Úterý 17. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 928/ - druhé čtení

U stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr vnitra Milan Chovanec a paní poslankyně Věra Kovářová, která je zpravodajkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je výborem garančním. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 928/1.

Pan ministr nemá zájem o další úvodní slovo ve druhém čtení, ptám se tedy paní zpravodajky na její informaci o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy, které byly ve výboru podány. Paní zpravodajko, očekávám vaši zprávu pro druhé čtení. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Jen bych připomněla, že vám tento návrh byl rozeslán jako tisk 928/0 -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiné body, než je bod číslo deset, občanské průkazy, tak prosím v předsálí. Ještě počkám. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Tento tisk vám byl rozeslán dne 5. 10. 2016 jako tisk 928/0. První čtení proběhlo 19. 10. 2016 a garančním výborem se stal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který projednal návrh zákona a vydal 19. 12. 2016 usnesení. Dovolte tedy, abych vás seznámila s tímto usnesením.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 50. schůzi po odůvodnění doktorem Petrem Mlsnou, náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslankyně Věry Kovářové a po rozpravě

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 928 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Zde bych vás odvolala na sněmovní tisk 928/1. Pozměňovací návrhy se týkají především toho, že lze požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve lhůtě 24 hodin, respektive pět dnů. To bylo za a).

b) Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

c) Pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu. Do obecné rozpravy mám zatím dvě přihlášky, a to pana poslance Jana Klána a poslance Ivana Pilného. Jako první se ujme slova pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Opět tady máme na stole zákon o elektronických občanských průkazech, kdy jsem tady vystupoval už v prvním čtení s několika svými postřehy. Jsem velice rád, že Ministerstvo vnitra některé mé připomínky zapracovalo do pozměňovacího návrhu, který byl předložen na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Jednalo se zejména o připomínku, jak to bude, když lidé starší 70 let dostanou občanský průkaz s čipem s dobou platnosti 35 let. Ptal jsem se tam na vztah onoho čipu a jeho životnosti a expirace občanského průkazu. Jde o to, že když bude někdo chtít v době té platnosti občanského průkazu 35 let využívat služeb elektronického občanského průkazu a čip vypoví službu, tak aby mu občanský průkaz byl zdarma vyměněn. Nicméně problém je trošku hlubší než jenom tato věc. Chci se zeptat, jak to bude právě ve vztahu životnosti čipu na občanském průkazu a doby expirace. I když budu dodržovat veškerá pravidla, která mi zákon říká o tom, jak se mám chovat k občanskému průkazu - nesmím ho poničit nebo nějakým způsobem ho třeba lámat, může ale dojít právě k porušení onoho čipu, který poté nebude fungovat, když ho dám do té čtečky, ať ta čtečka bude normálně externí, nebo bude interní v nějakém notebooku. Jde o to, zda mi to Ministerstvo vnitra zdarma vymění. To je otázka ještě před dobou expirace občanky, to je pět nebo deset let. Teď budu pomíjet těch 35 let, protože to je poměrně dlouhý časový úsek.

Stále je takovou tou alfou omegou životnost čipu. Víte, že například kreditní nebo debetní karty s čipem se obměňují vždycky po nějakých cyklech několika let, je to asi pět let. Protože ta karta se samozřejmě používá. V tomto případě se i ten čip nějakým způsobem opotřebí, když se bude dávat do čtečky, takže hrozí i to, že nějakým způsobem přestane fungovat, komunikovat.

Poté se vrátím k té čtečce. Zákon říká, že pokud budu chtít komunikovat s úřady vzdáleným přístupem, musím si pořídit čtečku karet, externí, pokud ji počítač nemá. Musím za ni zaplatit asi 200 korun. Takže tam žádná věc zdarma nebude. Takže tady vidím další problém.

O další variantě, jakým způsobem komunikovat s úřady, už tady mluvil v prvním čtení pan kolega poslanec Pilný, který o tom asi také bude dneska mluvit. To se týká vzdáleného přístupu do systému, kdy byste mohli využívat něco podobného, jako je dneska elektronické bankovnictví. To znamená, že budete mít přihlašovací jméno, k tomu dostanete heslo a vzdáleným přístupem se dostanete do portálů veřejné správy. I já si tuto variantu umím představit. Když jsem ho poslouchal na hospodářském výboru, kde se o tom diskutovalo - tak je fakt, že rozvoj smartphonů je poměrně rychlý a dneska je vlastní mnoho lidí. Umím si představit i hybridní systém, to znamená, že bychom měli právě tento vzdálený přístup pro občany. To znamená, přihlašovací jméno by bylo třeba číslo občanského průkazu a kód nebo heslo by bylo vyprodukované heslo, které by dostal občan, nebo by si ho zvolil, když by si šel aktivovat ten čip. Ten čip by tam skutečně byl a byl by to takový duplicitní systém. Umím si opravdu představit, že by to tímto způsobem také mohlo fungovat.

To, že jdeme formou čipu, je z toho důvodu, že už v minulosti se nějakým způsobem nastartovaly elektronické občanky s čipem. Nicméně na tom elektronickém občanském průkazu nebylo téměř nic, jenom zaručený elektronický podpis, potažmo tam šel nahrát právě certifikát elektronického bankovnictví.

Chci se zeptat pana ministra, jestli už je dnes jasné, co na tom kontaktním čipu bude vlastně uloženo. Ptal jsem se na to na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a tam mi bylo řečeno, že je to vysloveně na nás zákonodárcích, co řekneme, že na tom čipu má být umístěno. Tak teď nevím, jestli to budeme dělat formou zákona, nebo jestli to ministerstvo udělá formou vyhlášky. Jsou dvě varianty. Já bych tohle rád věděl a rád bych věděl, co by na tom čipu mohlo být. Umím si osobně představit, že by tam mohla být moje krevní skupina, zda jsem alergik nebo jestli jsem nějak nemocný. Mně to může osobně zachránit život při nějaké nehodě, pokud třeba orgány státní správy, v tomto případě policie, budou mít čtečku těchto elektronických občanských průkazů, aby se do toho systému mohli dostat. Říkám, vidím to jako jednu z variant. Ale mě opravdu zajímá, zda to budeme řešit zákonem, nebo zda to budeme řešit v tomto případě ministerskou vyhláškou.

Už jsem tady v prvním čtení říkal, že zavádění elektronických občanských průkazů má rub i líc. Výhoda je to, že občan bude moci komunikovat s úřady vzdáleně, z pohodlí svého domova. Nicméně tou nevýhodou může být právě vznik toho Velkého bratra, toho Big brother, kdy veškerá data o mně, o fyzické osobě, budou kolovat po síti, někde budou uložena, můžou se stát terčem nějakých útoků, protože v tom kyberprostoru hrozí všechno. Chci se zeptat, jakým způsobem je to ošetřeno, zda opravdu Ministerstvo vnitra bude garantovat, že nedojde k úniku těchto dat.

Já tady použiji jeden příměr, který se stal v Německu, kdy ta data unikla a zneužily toho soukromé korporace, například. To je běžné, protože se shromažďují veškerá data. Na druhou stranu když se dneska na ten svět digitalizované společnosti podívám, tak svá data de facto všude dávám k dispozici. Ať to jsou nějaké věrnostní karty, nebo když jdu na nákup, tak nějaké zase jiné karty, slevové karty, tak všude dáváte všanc ve své podstatě jméno, bydliště, datum narození, pořád to koluje po síti. Nicméně stát musí garantovat to, že ta data nebudou zneužitelná a v budoucnu je třeba nedá k dispozici soukromým korporacím. Říkám, příklady ze světa už tady máme. Takže já se tohohle trochu bojím a rád bych věděl, jakým způsobem to bude zabezpečeno, aby ta data nemohla uniknout z toho kyberprostoru. Vím, že se jedná o nelehký úkol, protože těch útoků je poměrně hodně.

Další problém vidím v následující věci. Po spuštění elektronických občanských průkazů, které se předpokládá v roce 2018, budou stále existovat občanské průkazy bez čipu, s čipem, který teď normálně máme, a tedy v tom případě nové elektronické občanské průkazy. Já jsem se dozvěděl, že ti lidé, kteří vlastní v tuto chvíli elektronický občanský průkaz, který je vydáván za 500 korun, je mi absolutně k ničemu, tak jim zadarmo to vymění. Nicméně když já jako uživatel budu chtít a nebudu mít občanský průkaz tento nový, s tím čipem, a budu chtít využívat služeb elektronického občanského průkazu, já přijdu na úřad a řeknu, že bych rád využíval této služby, vymění mi ministerstvo, resp. úřad zdarma starý občanský průkaz za ten nový? Bavím se teď o tom normálně stávajícím občanském průkazu bez čipu. Budu mít platnost těch 10 let, já tam přijdu, řeknu, že teď si budu měnit občanský průkaz někdy v roce 2018, nové občanské průkazy se spustí v polovině roku 2018, a já tam přijdu a řeknu: Vy jste mi dali nový občanský průkaz, protože mi vypršela expirace, a já bych rád využíval právě služeb elektronického občanského průkazu. Budu si muset zaplatit nový občanský průkaz, nebo mi bude dán zdarma? To je opět další alfa a omega, která mě zajímá.

Nyní je tady ještě tzv. vztah elektronických občanských průkazů a elektronických voleb. Nevím, jak dalece by tuto službu občané využívali. Jsou tady nějaké zkušenosti z Estonska, kdy ten Velký bratr tam opravdu je poměrně na vysoké úrovni, ale opravdu nejsem si jistý, zda by to zvedlo volební účast. V tuto chvíli nejsem si tolik jistý. Můj kolega, nějakým způsobem kamarád, dr. Brunclík napsal knihu Elektronické volby, slepá ulička demokracie, kde rozebírají tyto různé příklady právě elektronických voleb. Ten elektronický občanský průkaz se samozřejmě už prolínal do různých zákonů, např. zákona o ochraně před návykovými látkami, kde jsem právě říkal, že pokud o mně někdo něco chce vědět, kolik jsem si toho koupil přes internet, tak by musely existovat elektronické občanské průkazy právě, aby to bylo monitorováno. Nicméně co je komu do toho, co si já koupím? Takže to je taky další problém, že o mně jako občanovi budou všude kolovat data, resp. budou shromažďována na jednom centrálním místě, někde, nevím kde, předpokládám možná v Brně nebo na Ministerstvu vnitra, já nevím v tuto chvíli. A můžou být využita právě nebo zneužita. Takže to je další věc, kterou je opravdu potřeba vydiskutovat.

Já samozřejmě nebudu pro zamítnutí tohoto zákona, ani vrácení k dopracování, ani přerušení, cokoliv, já to chci posunout dál tak, abychom samozřejmě diskutovali o té digitalizaci, o digitalizaci státní správy a zavádění nových elektronických občanských průkazů. Byl bych rád, kdybych ty služby mohl využívat, právě, a byl bych taky velice rád, kdyby toho mohli využívat občané, protože jim ušetříme určitým způsobem čas běhání po úřadech. Tady se naplní to sousloví, že konečně začnou úřady obíhat data, a ne občané. To je taky o tom, že snad se tam všichni sjednotí i s různými operačními systémy, které dodnes nejsou jednotné. To se nám ukazuje např. u té fotografie, kdy si nedokážou předat jednu fotku v rámci jednoho úřadu, ať je to u řidičských průkazů a občanských průkazů v tom vztahu, ale to budeme řešit v jiném zákoně možná příští schůzi. Na to tam také poukážu. Nicméně vítám samozřejmě zavádění elektronických občanských průkazů i tu digitalizaci celé státní správy.

To by bylo asi ode mne takhle na úvod vše, a když mě něco napadne, tak se do diskuse určitě ještě přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Klánovi. Nyní pan poslanec Ivan Pilný v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já už jsem tady uváděl při prvním čtení důvody, proč tenhle zákon je zbytečný. Já se je tady pokusím stručně zopakovat a něco k nim ještě přidat, abych neopakoval jenom to, co už jsem tady říkal. Současný stav je takový, že občanky s čipem jsou vydávány za poplatek a nemají žádnou funkčnost. Má je tím pádem také nepatrný zlomek občanů. Stávající agendy státní a veřejné správy umožňují vstup jinými způsoby. Jenom Ministerstvo financí v daňové agendě má tři způsoby identifikace. Jsou to datové schránky pod penalizací, daňové přiznání pod penalizací v datových schránkách, kontrolní hlášení DPH a EET. Všechno jsou úplně jiné způsoby identifikace než občanský průkaz. Důchodový úřad má také jiné způsoby identifikace. Datové schránky, které jsem tady zmínil, jsou u nás velmi málo využívané, jenom na 15 % a jenom na třetinu kapacity, pokud se týká poslaných zpráv. Jsou nejdražší v Evropě, stojí nás 500 mil. korun ročně. Jistě pro komunikaci se státní a veřejnou správou by se daly využít.

V komerční sféře vůbec nepřichází použití občanky s čipem, která ještě navíc vyžaduje čtečku, která v žádném přístroji současném ani novém není a musí se k tomu dokupovat, tak nedovedu si představit, že by internetové bankovnictví, které je zabezpečeno dvěma způsoby, nebo už stávající bezkontaktní karty s čipem, které jsou používány pro zaplacení, věci, které jsou používány pro hlasování, otevírání dveří jak u auta, tak i u domu, že by se nějakým způsobem tam mohla vůbec promítnout nová občanka s čipem.

Teď ještě k tomu schématu. Po té výměně občanky už budou vydávány jenom občanky s čipem. To se samozřejmě netýká tady už zmíněné skupiny občanů 70+, to jsem třeba já. My si občanky vyměňovat nemusíme vůbec. Takže z toho tito občané, kteří budou přibývat, tuto povinnost samozřejmě nemají. Interval platnosti občanského průkazu je deset let. To znamená, že můžeme předpokládat, že asi po pěti letech bude zhruba polovina lidí mít občanský průkaz s čipem. Aktivace toho čipu není povinná, to znamená, budeme muset přesvědčit aspoň některé z nich nějakými důvody, zatím mě jich moc nenapadá, aby si vůbec ten čip aktivovali. Takže po pěti letech tady bude odhadnuto 20 % lidí, kteří budou mít občanku s čipem s funkčností, která v současné době není známa.

Komerční použití je prakticky vyloučeno, protože další organizace nebudou přizpůsobovat své systémy zastaralé technologii, kterou tato občanka s čipem představuje. Dneska už má zhruba půl miliardy lidí smartphony, kde je identifikace zabezpečena úplně jinak, a pomocí mobilních telefonů budeme mít a máme už teď desítky aplikací. Bezpečná identifikace je tam zajištěna např. otiskem prstu.

Sjednotit systémy veřejné a státní správy bude velmi nákladné, pokud to bude vůbec možné. K těm stamilionům nákladů, které doprovázejí zavedení občanky, samozřejmě přibudou další náklady na to, aby občanka mohla v těch systémech fungovat. Ostatní pokusy, co zavést do toho čipu, já se o nich krátce zmíním, možná to může být náhrada elektronického podpisu, ale trochu přitažená za vlasy, protože potřebuje tu čtečku. Aby se tam dávaly lékařské údaje - nedovedu si představit lékaře, který by dával transfuzi krve podle toho, co má někdo v občance. To prostě asi pravděpodobně nepůjde stejně tak jako využití zdravotních důvodů. Další údaje, které jsou tam navrhovány, jsou prostě už v registrech. My jsme se tady na posledním zasedání Iniciativy 202020 bavili o tom, že prostě ty údaje jsou v registrech, a duplikovat je na jakýchkoli dalších nosičích nedává prostě smysl, protože státní správa je má. My nemusíme nosit řidičský průkaz, my ho musíme mít u sebe, protože to přikazuje zákon. Protože každý policajt má tento údaj přístupný v registru, o tom mě ujistil pan plukovník Lerch.

Takže zavádění takové zastaralé technologie opravdu nemá smysl. Argumentovat Estonskem, které tuto technologii zvolilo před několika lety a vlastně na zelené louce, nedává smysl, protože my jsme už trošku někde jinde.

Další důvod, který přibyl, je to, že Ministerstvo vnitra celkem správně připravuje zákon o elektronické identitě. Ten zákon by měl být dopsán do konce února. My jsme se napříč politickým spektrem zavázali na zasedání výboru 202020, kde jsou zastoupeny všechny politické strany, že tento zákon zkusíme urychleně projednat v Poslanecké sněmovně, protože opravdu je nutný. Přijímat zákon o občanských průkazech se zastaralým způsobem identity vyžadující čtečku a kartu s čipem je absurdní. V případě, že ten zákon bude projednán tak, že ta občanka tam vůbec najde nějaké uplatnění, tak potom můžeme o něm samozřejmě uvažovat.

Občanka jako taková samozřejmě ještě nějaký důvod k existenci bude mít, protože na ní jsou údaje pro identifikaci, biometrické údaje a podobně. Ty tam jsou a určitě ještě řadu let se budou nějakým způsobem využívat, ale tyto údaje nepotřebují žádný čip. Nepotřebují občanku s čipem, ty tam prostě už vlastně téměř všichni dneska máme.

Já jsem uvažoval, jak se s tímto zákonem vypořádat, protože moje návrhy na přepracování tohoto zákona byly zamítnuty, dokonce u něj byla zkrácena lhůta. Samozřejmě Poslanecká sněmovna může z jakéhokoliv zákona udělat politikum, ale já jsem se snažil tady mít pouze věcné připomínky a najít cestu, jak tento problém vyřešit.

První, co bych teď chtěl udělat, je to, že podávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do projednání zákona a přijetí zákona o elektronické identitě. V případě, že tento návrh nebude Sněmovnou přijat, tak potom samozřejmě musím v podrobné rozpravě navrhnout návrh na zamítnutí tohoto zákona, o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení.

Podávám návrh na přerušení tohoto bodu do přijetí zákona o elektronické identifikaci Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Váš návrh eviduji jako procedurální, o kterém budeme hned hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení. Tímto vás odhlašuji. Ještě chvilku počkáme, než se ustálí počet hlasujících.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh o přerušení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 154. Přihlášeno je 105 poslanců, pro 31, proti 41. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Gabala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane premiérující místopředsedo, dámy a pánové, pane ministře, já bych si dovolil vaším prostřednictvím zareagovat na předřečníka. My máme geniální schopnost něco dva nebo tři roky dělat, investovat do toho prachy, a pak se tady sejít a říct ježiš, to je blbost, a zastavíme to. Prostě občanský průkaz je v české společnosti tradiční institut, který prochází modernizací, který používáme a je v řadě úkonů aplikován. Stačí se podívat, co udělaly biometrické pasy s evropským provozem, Schengenem a podobně.

To, že přicházíme pozdě, nebo že jdeme se zpožděním, je výsledkem jiných procesů. Potřebujeme prostě zrychlit, a ne to zastavit. Zastavili jsme to už před čtyřmi roky. Pokud se mě někdo ptá, jak to akcelerovat, tak stačí drobnost. Pojďme zavést elektronické volby s identifikací občanským průkazem a pořídí si ho strašná spousta lidí a nechá si ho aktivovat. Je prostě nesmysl do něčeho tři roky investovat a pak to zastavit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, já jsem tady vůbec nezpochybňoval občanky. Na ty jsou vloženy biometrické údaje a říkal jsem jasně, že dávají smysl. To, co jsem zpochybnil, a do toho se nenainvestovalo nic, aspoň pokud, tak úplně zbytečně, to je na občance čip. A pokud se týká elektronických voleb, tak já souhlasím, diskuse tady samozřejmě může probíhat, ale nebezpečí je velmi reálné zejména v tom, jakým způsobem se dá teď na sociálních sítích vyvolat nějaká nálada těsně před volbami, a je to trošku jiný problém, než jak se kdo nějakým způsobem identifikuje. To je diskuse asi úplně o něčem jiném.

Já jsem nezpochybnil vůbec občanku ani biometrické údaje, které na ní jsou. To je a ještě bude, a to jsem říkal, nějakým způsobem využíváno. Já zpochybňuji dodatečné investice - 250 mil. plus další stovky milionů, které se budou lít do zastaralé technologie.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Pilnému. Prostě musíte být metodologicky precizní. Z nákladu musíte odečíst přirozenou obměnu občanek. Jestliže říkáte, že budu držet občanky, tak mám nějaké náklady s jejich výměnou. A to, že do toho přistrčím za pár korun čip a další infrastrukturu, dobře, to je upgrade. Jestliže řeknu ano, občanky zůstanou a budeme je používat, tak je musím technologicky upgradovat průběžně. To je jediná metodologie přístupu. Všechno ostatní je blbě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Už nikdo nebude reagovat. Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nemá. Já tímto končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr? Má zájem, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dlužím odpovědi na některé otázky, které tady byly kladeny.

To znamená životnost čipu deset let. To už tady myslím zaznělo, co na čipu bude. Podle nás tam bude certifikát a bude záležet na občanovi, jestli si tam dohraje elektronickou identifikaci, elektronický podpis, jestli tam do budoucna bude identifikace směrem k bance, to je možnost, která je z našeho pohledu otevřená.

K panu kolegovi Pilnému prostřednictvím pana předsedajícího. My si nemyslíme, že tyto dva zákony, o kterých hovořil, jsou v přímém souladu, přímé souvislosti. Nota bene zákon, který přijde do Poslanecké sněmovny, nepřijde dříve než za tři čtyři měsíce. Já jsem teď ještě ověřoval dobu, kdy se dostane na půdu Poslanecké sněmovny. V současné době je v rámci legislativního procesu v Legislativní radě vlády, takže hrubý odhad je minimálně tři měsíce. Ale opravdu si nemyslíme, že je tam přímá souvislost. Proto jsem rád, že jsme bod nepřerušili. Samozřejmě budeme hlasovat ještě o zamítnutí tohoto návrhu.

Já si osobně myslím, že to je krok správným směrem, krok kupředu. Elektronický občanský průkaz bude chráněn PIN kódem. To znamená, občan si potom o systému zabezpečení, o změně tohoto kódu rozhodne sám v rámci možnosti, kterou dostane. Čtečka - opět si myslíme, že podle garance výrobců životnost může být někde kolem deseti let.

Co se týká výměny, u občanských průkazů, kde není ukončena životnost, pokud se občan rozhodne, že i přesto, že ještě mu občanka platí tři roky, chce novou s čipem, stojí to 200 korun. Pokud tam půjde v době, kdy životnost končí, je to zdarma, stejně tak je to zdarma u lidí, kteří dostávají občanku po dosažení příslušného zákonem daného věku, tedy 15 let. I tam je občanský průkaz s čipem po účinnosti zákona zdarma.

Nevím úplně přesně, jestli jsem řekl všechno, ale doufám, že ano. Takže za nás bych chtěl poprosit, abychom propustili tento zákon do třetího čtení. Pozměňovací návrhy, které jsou připraveny, s větší částí z nich souhlasíme, na mnohých z nich jsme se podíleli spolu s některými poslanci, případně příslušnými výbory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Paní zpravodajka má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych jen konstatovala, že v obecné rozpravě vystoupili tři poslanci a zazněly dvě faktické poznámky od dvou poslanců. Pan poslanec Pilný dal návrh na přerušení, který neprošel, a zároveň avizoval, že v podrobné rozpravě navrhne zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Předtím než zahájím podrobnou rozpravu, dovolte mi přečíst omluvu paní kolegyně Gabriely Peckové, která se omlouvá dne 17. 1. mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Pilný. Ať se nebojí, že zmizel z tabule, já jsem ho omylem umáčkl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Umáčknutí je menší škoda než zamítnutí nějakého návrhu. Je mi velice líto, ale mé argumenty, které byly čistě z hlediska zdravého rozumu, vyslyšeny nebyly, a to už poněkolikáté, takže mně nezbývá, a je to škoda, protože si myslím, že ten zákon má své oprávnění na to, aby se projednával, a teprve po té elektronické identitě, takže mně nezbývá než přednést návrh na zamítnutí tohoto zákona, o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení. Zdůvodnění jsem řekl již v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Váš návrh byl zaevidován, a jak říkáte, bude o něm hlasováno ve třetím čtení. Neeviduji žádnou faktickou poznámku ani další přihlášku do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu končím. Ptám se, má předkladatel nebo paní zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Nemá, takže tímto končím druhé čtení tohoto návrhu a můžeme přejít k dalšímu bodu jednání.

 

Dalším bodem je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP