(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v jednání této schůze Sněmovny. Naším pevným bodem programu pro dnešní odpoledne jsou ústní interpelace na pana premiéra a pak na jednotlivé členy vlády.

257.
Ústní interpelace
 

Ale než se dostaneme k první interpelaci na pana premiéra, tak přečtu omluvy. Pan poslanec Jan Sedláček se omlouvá dnes od 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Farský se omlouvá dnes od 14.30 a zítra během celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Martin Komárek se omlouvá dnes od 14.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marek Černoch se omlouvá dnes od 9 do 13 z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka se omlouvá od 14.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Josef Hájek se omlouvá dnes mezi 14.30 a 18. hodinou taktéž z pracovních důvodů. To byly omluvenky.

Přecházíme k interpelacím. První interpelaci si vylosovala paní poslankyně Marta Semelová, která bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci bytů v Písnici. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane premiére, opakovaně, už poněkolikáté, se jedná z mé strany o interpelaci Písnice, stejně tak jako jsem interpelovala ministra Babiše a na Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Pokud shrnu vaši dosavadní odpověď, tak veřejná soutěž pořádaná ČEZ je transparentní, do soutěže by se měla přihlásit Praha, za třetí je třeba postupovat s péčí řádného hospodáře a za čtvrté, soutěž obsahuje sociální hledisko, takže se není čeho bát. Skutečnost je ale zcela jiná.

Pokud jde o transparentnost, nezpochybňují ji pouze stávající nájemníci, ale významný soukromý zájemce, který už ze soutěže odstoupil s tím, že - cituji z prohlášení: Obchod nenabízí férové podmínky k podnikání a v takové situaci se o nákup portfolia zcela jistě ucházet nebude.

Vstup hlavního města Prahy. Je pravda, že se to dostalo na čtvrteční zastupitelstvo, já jsem sama navrhovala, aby Praha odkoupila tyto byty. Bohužel to neprošlo, nicméně to nemění nic na situaci, že Praha vlastně by vybírala horké kaštany z ohně za stát, protože ČEZ je polostátní firma, kde stát má většinu. V tuto chvíli to tedy stát přehazuje na město, město to přehazuje na městskou část, které byla nabídnuta ze strany města půjčka bez horního limitu, ovšem s takovým termínem, že je obtížné se toho zúčastnit.

Pokud jde o péči řádného hospodáře, tak ta není spojena pouze s maximalizací zisku, ale také s dobrou pověstí firmy a bohužel celá tato kauza čím dál více připomíná privatizaci bytů OKD. K sociálnímu hledisku se když tak vrátím. Já vás žádám, abyste změnil svůj dosavadní postoj a zamezil opakování problému, jaký vznikl právě při privatizaci bytů OKD v Moravskoslezském kraji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i za dodržení časového limitu. Prosím, pane premiére, o vaši odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi připomenout, že výkonem akcionářských práv ve společnosti ČEZ je pověřeno Ministerstvo financí. Přestože je stát majoritním vlastníkem akcií, do chystaného prodeje bytů energetické skupiny ČEZ v pražské Písnici nemůže vláda zasahovat. ČEZ je obchodní kapitálovou společností, její činnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a podle ustanovení § 435 odst. 3 tohoto zákona nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Zmiňovaný zákon stanovuje mimo jiné i dodržování principu péče řádného hospodáře, tedy že prioritou při správě svého majetku je maximalizace možného zisku.

Nutné je ovšem zmínit, že společnost ČEZ svůj záměr ohledně prodeje daného bytového fondu s vládou nekonzultovala.

V této záležitosti jsem se na základě podnětů občanů a také na základě interpelací poslanců v Poslanecké sněmovně několikrát obrátil na ministra financí, který, jak už jsem zmínil, vykonává za stát akcionářská práva ve společnosti ČEZ. 13. září 2016 jsem požádal ministra financí o zdůvodnění rozhodnutí společnosti ČEZ o prodeji bytů a o informaci, jakým způsobem byly nastaveny termíny podání nabídek včetně prověření, zda bylo jejich nastavení vhodné. Ministr financí mi zaslal své vyjádření a také mi zaslal stanovisko společnosti ČEZ k dané věci. Podle toho stanoviska, které jsem tedy obdržel od Ministerstva financí a které koneckonců paní poslankyně citovala, Ministerstvo financí dospělo k závěru, že po posouzení všech informací, které jsem k veřejné soutěži obdržel, se domnívám, že postup společnosti ČEZ je zvolený nikoli netransparentně a umožňuje zapojení co nejširšího okruhu zájemců. To je tedy citace ze stanoviska ministra financí, které jsem v této věci obdržel.

Dále jsem se na ministra financí obrátil na základě dopisu poslance Adámka, který informoval o možné nesrovnalosti při sjednávání nájemních smluv v daném bytovém fondu v roce 1998. I na tento dopis reagoval ministr financí, který mi zaslal stanovisko společnosti ČEZ, která tedy tvrdí ve svém stanovisku, že k žádným nesrovnalostem nedošlo.

Já chci skutečně upozornit na to, že jako předseda vlády nemohu zasahovat do fungování této akciové společnosti, akcionářská práva vykonává Ministerstvo financí a já jsem se již dvakrát obrátil v této souvislosti na ministra financí, abych ho požádal o prověření skutečností, se kterými se tedy na mě obrátili buď občané, nebo poslanci v této Poslanecké sněmovně.

Můj názor k této věci je takový, že by bylo dobré, aby byly vytvořeny podmínky pro to, aby buď hlavní město Praha, nebo příslušná městská část měly možnost tyto byty odkoupit. Čili bylo by to podle mého názoru optimální řešení, kdyby se hlavní město Praha nebo městská část zúčastnily této soutěže, podaly nabídku, a byla tedy možnost, aby tyto byty byly odkoupeny v rámci veřejného sektoru. Ale samozřejmě i kdyby ty byty odkoupilo hlavní město Praha nebo městská část, tak přirozeně rovněž s těmi byty bude muset nakládat jako se svěřeným majetkem, to znamená, bude muset zohledňovat ekonomické nakládání s tímto bytovým fondem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Prosím, paní poslankyně, vaše doplňující otázka.

 

Poslankyně Marta Semelová: To je sice všechno krásné, pane premiére, jenomže zítra je poslední termín a vyprší lhůta, kdy se lze přihlásit do té soutěže. To za prvé. Řeči, které tady opakujete od první interpelace, kterou jsem podávala, těm lidem nepomůžou. To, že tady citujete stanovisko ČEZ, to určitě také ne, to stanovisko všichni známe.

Já bych chtěla říci, že navíc bylo porušeno i to sociální hledisko, kterým jste se oháněl, protože právní analýza veřejné soutěže prokázala, že nový majitel se může ze zodpovědnosti se stávajícími nájemníky poměrně snadno vykoupit. Ty podmínky jsou ze strany ČEZ nastaveny zjevně diskriminačně a jsou v rozporu se zásadami etického kodexu ČEZ. Takže i tyto argumenty, které používáte, jsou naprosto bezcenné. Navíc tady byla vyjádřena pochybnost od právníka, jestli vůbec byla tato privatizace bytů firmou ČEZ v souladu s tehdejšími zákony. Ti lidé mají poslední šanci. Opakuji, že je to zítra.

Já vás žádám, abyste se skutečně jako premiér této vlády (upozornění na čas) těch občanů zastal a abyste vstoupil v jednání, žádal prodloužení té lhůty nebo zrušení veřejné soutěže.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Pan premiér nemá zájem o doplňující odpověď.

Druhou interpelaci přednese pan poslanec Stanislav Grospič, který pana premiéra Bohuslava Sobotku bude interpelovat ve věci završení veřejné soutěže ČEZ, byty Praha Písnice. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP