(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. (Velký hluk v sále.)

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch od 11.30 - zdravotní důvody, Benda Marek - zdravotní důvody, Černý Karel - zdravotní důvody, Dobešová Ivana - zahraniční cesta, Gabrhel Vlastimil - od 12 hodin pracovní důvody, Gazdík Petr - pracovní důvody, Golasowská Pavla - bez udání důvodu, Havlová Olga - rodinné důvody, Hnyková Jana - rodinné důvody, Chalupa Bohuslav - mezi 12. a 14. hodinou pracovní důvody, Jandák Vítězslav - rodinné důvody, Korte Daniel - osobní důvody, Kott Josef - do 12.30 hodin pracovní důvody, Novotný Josef - bez udání důvodu, Nykl Igor - zdravotní důvody, Sedláček Jan - zdravotní důvody, Schwarzenberg Karel - do 12 hodin zdravotní důvody, Vozka Vlastimil - pracovní důvody, Zemánek Jiří - bez udání důvodu.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády. Já tady mám omluvu pana premiéra, ale vidím ho zde, takže stahuje svoji omluvu. Babiš Andrej - zdravotní důvody, Bělobrádek Pavel - osobní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Ťok Dan - rodinné důvody, Valachová Kateřina - zdravotní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním volebních bodů 209 a 210, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, kandidáti na členy a předsedu. Dále bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 205, je to sněmovní tisk 828, ochrana zdraví, třetí čtení. Dále bychom případně projednávali další body z bloku třetích čtení dle schváleného pořadu schůze, a to jsou body 192, 191, 193 až 198, 200, 202 až 204 a 207.

Paní poslankyně Bohdalová dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 26 a pan premiér s náhradní kartou 69. (Velký hluk v sále.)

S přednostním právem - teď jsou zařazeny volební body na 9. hodinu, tak jestli chcete, tak pojďte prosím s přednostním právem. Pan poslanec Laudát. Já poprosím Sněmovnu o klid!

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, já vám chci navrhnout, abychom po volebním bodu zařadili bod, na který nedošlo ve středu, to znamená bod, který se týkal situace na rozestavěném úseku dálnice D8, s tím, že jsem se ve středu domlouval s panem ministrem Ťokem - on se z dneška omlouvá, nemůže z pracovních důvodů. Nicméně vás chci poprosit, zda bychom udělali poměrně atypický krok, a sice že bych vám tady navrhl usnesení, kterým bychom, pokud bychom ho přijali, požádali vládu o provedení forenzního auditu na tuto akci. Takže by se to nemuselo vůbec nějakým způsobem vklínit do programu zásadním způsobem, to znamená, během pěti deseti minut by mohl být ten bod vypořádán. Tudíž druhý bod dnešního programu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, můžete mi upřesnit, který bod to přesně je? Děkuji.

S přednostním právem pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Já bych s dovolením reagoval na návrh kolegy Laudáta. Je pravda, že proběhla debata mezi panem kolegou Laudátem a panem ministrem Ťokem na toto téma, nicméně já jsem včera na grémiu, na vedení Poslanecké sněmovny, prosil všechny své kolegy, abychom dneska před protikuřáckým zákonem tento bod nezařazovali. Za prvé, že je to před protikuřáckým zákonem, a za druhé, že tady není pan ministr Ťok a my se domníváme minimálně jako hnutí ANO, že by u tohoto bodu pan ministr měl být přítomen. Já jsem avizoval na jednání grémia, že budeme garantovat, že na lednové schůzi podpoříme zařazení tohoto bodu včetně toho usnesení, které zde mám k dispozici, kde opravdu František Laudát navrhuje, aby za prvé byly zveřejněny analýzy, které byly provedeny k příčinám sesuvu, a za druhé, aby byla vláda požádána o provedení nezávislého forenzního auditu celé historie výstavby dálnice D8.

Takže já bych vás chtěl poprosit, pane předsedo Laudáte prostřednictvím paní předsedající, abychom se dohodli a tento bod zařadili v tom prvním lednovém týdnu, kdy bude jednat Poslanecká sněmovna za přítomnosti pana ministra Ťoka. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dobře. Všichni jste slyšeli veřejný slib, takže předpokládám, že všechny strany to podpoří a bude to hned první úterý první týden Sněmovny. Souhlas. Děkuji. Návrh stahuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Děkuji. S přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, já si dovolím navrhnout, aby jako první bod našeho dnešního jednání po volebních bodech byl zařazen bod číslo 41, to je vládní návrh zákona o zákazu vývozu do jaderné elektrárny v Búšehru. (V sále je rušno.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Martin Plíšek: Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se na vás chtěl také obrátit s prosbou, protože ve středu jsme neprojednali zařazený bod, novelu zákona o advokacii. Jde skutečně o technickou normu, která je bezproblémová, a myslím si, že může Poslaneckou sněmovnu zdržet tak maximálně na deset minut, proto si dovoluji dnes po pevně zařazených bodech navrhnout novelu zákona o advokacii, sněmovní tisk 853, a prosím o vstřícnost při zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nevidím žádnou přihlášku. Přistoupíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. První návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh místopředsedy Filipa, abychom na dnešní jednání po volebních bodech zařadili bod 41 týkající se... Pan kolega Filip to upřesní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já respektuji námitku předsedy klubu sociální demokracie, že ten návrh je obdobný, jako jsem přednášel v úterý, a v tom případě modifikuji za protikuřácký zákon, tzv. protikuřácký zákon. Nikoliv před něj, ale za něj.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Takže budeme hlasovat o návrhu zařazení bodu 41 týkající se elektrárny v Búšehru na dnešek za protikuřácký zákon.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 258, přihlášeno 151 přítomných, pro 70, proti 62. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP