Úterý 17. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

5.
Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely
monitorování a řízení veřejných financí
/sněmovní tisk 746/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 746/4. Pan senátor Miloš Vystrčil a pan místopředseda vlády a ministr financí jsou mezi námi. Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem o vystoupení. Není tomu tak. Chce se k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Roman Procházka? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale hlásí se pan senátor. Má tedy možnost vystoupit. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, poslankyně, poslanci, já k tomuto návrhu již nic dalšího dodávat nebudu. Pouze chci poděkovat za to, že jste mě vyslechli. Za to, jak jste hlasovali, vám bohužel poděkovat nemohu.

Zároveň vás informuji o tom, že předpokládám, že seženeme minimálně šedesát podpisů senátorů, abychom mohli podat ústavní stížnost k prvně projednávanému tisku, neboť jsem přesvědčen, že jste schválili zákon, který není v souladu s Ústavou České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi za jeho vyjádření. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem vystoupit. Nemá zájem. Ptám se zpravodaje - nemá zájem vystoupit se závěrečným slovem.

Můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Kvorum už je nastaveno.

Předseda klubu sociální demokracie se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Prosím o přestávku pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V 17.19 budeme pokračovat. Vyhověl jsem žádosti předsedy klubu sociální demokracie.

 

(Jednání přerušeno od 17.14 hodin do 17.19 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po krátké přestávce v jednání. Máme nastavené kvorum 101 poslanců pro hlasování ve prospěch návrhu zákona, který Senát zamítl. Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců v sále, rozhodneme tento návrh zákona.

Kolega Kováčik se hlásí? Nehlásí. Dobře.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí podle sněmovního tisku 746/3."

Zahájil jsem hlasování číslo 153 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 153, z přítomných 151 poslance pro 103, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že návrh zákona byl přijat. Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Děkuji panu senátorovi Miloši Vystrčilovi a končím bod číslo 5. Tím jsme skončili projednávání návrhů zákonů, které nám vrátil, respektive zamítl Senát Parlamentu České republiky, a budeme se podle schváleného pořadu schůze zabývat bodem 292. Je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP