Stenografický zápis 54. schůze, 20. ledna 2017


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zdeněk Soukup


207. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Simeon Karamazov
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Vácha
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Roman Procházka


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb. /sněmovní tisk 861/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 997/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban


21. Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

Poslankyně Milada Halíková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Ladislav Okleštěk
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Lukáš Pleticha


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 12.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP