(18.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

A znovu zamířím k zákonu, který je před námi. Mám totiž obavu, že v rámci teroristických činů se zdůvodňuje posílení bezpečnosti, a občané v obavě z toho, co se bude dít, na to přikyvují. Ale již se nikde nehovoří o tom, dokdy to bude, jak dlouho tato zvýšená pravomoc bude. Ve Francii máme výjimečný stav už jak dlouho. Byl vyhlášen mimořádně. Jak dlouho se udržuje a přesouvá? Jak dalece to pomohlo bezpečnosti té země?

U nás je první stupeň vyhlášen taky už nějak příliš dlouho a nikdo se o něm nezmiňuje, kdy by mohl skončit. Nebo to bude standard a budeme žít neustále v tomto stupni? Ale ať se to tedy řekne, jak se bude pokračovat dále. (Předsedající upozorňuje na čas.) Pardon. Proto nesouhlasím s posilováním pravomocí jednotlivých účastníků, to znamená policie, Vojenské policie, celníků a dalších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že je 18 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu, protože na 18. hodinu máme pevně zařazený bod a tím je Informace ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dokončovaném úseku D8. Já tedy přerušuji projednání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod, který je pevně zařazen, a tím je

281.
Informace ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dokončovaném úseku D8

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, co se týče tohoto mimořádného bodu, byl na žádost pana poslance Laudáta, prostřednictvím pana předsedajícího.

Já bych tady jenom nechtěl příliš zdržovat. Z mého pohledu dálnice D8 má hrozně dlouhou historii, která skončila 17. prosince 2016, kdy byla dálnice zprovozněna. Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k omezení provozu na základě doporučení odborníků, takže na Prackovické estakádě jezdíme jenom v jednom pruhu, nicméně jsem přesvědčen, že všechny parametry dálnice ukazují, že se může zprovoznit zanedlouho i ten další pruh. Dálnice slouží dneska všem občanům a myslím si, že velmi ulevila celému regionu.

Mám informaci o tom, že by mělo být jako výstup z projednávání tohoto bodu usnesení. Sám za sebe mohu říct, že s tím usnesením nemám žádný problém. Podporuji i zajištění nezávislého forenzního auditu. Je tam jeden bod, ale k tomu se asi dostaneme potom v rozpravě, že Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy o zveřejnění zpracovaných analýz příčin sesuvu, ke kterému došlo v úseku 0805 dálnice D8 v červnu 2013. Jenom bych rád informoval Poslaneckou sněmovnu, že všechny analýzy jsou dneska k dispozici na webech Ministerstva dopravy. A totéž je tady bod 5, kdy vláda žádá o předložení všech nákladů, které byly vynaloženy na podání žaloby. To jsou záležitosti, které jsou na stránkách ŘSD a SŽDC. Myslím si, že jsou veřejně přístupné, takže nevidím zásadní důvod, aby to bylo v usnesení.

Jsem připraven o tom debatovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Od 18 hodin ruší svoji omluvenku paní poslankyně Semelová.

A nyní prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec František Laudát, který se zároveň stane i zpravodajem. Vás, pane ministře, poprosím, jestli byste mohl zaujmout místo u stolku zpravodajů. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji za to, že jste umožnili projednávat tento bod. Já jsem na něm nakonec netrval, aby byl před Vánocemi. Nevím, jestli účelem byl už zařazen v den, kdy se schvaloval státní rozpočet, a tady to protahování trošku ze strany jedné koaliční strany bylo účelem, že když se dálnice nějakým způsobem otevře, ona se v úseku 0805 přes České středohoří spíše pootevřela, takže tím už to bude nezajímavé téma. Já se domnívám, že když si otevřete veřejně přístupné zdroje, najdete také zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak samozřejmě už i tu poměrně jednoduchou zprávu, která zdaleka nejde do hloubky, nejde do odborné problematiky, tak si musíte říct, že přeci ta akce tímto nemůže skončit.

Tady jsme svědky toho, že velmi často jsou honěni lidé v civilním sektoru, v soukromém sektoru, za bagatelní věci, úředníkům se dává obrovská pravomoc, a tady podle mého názoru někdo udělal sérii naprosto fatálních chyb, které stály mnoho miliard navíc. A co je na tom ještě horší, že v budoucnosti můžou vést k tomu, že ještě nějaké stamiliony, či dokonce miliardy stát budou. A může také dojít k tomu, že dálnice bude muset být při případných dalších sesuvech a poškození stávajícího díla v úseku uzavřena, to znamená, doprava se může na dlouhé měsíce vrátit na původní trasu, to znamená obyvatelé Bořislavi, Velemína můžou dál trpět obrovskou průjezdnou dopravou s tím, že samozřejmě i tento úsek na sebe natáhne další dopravu. Asi dojde v průběhu několika nejbližších roků k navýšení dopravní zátěže a důsledky pro obce mohou být ještě horší.

Pro mě je šokující, že jsem dostal neoficiální informace, že se tam dějí nějaké závažné problémy, a je pro mě alarmující, že řada i poslanců tady o tom věděla a všichni svorně mlčeli. Já se obávám, že tím se dostáváme do nějaké doby před rok 1989, kdy tady někdo šíří optimismus za každou cenu. Hlídací psi demokracie leží a spokojeně mlaskají u misek plných jídla. Nic se neděje. A přitom tady jde o fatální chyby. Já se obávám, že za tím může být i to, že někdo má eminentní zájem, aby fatální pochybení z této akce byla časově tak posunuta, že budou promlčena - ono se stalo něco dlouho.

Jde jenom o to zanalyzovat od začátku do současné doby s výhledem, co tam ještě potenciálně hrozí, z důvodu toho, že by měli být nalezeni viníci a měli by skončit ve svých funkcích, či případně by měla být vyvozena právní a materiální odpovědnost vůči těm, kteří skutečně pochybili. Pro mě je nepřijatelné říci, že za to může v tomto případě příroda, protože řada věcí byla známa již desítky, či stovky let a byly fatálně ignorovány. Ale má to druhou nohu. Jsme tady svědky toho, že oč méně se staví silnic a dálnic, o to více přibývá chyb, vad, viz D47, viz část D3 přes rybník Koberný a tak dál a tak dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP