(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Prohlašuji, že nejsem ani oligarcha, ani socialista, jsem komunista. Je to, doufám, vidět. (Veselost v sále.)

To, co říkal pan kolega Kalousek, to je přesně ono. Komu má zákon co přinést? Zákon byl navržen a také projednán jako určitý pokus, nástroj proti falšování vína, proti podvádění při prodeji vína, jako určitý nástroj pro ochranu malých, středních i velkých českých, moravských - a teď neřeknu slezských - jeden tam je, tak jednoho slezského vinaře před nepoctivci, před podvodníky, před lumpy.

Já prohlašuji, že právě proto podporuji návrh zákona, protože jsem pro ochranu vinaře i spotřebitele, malého, velkého i středního, jak vinaře, tak spotřebitele před podvodníky, před padělateli, falšovateli a všelikými lumpy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktické poznámky nemám, nyní má slovo pan poslanec Bendl. Ještě se připraví pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem vystupoval k tomuto návrhu v prvním, ve druhém i ve třetím čtení. Poměrně aktivně jsme se o něm bavili na zemědělském výboru a šli jsme do detailů i mimo oficiální projednávání zemědělského výboru a udělal se speciální seminář, kde jsme vyslechli řadu pozvaných zástupců asociací, svazů a podobně. Není úplně pravda, že by se zákon těšil nějaké velké radosti. Jenom bych možná odkázal, a pan ministr zemědělství dobře zná to veřejné prohlášení, které učinilo Sdružení podnikatelů a živnostníků nebo Asociace soukromého zemědělství a podobně, kteří ve svém otevřeném dopise nejenom kritizovali stávající podobu zákona, ale také navrhovali řešení, které by nedělalo ze zákona princip "všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější".

To, že Česká republika umí prodávat pivo ze sudů a lehce omezovat, zakazovat pít sudové víno, omezovat množství prodaného vína maloobchodníkem na tisíc litrů a podobně, že chce vlastně tlačit na to, aby poctiví prodejci vína, kteří prodávají v objektech, které odpovídají kultuře prodeje vína, jsou to chlazené místnosti, mají moderní zařízení a podobně, tak pro ně to bude znamenat v řadě oblastí u vinotékařů, teď nemluvím o vinařích, ale u vinotékařů to bude znamenat promarněné investice. Oni nabízeli Ministerstvu zemědělství řešení, které by bylo pro ně přijatelné a které by bylo kontrolovatelné, zlepšovalo by úroveň prodeje sudového vína v České republice, ale to nebylo vyslyšeno.

Vy, kteří jste se věnovali tomuto zákonu, víte, že nebyl projednán úplně standardně. Že není běžné, aby přišel návrh zákona do vlády, vláda jej přerušila, pak utekl nějaký čas, došlo k nějakým změnám a vláda pokračovala v jeho projednávání. A to se stalo v případě vinařského zákona, což kritizovali jednotliví účastníci debaty, protože říkali, že v řádném připomínkovém řízení se chtěli účastnit diskusí a navrhnout řešení, které povede ke zlepšení situace na trhu vína.

Docházelo tady a dochází pořád k jisté manipulaci se statistickými daty. Operovalo se tady v minulosti s jakousi studií, která prokazovala, jaká katastrofální situace v České republice je s prodejem pančovaného vína, že to je 32 % a podobně. Ukázalo se, že statistika je trošku jiná, že těch 32 % je víno, na kterém byly nalezeny nějaké nedostatky, nikoliv 32 % pančovaného vína. Pančovaného vína je řádově méně, 4 nebo 5 %. A s odkazem na toto, a pan senátor Hajda se několikrát vyjadřoval v tomto smyslu, jaké obrovské daňové úniky budou a jak je potřeba zákon a podobně, přichází teď Senát a pan senátor to tady obhajuje a říká, že účinnost prodloužíme na 1. ledna příštího roku. Do té doby to vůbec nevadí. Není to divné?

Řada z mých kolegů tady v Poslanecké sněmovně nehlasovala pro tento zákon, protože se určitě bavili s těmi, na které zákon dopadne v tom, že tady bude více byrokracie, další evidence a podobně, které podle jejich názoru z praxe povedou k tomu, že nebude docházet k vyčištění trhu, a oni o to zájem měli. Doporučuji, přečtěte si prohlášení, které dělaly jednotlivé asociace, a nabízely řešení, které nebylo prostě přijato. Komentovaly mimo jiné taky snahu a tlak na to, aby se prodávalo víno v papírových bag-in-boxech. Říkaly: nárůst odpadů, složitý systém prodeje, horší kultura prodeje a samozřejmě nárůst ceny, protože ta piksla prostě něco stojí. A kdo ji zaplatí? Zaplatí ji zákazníci, samozřejmě.

A je to úplně jiná kultura prodeje, než když můžu přijít do vinotéky, ochutnat víno, protože všichni ti, kteří prodávají sudové víno, mi ho dají ochutnat, a já řeknu: ano, toho mi dejte dva litry, nebo to si tady dám, než když to bude z toho bag-in-boxu. To už mně samotnému, možná že většině z vás ne, připadá, jako že téměř piji to krabicové z minulosti. Ono to má jisté konsekvence. Možná se to chytí, bude to moderní a podobně, ale pro mě jako člověka, který je v tomhle ohledu trochu konzervativní, já si sudové víno rád dám a mrzí mě, že se nevyslechly názory těch, kteří s tím obchodují, jak to udělat, aby bylo možné kontrolovat množství vína, nepostihlo to investice, které zajišťují kvalitu a i vysokou kulturu prodeje vína.

To, co tady kritizujeme celou dobu, není fakt, že není potřeba s trhem něco udělat, a na to také koneckonců upozorňují všichni, ale je to způsob, jak se to dělá. A ten způsob někomu z těch poctivých tady pomůže? Nikomu z těch poctivých na trhu nepomůže, spíše mu situaci zkomplikuje. A to je to, pro co nemůžeme pro tento návrh zákona zvednout ruku, ani pro senátní verzi, ani pro poslaneckou. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pochopil jsem, že tím hlavním, proč se předkládá tento návrh, je ochrana trhu před dovozem vína ze zahraničí a jeho vydávání za české víno. Taky jsem absolvoval vysvětlení s náměstkem ministra, který říkal, že variant bylo samozřejmě více, ale musela se zvolit nějaká a ta se předložila a je třeba se s tím smířit.

Co mi ale na té věci vadilo, bylo usnesení tehdy zemědělského výboru, které zavedlo povinné značení českých vín na záklopce. A je mi líto, že to nakonec ve finále v hlasování ve Sněmovně takto prošlo a že ani v Senátu nebyla vůle tento návrh z celkového zákona vyřadit. Ať se na to díváme, jak se díváme, tak vždycky to přinese především komplikaci malým výrobcům, malým vinařům, protože velcí se s tím vždycky nějak vyrovnají, zatímco menší s tím samozřejmě mají výrazně zvýšené náklady vzhledem k produkci, kterou mají. Proto si myslím, že to je škoda. Určitě je to vada na kráse tohoto návrhu zákona. Samozřejmě i byrokracie, která s tím je spojena, postihne především ty menší. To je prostě problém, se kterým se setkávám, a obtížně můžu hlasovat pro tento zákon i v jeho podobě vrácené Senátem i Poslaneckou sněmovnou. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP