vašeho předsedy, protože kdybychom skončili, urychlili tento bod, tak se musíme rozejít, protože není přítomen. (Hlas z řad poslanců ANO: Je omluven.) Neříkám, že není omluven, jenom říkám, že je v té restauraci, hlídá ty účtenky, takže by stejně nemohl projednávat a předkládat smlouvu s Belize a podobně. (Veselost v pravé části sálu.)

Ale já jsem si dal tu práci a našel jsem si stenoprotokol ze zajímavého projednávání tohoto tisku v prvém čtení. Vystoupili celkem tři řečníci: pan ministr, jeho citace si nechám až na druhé místo, potom pan zpravodaj, to budu citovat jako první, a potom pan poslanec Kučera, který to navrhl přikázat ještě výboru pro životní prostředí. To bylo celé. (Neklid a hluk v sále.)

Zkusme si připomenout, co nám řekl pan zpravodaj. Cituji přesně. Nebojte se, on to zase s tou zpravodajskou zprávou úplně nepřeháněl. Citace: "Hezké ještě dopoledne, pan ministr to řekl celkem obsáhle." Je to asi 13 řádků, abyste viděli to obsáhlé vystoupení pana ministra, je to jenom o něco delší než název úmluvy. "Já si pouze dovolím to poněkud shrnout," říká pan zpravodaj. "Předloha se týká rámcové úmluvy o dálkovém znečištění ovzduší, jejíž součástí jsou tři protokoly, jak už bylo řečeno." Takže věta bez informační hodnoty, jenom nám řekl, že název odpovídá tomu, čemu se věnujeme. "Protokol o perzistentních organických polutantech, takzvaný Göteborský protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu a Protokol o těžkých kovech." Takže ve své druhé větě zpravodajské zprávy nám přečetl podruhé název této úmluvy a nepřidal jedinou informaci, komentář či hodnocení. A teď přijde zásadní informace: "Tyto změny se týkají právě těchto protokolů."

Takže si zkusme shrnout první tři věty vystoupení pana zpravodaje. Řekl nám, jak se tisk jmenuje, pak nám ocitoval obtížná cizí slova a pak to moudře shrnul a řekl, že tyto změny se týkají právě tohoto. "V prvním protokolu dochází k rozšíření o nové látky. U Göteborského protokolu, a to je velmi důležité a to bychom neměli podceňovat a měli bychom to zvážit při svém rozhodování, jestli to podpoříme, se jedná o nějaké technikálie a u těžkých kovů dochází ke specifikaci nových stacionárních zdrojů." A to je celé.

A pak si přijde drzý opoziční poslanec a dovolí se zeptat, o čem to je. Milé kolegyně, milí kolegové, je to o té úmluvě, je to o těch protokolech, je to právě o těch změnách jak v té úmluvě, tak v těch protokolech a jedná se o nějaké technikálie. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.) Na rozdíl od pana zpravodaje se skutečně nepřimlouvám, stejně jako pan ministr, abychom to schválili.

Já jsem slíbil, že budu citovat pana ministra, mám ještě pět minut, než bychom museli skončit kvůli nepřítomnosti pana ministra Babiše. Nebojte, jeho obsáhlé vystoupení se do pěti minut suverénně vejde.

Pan ministr nejdřív poděkoval panu předsedajícímu, už nevím přesně, kdo to byl, poděkoval za to, že ta těžká slova přečetl i za mě, načež začal: "Výkonný orgán Úmluvy o dálkovém znečištění prostředí přecházejícím hranice státu přijal v letech 2009 a 2012 změny tří protokolů, a to..." A teď pan ministr chtěl ukázat, že je stejně dobrý jako pan předsedající a znovu nám přečetl název protokolů: "... a to Protokolu o perzistentních organických polutantech, dále Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu, takzvaný Göteborský protokol," to jsou ty technikálie, pokud jste zapomněli nebo jste se ztratili, "a Protokolu o těžkých kovech. V uvedených protokolech dochází k následujícím změnám." A teď je jeden odstavec. (Opět veselost v pravé části sálu.)

A teď je velmi důležitá pasáž: "Co bych chtěl zdůraznit," říká pan ministr, "změny dotčených protokolů vycházejí z právní úpravy Evropské unie a jsou nebo budou v dohledné době promítnuty do předpisů Evropské unie nebo České republiky." To se nám ulevilo, pane ministře, skutečně musím říct. "V úvahu přitom přicházejí pouze změny menšího rozsahu ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., která řeší přípustné úrovně znečišťování a provádí příslušná ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Přijetím změn uvedených v protokolu Česká republika podpoří snahu mezinárodního společenství prosadit v globálním měřítku přísnější požadavky na omezování a snižování emisí škodlivých látek a tlak rovněž na ty státy, které mají vysoký podíl na dálkovém přenosu znečišťujících látek. Děkuji vám za pozornost a věřím, že to podpoříte." Konec citace a konec vystoupení pan ministra.

Nevím jak vy, ale to přece nemůžeme myslet vážně. Já jsem z Moravskoslezského kraje a nepovedlo se to žádné vládě. Kdybychom aspoň uměli se sousedem domluvit to, aby znečištění nepřicházelo z Polské republiky do Moravskoslezského kraje. To nám moc nejde. A není to jednoduché. A říkám, nepovedlo se to žádné vládě včetně naší vlády. Takže neříkám, že je to jednoduché. Není ale mnohem důležitější pro občany České republiky tohle než říct technikálie v Göteborském protokolu? Zásobovat nás slovy, větami, odstavci nesrozumitelného textu a očekávat, že slepě budeme hlasovat, jenom abychom si udělali fajfku, že jsme to jako Česká republika odmávali a že nejsme troublemaker. Zkusme se zaměřit na to, aby například z toho Polska to k nám nechodilo, aby tak nebyly znehodnoceny velké investice našeho ocelářského průmyslu, protože pokud ty investice jsou pouze na jedné straně hranice, tak dopad na životní prostředí není tak dobrý, jak by to mohlo být, kdybychom to měli celé ve svých rukou.

Takže já bych doporučoval zaměřit se na jednání s Polskou republikou, zkusit řešit tohle, a potom se můžeme vrátit ke změně protokolu o úmluvě. Ale to je typický příklad toho, jak funguje nesmyslná politika. Já ani nechci ve skutečnosti znát odpověď na otázky, kolik úředníků se tomu věnuje na mezinárodní úrovni, národní úrovni, jak si to vyměňují, kolik měli konferencí, kolik snědli chlebíčků, jestli za ty chlebíčky byly účtenky z EET, nebo ne, to fakt ani nechci vědět. Ale řešme podstatné problémy a tohle můžeme nechat ležet. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Leoš Heger, jestli na ní trvá. Netrvá. Vzhledem k tomu, že je 12.59 hodin a je přihlášen ještě pan zpravodaj i pan ministr a patrně to nestihneme, tak pokud nebudete namítat nic proti mému postupu, tak přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání Sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na premiéra dle jednacího řádu. Přeji dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP