(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě, když se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nyní přistoupíme k závěrečným slovům. Nejprve tedy pan senátor, poté pan navrhovatel a zpravodajové. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, milí poslanci, děkuji za rozpravu s tím, že se pokusím reagovat na některé věci, které tady byly vyřčeny.

První, nevím, jestli někdo z vás se díval na evropskou směrnici, kterou implementujeme, ale ta směrnice má 1, 2, 3, 4 stránky s tím, že dle mého názoru, byť je to názor laický, nás rozhodně k tomu, co jsme napsali do našeho zákona, nenutí. Například v případě tolik oblíbených subsektorů ta směrnice říká, že členské státy zajistí, aby veřejnost měla včasný a pravidelný přístup k fiskálním údajům pro všechny subsektory v sektoru vládních institucí. Jinými slovy ta směrnice říká, že bychom měli mít údaje o celku vždycky, o obcích, vysokých školách apod., ale nikoliv o jednotlivých institucích, jak my to děláme v rámci našeho zákona. To znamená, jdeme nad rámec směrnice a myslím si, že jsme papežštější než papež, jak to je obvyklé. (V sále je hluk, poslanci hovoří v lavicích i v hloučcích.)

Druhá věc -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane senátore, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale opět požádám kolegy a kolegyně o ztišení.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Pokud se kolegyně a kolegové radí o tom, jak by mohli změnit svá usnesení poslaneckých klubů, tak mi to nevadí.

Co se týká pozměňovacích návrhů, tak my jsme samozřejmě i v Senátu přemýšleli o tom, že bychom ten zákon zkusili opravit, ale on je neopravitelný. Aspoň ne v tom čase, který Senát má na projednávání zákonů. A pokud bychom dostali i díky vůli Poslanecké sněmovny 60denní lhůtu na projednávání zákona, tak by to třeba trošku pomohlo i v případě tohoto zákona.

Třetí věc, kterou jsem zapomněl zmínit a kterou tady akcentoval pan kolega Vilímec, a já mu za to děkuju, je, že zákon je skutečně diskriminační vůči obcím. A zatímco říká u obcí, že by se neměly zadlužovat více než na 60 % jejich průměrných příjmů za poslední čtyři roky, tak stát už to dávno porušil a vůbec mu to nevadí, a k obcím se chová úplně jinak a je to nesmysl. Stejně tak jinak se chová ke zdravotním pojišťovnám, k vysokým školám a dalším členům těch veřejných institucí.

Co se týká toho dodržování, to bylo zajímavé. Když jsem se připravoval na vystoupení v Poslanecké sněmovně, tak jsem si říkal: Tak určitě tady v Česku už bude někdo, když ten zákon předkládá, kdo by třeba už sám cvičně mohl nastoupit a zkusit si plnit podmínky, které v tom zákoně jsou. Tak jsem si začal hledat rozpočet Ministerstva financí. Nemyslím státní rozpočet - rozpočet Ministerstva financí. Ten jsem nenašel. Tak jsem už ani rozpočtový výhled Ministerstva financí nehledal, protože samozřejmě taky neexistuje. Stejně jako neexistuje rozpočtový výhled a rozpočet zveřejněný, myslím zveřejněný na internetu, Celní správy, Generálního finančního ředitelství. To znamená, ti, co tady předkládají ten zákon, sami ten zákon dneska neplní, nemusí, neplatí. Ale rozpočtové výhledy si ani nezkusili sestavit.

Tak jsem si říkal: Zkusím to aspoň u evropských orgánů. Tak jsem začal hledat rozpočet, napadla mě agentura Frontex. Ta je placena z evropských peněz a měla by pro ni platit tato pravidla, protože je Evropská komise vydala. Tam jsem nenašel vůbec žádný rozpočet agentury Frontex. Neexistuje, není nikde uvedený, natož potom rozpočtový výhled. On je to vlastně i nesmysl, že, už z toho, jak ta agentura funguje. Čili někdo, kdo sám ty věci z úrovně Evropské komise neplní, tak najednou vydává směrnici, která by nám měla říkat, jak to máme dělat.

Pak bych chtěl poděkovat panu poslanci Fiedlerovi za to, že říká, že snad i změní názor. Myslím si, že to je takový dobrý příklad pro některé ostatní poslankyně a poslance. Dobré příklady táhnou, tak věřme, že tomu tak bude i v případě hlasování o tomto zákoně.

A poslední věc. Prosím vás, není to tak, že by ten zákon byl nebezpečný pouze pro obce. Není to tak! Nezastávám se tady pouze obcí. Je to tak, že ten zákon je nesmyslný a nebezpečný i např. pro zdravotní pojišťovny, např. pro vysoké školy, např. různé organizační složky a jiné vládní instituce. Ten zákon není dobrý, ničemu nepomůže, nikomu nepomůže. A já vás velmi prosím, abyste se zamysleli nad tím, jak budete hlasovat, a abyste potvrdili usnesení Senátu a hlasovali tak, aby zákon byl zamítnut.

Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní požádám navrhovatele, pana ministra, o závěrečné slovo, a poté zpravodaje tohoto tisku. Prosím, pane ministře. (V sále je stálý hluk.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, mě strašně mrzí -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se opět omlouvám, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení! Jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí jednacího sálu, prosím vás!

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Mě straně mrzí, že pan senátor neví, že kapitola Ministerstva financí a Finanční správy a Celní správy je součástí státního rozpočtu. Je to skutečně překvapující informace, že to nevíte. Tak nechápu vůbec, jak můžeme vést nějakou odbornou debatu.

Vždycky jsem fascinován tím, jak ty jednotlivé strany vystupují v opozici a v koalici. Toto je návrh úplně stejného zákona z pera ODS, rok 2012. Úplně stejný! Úplně stejná textace, pane Stanjuro, pane Kalousku, poslanci prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste byl i ministr financí. (Předsedající upozorňuje: Mým prostřednictvím, pane ministře.) Ano, vaším prostřednictvím, pan ministr dopravy. To je váš zákon z roku 2012. (Ukazuje text.) Je úplně stejný! Exaktně stejný. To jste zapomněli? Proč jste ho neprosadili do roku 2013?

Takže nechápu, jak dokonale dokážete tady, a tady pan senátor za ODS, dnes je ještě v ODS, doufám, tak to je váš návrh, pane senátore. Úplně stejný, jak my jsme dali. Já většinou ty věci na Ministerstvu financí vytahuji ze šuplíků a dotahuji. Centrální registr účtů a další věci, které vy jste chtěli a nedokázali jste to udělat. Takže toto je váš návrh, je úplně stejný. Návrh ODS a pana poslance Kalouska, exministra financí z roku 2012. Dne 22. května 2012 předložilo Ministerstvo financí do vlády materiál, který obsahoval identické pravidlo pro obce, které je v aktuálním návrhu. A bylo to v ústavním zákonu. Takže úplně stejné, co vy jste dali a schválili vládou, my jsme teď, je to na stole. Tak nechápu, o čem je tedy řeč, když je to stejné. To je skutečně - kde je ta šaškárna tedy, prosím vás? Kde je ta šaškárna?

Takže ještě jednou. Mě Brusel moc nezajímá. Mě zajímá rozpočtová odpovědnost. A je mně strašně líto, že členským státům musí říkat Brusel, že se nemají zadlužovat. Já to vím. Protože jsem přišel z jiného světa. A tam když se zadlužíte, tak zbankrotujete. A když se někdo zadluží, tak přijde exekutor. Takže já celkem vůbec nechápu debatu.

Souhlasím s panem poslancem Stanjurou, že je škoda, že to neprošlo, jako ústavní zákon. My jsme se snažili, pan náměstek Gregor nad tím strávil dost času, já také. Připomínkové řízení všech, i obcí a krajů, všech, proběhlo v roce 2014. Teď jsme v roce 2017. Tak je to porod! Je to reputační věc. To čtou i ratingové agentury. Takže si myslím, že bychom to měli přijmout konečně, že jste to už dávno měli udělat. Je to stejný návrh jako návrh opozice z roku 2012. Tak nechápu, o čem je tady řeč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP