(16.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Chtěl bych hlavně lidem říct, že on je takový pocit, že obce, kraje vlastně žijí ve vzduchoprázdnu, že přicházejí nějaké peníze nevím odkud. Ale ony žijí všichni z daní. Z daní daňových poplatníků. A tím, že se nám daří vybírat daně, tak obce fungují skvěle. Mají přebytek za minulý rok 18,43 mld. Spolu s kraji mají dokonce přebytek 56 mld. A zároveň jim klesá zadlužení. Obce mají na účtech 140 mld. korun. Takže předpokládáme, že to bude fungovat i tento rok. Proč to bude fungovat? Protože máme vyšší RUD od 1. ledna 2017.

Takže debata je o ničem, protože zadlužení samosprávních celků je 5,6 % a my se bavíme o 60 %. Já fakt nechápu, o čem je řeč. A hlavně jste neřekli daňovým poplatníkům jednu věc, kteří platí daně, ze kterých my všichni žijeme, že pokud nějaký starosta bude hospodařit nezodpovědně a předluží se a zbankrotuje, tak to zaplatí daňoví poplatníci. Tak se nemůžete tvářit, že nepatříte do veřejných rozpočtů. Všichni žijeme z daní.

Kdybyste byli navrhli, že ostatní obce budou ručit za nějakou obec, která bankrotuje, ale to jsem neslyšel. Takže vůbec nechápu, proč vlastně je tahle debata. Je lež, že je to likvidační pro obce. Není to pravda. Co se tam vlastně říká? Říká se to, že pokud někdo bude mít víc než 60 % zadlužení, tak rozdíl mezi 60 a řekněme 80 musí splácet 5 % z rozdílu ročně. A to je likvidační? To vůbec není likvidační. A taky mu nezastaví nikdo rozpočtové určení daní. Nikdo mu nezastaví daně. Mě strašně mrzí, že vedete debatu tímto směrem. Myslel jsem, že pravice je rozpočtově odpovědná a že to platí pro všechny, protože všichni žijeme z daní.

Daňové příjmy obcí za 2016 byly 189,9 mld. To je nárůst oproti roku 2015 o 14 mld. a na rok 2017 se počítá s dalším nárůstem o 8 mld. Ještě jsme navýšili obcím a krajům příspěvek na výkon státní správy o 9 % a počítáme s dalšími 5 %. Obce budou míst stále větší příjem. A skutečně hospodaří dobře, mají přebytek, jejich zadlužení je minimální.

Takže všechno je to jenom v teoretické rovině. Není to nic o Bruselu. Není to proto, že Brusel, je to proto, že máme být rozpočtově odpovědní a že nemůžeme dopustit, aby někdo byl rozpočtově neodpovědný, aby předlužil obec, a potom to zaplatí všichni daňoví poplatníci.

Jak vystupoval pan poslanec Vilímec prostřednictvím pana předsedajícího, že to je nějaký problém atd. Pan Vilímec bohužel má zase problém rozlišovat mezi cash-flow a snižováním dluhu. Není to tak. Já si myslím, že podmínky mají platit pro všechny. My jenom předkládáme to, co jste chtěli. Mě skutečně překvapují tato vystoupení. Chtěl bych poprosit všechny poslance, abychom to skutečně schválili, protože se daří veřejným rozpočtům, daří se státnímu rozpočtu, daří se rozpočtům obcí, stále to vylepšujeme. Mluvíme v rámci komise RUD o dalším navyšování RUD od 2018. Takže skutečně nechápu odpor, protože to všechno, co je tady navrženo, je jenom v teoretické rovině. Znovu opakuji - 60 % a 5,6 %. Půjde to ještě dolů. Byl bych velice rád a prosím o to v zájmu naší reputace, reputace České republiky na finančních trzích, abychom si nekazili tímhle parametrem, který je sice absurdní, protože nám radí Brusel, nechápu, v normálním světě lidi vědí, že se nemají zadlužit, jinak přijde exekutor nebo firma zbankrotuje, ale je to tak, žijeme v této komunitě a měli bychom jako poslední v Evropě tomu vyhovět.

A já vám za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji vaše žádosti s přednostním právem. Pouze pro pořádek říkám, že rozprava je ukončena a mohou vystupovat pouze poslanci a poslankyně s přednostním právem. Eviduji dvě přihlášky. První má pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem trošku na rozpacích, protože takovou obhajobu koaličního partnera, kterou předvedl pan ministr financí, jsem tady už dlouho nezažil. Ale je to hezké, že se tak zastává sociálních demokratů. Jestli jste si všimli, tak jsem jasně ve svém vystoupení řekl, s kým jsme kompromis byli připraveni podpořit, to bylo Ministerstvo financí a hnutí ANO, a kdo kompromis svým hlasováním neumožnil, to byla Česká strana sociálně demokratická. Pan ministr si to jako obvykle vyložil jako útok na svou osobu. Ale já jsem vlastně říkal, že s vámi jsme ten kompromis byli připraveni podpořit.

A teď se vám pokusím vysvětlit, v čem je rozdíl. Vy řeknete jenom něco a vydáváte to za stoprocentní pravdu. Kdybychom byli stejní jako vy, to znamená, rezignovali na ústavní zákon, nechali si jenom nadpis finanční ústava, tak jsme to už prohlasovali v minulém volebním období. Tu většinu, prostou většinu jsme bezpečně měli. Ale neměli jsme opozici, která byla připravena nějaký kompromis s vládní většinou uzavřít a schválit ústavní návrh zákona. A vy taky ne! Respektive vy jste měli opozici, každá měla jinou podmínku. Vybrali jsme si i tu naši, já jsem spokojen, že jste byli připraveni s námi uzavřít kompromis, ale tady část vládní koalice selhala a kompromis přestala hledat. A já jsem říkal, kdo to byl. Byli to sociální demokraté. Takže myslím, že je to pravdivý popis situace a že se netrefuji do všech vládních stran současně, protože rozdíl v hlasování byl jiný.

Pokud nám vyčítáte, že jsme nepřijali ústavní zákon, neměli jsme s kým. Ale vám se to také nepovedlo. My jsme na rozdíl od vás nezvolili šaškárnu, že to uděláme prostým zákonem, protože pak už stabilita zákona není, a vy sami říkáte, že se to bude novelizovat. Ještě jsme to neschválili, a už říkáte, že se to bude novelizovat. Neříkám, že vy, ale někteří z vládních činitelů, z vládních ministrů to říkají. To je první rozdíl.

V našem, návrhu, který jste citoval, byla taky věta, že stát musí sestavit přebytkový nebo vyrovnaný rozpočet, tudíž jsme se chovali v návrhu stejně ke státu jako ke všem ostatním. V tom případě by oprávněná výtka Senátu a jednotlivých senátorů a mnohých z nás, že se k někomu chováme jinak, odpadla. My jsme přistupovali ke všem stejně. V okamžiku, kdy se naplní procento dluhové brzdy, tahali jsme za brzdu a všichni měli povinnost sestavit vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Všichni - od státu, příspěvkových organizací, zdravotní pojišťovny, obce. Možná je to přísné, ale je to přesně v tom duchu, co jste říkal, má to platit pro všechny. Ve vašem návrhu to platí jenom pro někoho. Vy máte definici pod tlakem sociální demokracie trvale udržitelné veřejné finance. Ale to má jenom stát, tuto gumovou definici, kde se to dá pak - jak bych to řekl slušně - okecat a říct: to je ono, ale obce už ne. To je první rozdíl, že jsme přistupovali ke všem stejně.

Druhý rozdíl je, že jsme chtěli ústavní zákon a na ten jsme většinu nenašli. Ale vy také ne, takže jsme na tom úplně stejně. Nejste ani o krok vpředu. A nedivte se nám, když jsme udělali kompromis, vyšli jsme vám vstříc. Procento je vyšší, než jsme navrhovali 55 %. Nejsou jednotlivé etapy. My jsme tam měli několik etap, od 43 % HDP jsme už dělali určité kroky, ať se ta brzda nemusí pak zatahovat tak prudce. I to jsme byli ochotni akceptovat a udělat to najednou. Nakonec jsme byli připraveni a hlasovali jsme i pro gumovou definici v rámci stability zákona, to znamená, že to je ústavní zákon. Tak nevím, proč útočíte na nás. Tam byste měli útočit, ti to nechtějí, ne my. My jsme přece spolu dojednali s Ministerstvem financí kompromis. Kdyby sociální demokraté hlasovali pro, tak ústavní zákon prošel a měli bychom skutečnou finanční ústavu. Ne ve tvaru, jak bychom si představovali my, ale v takovém tvaru, pro který jsme byli i my připraveni hlasovat.

Vzpomeňte si ty čtyři pozměňovací návrhy, které jsem tady předložil, které buď snižovaly hranici z 55 na 50 a současně tam dávaly přebytkový či vyrovnaný rozpočet. A byli jsme ochotni i pro tu nejměkčí variantu, tzn. 55 % a trvale udržitelné veřejné finance. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP