(16.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Proto jsem přivítal samozřejmě reakci Senátu a i to, že Senát tyto zákony zamítl. Vládní koalice by si měla uvědomit, a zvláště páni ministři, že po posledních volbách, zvláště po posledních volbách, horní komora není automaticky vykonavatelem vůle vládní koalice. Nově zvolení senátoři a i ti stávající jsou v mnoha případech lidé s velkými zkušenostmi z komunální či krajské politiky, kteří se nebojí upozorňovat na nesmysly a chybná rozhodnutí vládní koalice v Poslanecké sněmovně. Zvláště pozorně by měla Poslanecká sněmovna a především vládní koalice naslouchat Senátu právě ve věci územních samospráv.

Rozhodnutí Senátu a ten počet hlasů 63 -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vstupuji do vašeho projevu, ale míra hluku v sále je poměrně vysoká. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Počet senátorů, kteří hlasovali pro zamítnutí zákonů, těch 63, je prostě obrovské číslo. Já si nepamatuji, a už jsem nějakou dobu v Poslanecké sněmovně, že někdy tak poměrně důležitý zákon Senát vrátil s tak obrovským počtem hlasů, nebo zamítl takovým obrovským počtem hlasů. To dokumentuje, že tento zákon je skutečně špatný. I senátoři z řad vládní koalice, už na to upozorňoval nejen pan senátor Vystrčil, ale i pan poslanec Stanjura, se jednoznačně postavili proti. A já jsem si pročetl ten stenozápis z jednání Senátu, tak bych jenom ocitoval výrok pana senátora Martínka, se kterým většinou v rozpočtovém řízení nesouhlasím. V Senátu pravil: "Tento zákon je případem zákona neopravitelného, přičemž je neuvěřitelné, že to je právě zákon, který by měl být velmi důležitý." Tolik pan senátor zvolený za Českou stranu sociálně demokratickou.

Osobně jsem se snažil i připravit pro některé senátory případné pozměňovací návrhy spojené buď s úpravou některých parametrů tzv. dluhové brzdy pro územní samosprávy, či s vypuštění územních samospráv z těchto zákonů. Z jednoho prostého důvodu. I ten princip dluhové brzdy ve vztahu k územním samosprávám je nepromyšlený a nadělá daleko více škod než užitku. Nevím, kde se vzalo to číslo 60 %. Jestli to je z těch maastrichtských kritérií? Ale tam je to vázáno k hrubému domácímu produktu, nikoliv k ročním příjmům té či oné instituce. A jenom jsem si zkusmo spočítal, co by se stalo, kdyby tuto dluhovou brzdu ofenzivně vláda uplatnila u státního rozpočtu. Pokud by to uplatnila u státního rozpočtu, tak těch 60 % toho dluhu za čtyři roky ročních příjmů státního rozpočtu by dělal 715 miliard korun, to znamená, jenom abyste viděli, přičemž současný dluh je asi bilion 600 miliard, nebo bude možná nižší. Tak abyste si uvědomili, o čem se tady bavíme.

Pan poslanec Stanjura se ptal pana ministra financí, kolik ten subsektor, teď budu mluvit k obcím a městům, vlastně vykazuje dluhů. K 31. 12. 2015 to bylo necelých 87 miliard, z toho čtyři největší obce tvoří 50 % toho dluhu, tak se bavíme o 40 miliardách.

Chtěl bych také říci, a to zde nepadlo z úst pana senátora, že ta dluhová brzda, ten princip 60 %, je v zásadě mnohem vstřícnější vůči krajům než vůči obcím. Protože kraje mají jednu velkou výhodu, že si do ročních příjmů mohou zapracovat průtokové dotace, jako jsou platy v regionálním školství nebo sociální služby a podobně. Proto žádný kraj včetně Prahy v tuto chvíli nedosahuje těch 60 %. Ale když se podíváte na obce, a nejsou to zdaleka jen malé obce, to slovo malé obce mi přece jen trošku zavání jakoby ideovostí, jsou to i velká města, i statutární města, která v tuto chvíli překračují těch 60 %. Těch obcí a měst je 505, jak pravil pan ministr Pelikán, který zastupoval pana ministra financí v Senátu. Ano, není to ani 10 % z celkového počtu obcí. Přesto jsou mezi nimi nejen malé obce, i velká statutární města i města, která si vzala úvěr na profinancování projektů s podporou Evropské unie. Myslím, že to není něco, nad čím je možné mávnout rukou. Není to něco, co nestojí ani za detailnější diskusi. A tady musím říci, či detailnější (nesrozumitelné) na straně ministra financí.

Bohužel žádná debata se zde nekonala. Vládní koalice si prostě nechtěla odškrtnout další bod ze své koaliční smlouvy. Provedla to nešťastně, řekl bych dokonce amatérsky. Nebudu mluvit o detailech, ale podle všeho jí to bylo vcelku jedno. Dokonce tak jak se vládní koalice rozhodla, je jí to jedno i teď.

Senát podle mého soudu nevrací tyto zákony proto, že by snad Česká republika neměla mít zákon, který by omezoval možnosti vytváření nadměrných schodků. Tento zákon však k zodpovědnějšímu hospodaření státu ani obcí nepovede. Tento zákon veřejné finance neochrání, ale naopak se stane velkou hrozbou pro hospodaření obcí a měst. Zamítnutí Senátem je tak skutečně příležitostí, aby buď stávající politická reprezentace, nebo i ta další připravila kvalitnější zákon, přijala zákon, který bude skutečně prospěšný veřejným financím a nebude jim naopak škodit. Věřím, že navzdory odlišným politickým názorům se tu všichni shodneme na tom, že Parlament by měl přijímat kvalitní zákony, a nikoliv normy, které jsou jednak legislativně zjevně vadné, nebudu upozorňovat na ty nedostatky, protože to bychom tady byli dlouho, a především samosprávám evidentně ublíží.

Když jsme mluvili o těch obcích, tak určitě jste dostali dopis od předsedy Svazu měst a obcí České republiky pana Lukla, mohli jste si ho přečíst. Já nezastírám, jsem předsedou finanční komise Svazu měst a obcí, a při žádném jednání jsem neviděl tak jednotný názor starostů. Nikdo ze starostů totiž neobhajoval tento návrh zákona. Proto bych vás chtěl vyzvat, nebudu to prodlužovat, abyste svým hlasováním podpořili zamítnutí tohoto zákona Senátem bez ohledu na to, jak se dohodla vládní koalice. Abyste hlasovali zodpovědně i ve vztahu, k jakým důsledkům by mohlo dojít, a hlasovali jste proti navrženému usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nikoho s přednostním právem nevidím. V tom případě vystoupí paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněla zde řada argumentů, která se zastává zájmu obcí a jejich rozvoje. Já bych ráda upozornila na jednu důležitou otázku, a sice zda předložený návrh není v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv, což by mohl být dosti vážný problém, předpokládám, že i z pohledu ústavnosti.

V článku 9 odst. 1 Evropské charty místních samospráv stojí, že místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat. Mám tedy za to, že některá ustanovení zákona, o kterých dnes budeme hlasovat, s tímto článkem mohou být v rozporu. Proto bych se ráda pana ministra zeptala, zda a jak se na tuto závažnou otázku dívá, a poprosila bych ho tentokrát o odpověď v rámci rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Fiedler, připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP