(10.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

To já nezpochybňuji. Já zpochybňuji ten fakt, že jste udělali výjimku, že jste ji udělali v situaci, která podle mě nebyla zbytná. A i kdybyste ji udělali, mohli jste ušetřit. Ale v zásadě jste to nemuseli dělat vůbec, protože pan náměstek si mohl pronajmout byt kdekoliv jinde, protože ty podmínky jsou srovnatelné, a nemuseli jste tuhle investici vůbec dělat. Stát ten byt mohl prodat a mohl na tom vydělat slušné peníze. Proč tohle dělat? To mně přijde jako absolutně scestné.

Tak prosím, ještě jednou. Proč jste mi tedy neodpověděli, že tam ta investice proběhla, jaká byla, jaká je konečná cena, kdo byl osloven a kdy to bylo?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pan ministr se chystá doplnit odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, já to vznesu úplně stejně zpátky. Pokud vy máte jakoukoli pochybnost o mém nehospodárném konání, tak také běžte a podejte trestní oznámení. V případě vašeho působení a vašich kolegů některé věci jsou projednávány nebo prošetřovány ať už orgány činnými v trestním řízení, nebo dokonce soudem. Takže počkáme, jak ty věci doběhnou.

A vy tady argumentujete tím, proč ta výjimka z hlediska časové tísně. Já nevím, jestli je úplně někomu příjemné se stěhovat třikrát do roka. Jestli když máte rodinu a děti, jestli se budete stěhovat někam na tři měsíce, protože počkáte, než vypíšete veřejnou zakázku, která řádově trvá i na resortu, kde se snažíme, aby ty věci běhaly rychle, tak to trvá tři čtyři měsíce. A řeknete doma: heleďte, počkejte, teď se přestěhujeme a za tři měsíce se budeme stěhovat zase úplně stejně znovu.

Obhajuji hospodárnost v tom, a to se podívejte na ceny e-shopů, když jste tady jmenoval ty konkrétní typy, že jsme nakoupili, i když to bylo na výjimku ze směrnice, kterou já jsem při svém nástupu zpřísnil, v mezích zákona, tak jsme nakoupili na základě prověření situace na trhu, na základě nabídek e-shopů za ceny u vybavení, pokud jde o spotřebiče, stolky a nevím co všechno, za nejlepší nabídky, které v tu dobu trh nabízel. Deklaroval jsem to tady na tom, že ano, některé ceny poklesly, což u elektrospotřebičů bývá poměrně běžné, ale některé ceny jsou i vyšší, než jsme to nakoupili před rokem. Takže je potřeba toto brát v potaz.

Chápu, že tady se vzájemně neshodneme, protože vy tady máte ambici dělat z tohoto téma, které prostě není. A já mám teď informace od svého ředitele odboru, že informace, na které se ptáte, vám údajně zaslali v prvním dopisu, kdy jste se tázal. Nicméně ta částka na stavební práce je zhruba 1 300 tis. korun a dělala to firma Restav. To jsou informace, které jsem teď obdržel od svého odboru. Logicky, pokud chcete nějaké detailnější informace, dneska jste je neslyšel, rád vám je ještě jednou poskytnu, ale nejsem tady v pozici, abych znal naprosto všechny detaily, jakým způsobem přesně byly tyto věci nakoupeny. Já je rád dodám, nemám důvod cokoliv tajit. Jak jsem tu deklaroval na číslech, my postupujeme velice transparentně.

Jenom bych ještě doplnil i pro kolegyně a kolegy, když jsem se díval na vaše působení, tak naopak náklady na IT ještě vzrostly za ty tři roky. Takže tolik možná pro upřesnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zemědělství. Kolega Bendl se ještě jednou hlásí do rozpravy. Ptám se, jestli bude navrhovat nějaké usnesení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Budu. Nemohu nenavrhnout, protože sám pan ministr v tuhle chvíli přiznal, že jsem nedostal odpověď na části některé otázky. Prostě mohu doložit, že jsem se ptal, a je už teď možné i písemně doložit ze zápisu jednání Poslanecké sněmovny, že pan ministr říká, že je si vědom toho, že mě nějakým jiným dopisem úplně někam jinam nějaké informace poslali. Já to popírám, že bych dostal informace, na které jsem se ptal. To znamená, kdy bylo výběrové řízení, kdo byl osloven, kolik to stálo a kdo to vyhrál, to jsem nedostal. A nedostal jsem to především v této interpelaci a ta je v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a tudíž o to žádám.

Chápu, že ministr nemůže vědět všechno, ale od toho má tým lidí, kterými je obklopen a který by takové věci měl umět profesionálně odpovědět. A proto o to tedy znovu požádám navržením usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zemědělství.

A ještě k tomu stěhování. Vždyť to je úplně směšné. Kdyby si pan náměstek za standardních podmínek, kterými si pronajímá státní byt, pronajal jakýkoliv jiný, tak se nemusel vůbec za tři měsíce stěhovat. Vždyť jeho by to stálo stejně, pořád. Dokonce by tam měl i možná lepší podmínky v tom, že by nebyl zavázán, že tam bude jenom po dobu své funkce. Stát by mu nemusel kupovat ledničku za 50 tisíc! Vy tedy říkáte, že jste vybírali v kategorii 50 tisíc tu ledničku. Ale ona se dá koupit kvalitní lednice i za 12 nebo za 15. V tom je jádro mého pudla, nebo toho, co se ptám. Vždyť přeci jde o ten princip. O to, že se každý nějak seberegulujeme v tom, abychom ty náklady snižovali. Tady zjevně, pane ministře. A jsem dokonce přesvědčen, že vy sám jste asi tu ledničku nevybíral, ale pan náměstek zcela určitě ano. O tom jsem přesvědčen. Přeci když si to pronajímám, tak chci vědět, co mi tam ten stát koupí. A jestli tedy tam mám úředníky, kterým je úplně jedno, jestli si koupí kvalitní lednici za 12 tisíc nebo za 47, kterým to je jedno, naopak by radši za těch 47, pak to není v pořádku.

Takže návrh usnesení platí zejména s odkazem na to, že jsem nedostal odpovědi na investice, které tam proběhly. Pokud tedy Poslanecká sněmovna nakonec řekne ne, tak já tu interpelaci podám znovu, protože nebudu mít zbytí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě paní poslankyně Marie Pěnčíková, potom pan ministr. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych chtěla jenom zdůvodnit, proč podpořím kolegu Bendla, a to z jednoho prostého důvodu, pane ministře. Protože vy jste si neuvědomil, když jste v odpovědi kolegovi Bendlovi uváděl, že jste mu na některé dotazy odpověděl písemně v rámci jeho ústní interpelace na zářijovém jednání, my tu odpověď nemáme. Takže já jsem se odpovědi na otázky 3, 4 nedozvěděla. Proto s vaší odpovědí taky nebudu souhlasit, ač si myslím, že podklady, které k dispozici jako Sněmovna máme, jsem si prostudovala docela důkladně. Až tak důkladně, že jsem se dozvěděla, že Michal Gola je vaše odborná referentka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr zemědělství se hlásil do rozpravy. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já se vší pokorou vždycky říkám, že mám otevřené hledí, a jakákoli data, pokud jsme je neposkytli zodpovědně, plně, tak je dodáme. Takže nechť Poslanecká sněmovna posoudí, jestli uzná moje odpovědi, nebo ne, případně ať pan poslanec Bendl podá tu interpelaci v bodech 4, 5 znovu. Pokud jsme pochybili, za to se omlouvám, s tím nemám problém tyto věci v tuto chvíli přiznat.

Jenom se tady v závěru chci důrazně ohradit proti tomu, že jsme nepostupovali hospodárně. Sami všichni tady víme, pokud nakupujeme elektrospotřebiče, že tady jsou různé nejenom cenové hladiny, ale samozřejmě i různé kvality. A značka Liebherr patří k tomu nekvalitnějšímu, nejspolehlivějšímu, co v tomto segmentu můžeme mít. A potom životnost té lednice je taky řádově násobně delší než případně u některých jiných. Nicméně jsou tady i spotřebiče v tom výčtu, které mohly být také výrazně dražší. Takže si myslím, že tady se prostě vybírá jeden typ, lednice, já znám třeba pračky, sušičky výrazně dražších kategorií, než za kolik byly tady nakoupeny do vybavení tohoto bytu. A znovu se vracím k tomu, že to vybavení je státní. Nicméně pro úplnost říkám, že já bych si takto byt nevybavil, a takto jsem to vytkl těm lidem, kteří o vybavení bytu rozhodovali. A důrazně jsem řekl, že takový způsob vybavení už si příště nikdo z nich nesmí dovolit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP